Nasiha Pozder

Politička partija: Naša stranka

Trenutna pozicija: Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH

Rođena je 1978. u Tuzli. Osnovnu školu je završila u Lukavcu, a srednju u Tuzli. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je magistrirala i doktorirala u naučnoj oblasti arhitektura i urbanizam, te počela da radi od 2004. godine na Katedri za urbanizam i prostorno planiranje. Od 2009. angažovana je i na Institutu za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje gdje učestvuje u izradi prostorno-planskih dokumenata za gradove širom BiH. Autorica je značajnog broja naučnih radova, studija i publikacija iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja. Dva puta je nagrađivana na Internacionalnom salonu urbanizma (Niš 2009. i Šabac 2010.). Članica je Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Novi Grad Sarajevo (od 2012.), Odbora za urbanizam i dodjelu građevinskog zemljišta Grada Sarajeva (od 2012.), te Komisije za urbanizam Kantona Sarajevo (od 2015.). U Našoj stranci trenutno je potpredsjednica Regionalnog odbora Sarajevo. Udata je i majka jednog djeteta.

Izvor: javnarasprava.ba

 

Obećanja
Neispunjeno 1
Istinitosti
Istina 1
Pitajte Istinomjer!