Najave

Tri nova zaštićena područja u Federaciji BiH do kraja godine?

Nakon održanih sastanaka s resornim kantonalnim ministarstvima, federalna ministrica zaštite i okoliša Nasiha Pozder (Naša stranka) pokrenula je inicijativu proglašenja novih zaštićenih područja u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine.

Izvor: Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Na službenoj stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma navedeno je da se trenutno radi na uspostavljanju tri nova područja koja bi trebala biti proglašena zaštićenim u zadnjem kvartalu ove godine, ako se stvore svi zakonski preduvjeti za to.

Nova područja, kako je najavljeno, jesu Zaštićeni pejzaž bara Tišina (Posavski kanton), Zaštićeni pejzaž bara Starača (Posavski kanton) i Zaštićeni pejzaž Okresanica na Majevici (Tuzlanski kanton).

Na web stranici je još istaknuto da se sva tri područja nalaze u nacrtu područja NATURA 2000 te da predstavljaju prirodne ugrožene vrijednosti u skladu s Direktivom o staništima i Direktivom o pticama.

Pošto se radi o nižim stupnjevima zaštite te se proglašenje tehnički vrši na razini kantona ministrica Pozder je dala bezrezervnu podršku lokalnim i regionalnim zajednicama u izradi stručnih podloga za proglašenje područja zaštićenim, te ponudila stručnu pomoć FMOITa u unapređenju zaštite prirode u FBiH u izradi planova upravljanja po proglašenju.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, 26.7.2023.

Istog dana, 26.7.2023. godine, Pozder je posjetila Tuzlanski kanton, gdje se sastala s ministricom prostornog uređenja i zaštite okolice Anelom Ajšić, a tom prilikom su razgovarale o problemima koji dolaze od velikih zagađivača, o poboljšanju rada inspekcija te o aktuelnim inicijativama za proglašenje novih dijelova zaštićenim područjima u ovom kantonu, među kojima je i Zaštićeni pejzaž Okresanica na Majevici.

Istinomjer će pratiti, kako je najavljeno na službenoj stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, da li će tri nova područja biti proglašena zaštićenim u posljednjem kvartalu ove godine.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!