Neispunjeno

Rebalans federalnog budžeta i plan rada Vlade FBiH nisu usvojeni do kraja jula

Gostujući u emisiji “Odgovorite ljudima” 12.7.2023. godine, zastupnik u Predstavničkom domu federalnog Parlamenta Halil Bajramović (NiP) najavio je usvajanje rebalansa budžeta Federacije BiH, kao i prezentovanje programa rada Vlade FBiH do kraja ovog mjeseca. Prijedlog rebalansa budžeta FBiH povučen je iz parlamentarne procedure, a program rada Vlade FBiH još uvijek nije prezentovan javnosti.

Izvor: Facebook

Odgovarajući na komentar zastupnika Dennisa Gratza (DF), Halil Bajramović, zastupnik Naroda i pravde (NiP) u istom zakonodavnom domu, rekao je da je u rebalansu budžeta Federacije BiH izdvojeno preko 80 miliona KM za određene kategorije stanovništva te najavio izglasavanje rebalansa, kao i program rada Vlade Federacije BiH do kraja jula 2023. godine.

Kad je u pitanju socijalekonomska politika, mislim da su u ovom rebalansu predvidjeli negdje preko 80 miliona maraka upravo za te kategorije koje su pogođene, sa novim programima, koji će biti prezentirani do kraja mjeseca, kad će biti gotov program Vlade, i biti transparentan.

Halil Bajramović, 12.7.2023.

Predloženim rebalansom u budžetu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike povećan je iznos za transfere pojedincima za oko 82 miliona KM. Za lica s invaliditetom (neratni invalidi) budžet je povećan za oko 67 miliona KM, dok je budžet za Zakon o podršci o obitelji sa djecom u Federaciji BiH povećan za preko 15 miliona KM. Predloženi rebalans budžeta treba proći parlamentarnu proceduru, a sjednica Predstavničkog doma federalnog Parlamenta s ovom tačkom dnevnog reda zakazana je za 25.7.2023. godine.

Vlada FBiH je na sjednici održanoj početkom jula utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna budžeta FBiH za 2023. godinu, koji je u hitnom postupku trebao biti upućen u parlamentarnu proceduru, no na hitnoj sjednici, održanoj 25.7.2023. godine, Vlada FBiH donijela je zaključak kojim zbog dorade iz parlamentarne procedure povlači ovaj prijedlog.

Program rada Vlade FBiH nije do trenutka pisanja ovog teksta prezentovan javnosti niti o njemu na službenim kanalima komunikacije Vlade FBIH ima ikakvih dostupnih informacija.

S obzirom na to da rebalans budžeta FBiH za 2023. godinu nije usvojen niti je program rada novog saziva Vlade FBiH prezentovan javnosti do kraja jula, Istinomjer obećanje Halila Bajramovića ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!