Neispunjeno

Tri nova područja nisu proglašena zaštićenim u 2023. godini

Nakon održanih sastanaka s resornim kantonalnim ministarstvima, federalna ministrica zaštite i okoliša Nasiha Pozder (Naša stranka) pokrenula je inicijativu proglašenja novih zaštićenih područja u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine. Do kraja 2023. godine, tri područja nisu proglašena zaštićenima, kako je ranije najavljeno.

Izvor: Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Na službenoj stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma (FMOT), u članku “Federacija će do kraja godine imati tri nova zaštićena područja”, navedeno je da se radi na uspostavljanju tri nova područja koja bi trebala biti proglašena zaštićenim u zadnjem kvartalu 2023. godine.

… ministrica Nasiha Pozder pokreće snažnu inicijativu proglašenja novih područja u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine. Trenutno se radi na uspostavljanju tri nova područja koja bi trebala biti proglašena zaštićenim u zadnjem kvartalu ove godine.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, 26.7.2023.

Nova područja su Zaštićeni pejzaž bara Tišina (Posavski kanton), Zaštićeni pejzaž bara Starača (Posavski kanton) i Zaštićeni pejzaž Okresanica na Majevici (Tuzlanski kanton).

Istaknuto je da se sva tri područja nalaze u nacrtu područja NATURA 2000 te da predstavljaju prirodne ugrožene vrijednosti u skladu s Direktivom o staništima i Direktivom o pticama.

Pošto se radi o nižim stupnjevima zaštite te se proglašenje tehnički vrši na razini kantona, ministrica Pozder je dala bezrezervnu podršku lokalnim i regionalnim zajednicama u izradi stručnih podloga za proglašenje područja zaštićenim, te ponudila stručnu pomoć FMOI-a u unapređenju zaštite prirode u FBiH u izradi planova upravljanja po proglašenju.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, 26.7.2023.

Ministrica Pozder posjetila je istog dana Tuzlanski kanton, gdje se sastala s ministricom prostornog uređenja i zaštite okolice Anelom Ajšić i razgovarala o aktuelnim inicijativama za proglašenje novih dijelova zaštićenim područjima u ovom kantonu, među kojima je i Zaštićeni pejzaž Okresanica na Majevici.

Pozder je tada rekla da je za područje u Posavskom kantonu priprema dokumentacije usklađene sa Zakonom o zaštiti prirode FBiH u završnoj fazi za proglašenje, dok je za proglašenje područja u Tuzlanskom kantonu u toku revizija znanstvene podloge.

Ministrica Pozder je 19.12.2023. godine izjavila da je potpisala ugovor s ministrom prometa, veza i zaštite okoliša Posavskog kantona Perom Radićem, čime je započeo proces proglašenja zaštićenih područja bare Starača i bare Tišina.

U odgovoru na upit Istinomjera, iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma navedene su aktivnosti koje su poduzete povodom proglašenja područja zaštićenim.

Nakon održanih sastanaka, FMOT je od Posavskog kantona i Grada Srebrenika tražio prijedlog projektnih aktivnosti čiji je cilj proglašenje novih zaštićenih područja, te je obezbijedio finansijska sredstva za podršku predloženim projektima ispred Grada Srebrenika – “Izrada Stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja Okresanica” – i Općine Odžak – “Izrada stručnih obrazloženja za proglašenje bare Tišine i bare Starače zaštićenim područjem”.

Kako je za Istinomjer navedeno u odgovoru FMOT-a, u Posavskom kantonu se usvajanje Nacrta zakona o proglašenju zaštićenih područja bare Tišine i bare Starače očekuje do februara 2024. godine, dok za Tuzlanski kanton nisu navedene konkretne aktivnosti. Također je navedeno da su “sve dalje aktivnosti u nadležnosti kantonalnih ministarstava, odnosno skupština kantona i općinskih vijeća na čijim se područjima planira uspostava navedenih područja”, koje su se obavezale da će “u najkraćem roku pripremiti stručne podloge i Nacrt zakona o proglašenju zaštićenog područja te uputiti skupštinama svojih kantona na usvajanje”.

S obzirom na to da do kraja 2023. godine Federacija BiH nije dobila tri nova zaštićena područja, iako su pokrenute određene procedure u tom pravcu, Istinomjer obećanje Federalnog ministarstva okoliša i turizma da će se to desiti ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!