Halil Bajramović

Politička partija: Narod i pravda

Trenutna pozicija: Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH

Rođen 18.08.1971. godine u Rujnici. Završio je Srednju mašinsku školu u Cazinu i Višu ekonomsku školu u Bihaću. Titulu diplomiranog inžinjenra proizvodnog menadžmenta stekao je na Univerzitetu u Novom Sadu 2008. godine.

Od 2006. godine je vlasnik i direktor poduzeća Finesto Naložbe d.o.o. u Ljubljani – Slovenija.

Izvor: Facebook/Narod i pravda Bihać

Istinitosti
Neistina 1
Pitajte Istinomjer!