Ernest Imamović

Politička partija: SDP BiH
Trenutna pozicija: Gradonačelnik Goražda
Ernest Imamović je rođen 23. januara 1985. godine u Novoj Gorici, Slovenija. Zbog ratnih okolnosti školovanje započinje u Berlinu te završava u Sarajevu gdje upisuje srednju farmaceutsku školu. Svoje školovanje nastavlja kao redovan student na Fakultetu političkih nauka na Odsjeku za politologiju Univerziteta u Sarajevu.

Kao student i aktivista uzima učešće u mnogim nevladinim organizacijama.
Po završetku studija upisuje magistarski na temu “Uloga Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracijana Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Aktivno govori njemački i engleski jezik. Pripravnički staž i prve profesionalne korake započeo u “KJP ZOI 84” u Sarajevu radeći na svim poslovima kao pripravnik.

2014. godine započinje svoj dalji profesionalni angažman u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sektoru za međunarodne odnose i protokol u Odjelu za Multilateralu (saradnja sa međunarodnim organizacijama).

Tu je obavljao dužnost sekretara delegacije u Vijeću Evrope u Strasbourgu i Nacionalnog koordinatora Parlamentarne skupštine BiH u Evropskom parlamentu. Organizuje i učestvuje na mnogim međuparlamentarnim konferencijama u zemlji i inostranstvu.

Kao sekretar Vijeća Evrope u Strasbourgu zajedno sa Delegacijom Bosne i Hercegovine 2018. godine na redovnom zasjedanju u aprilu kandidatkinja Bosne i Hercegovine, Dunja Mijatović odnosi pobjedu ispred mnogo jače Republike Francuske što predstavlja jedan od najvećih uspjeha BH diplomacije.
Nakon niza uspjeha na profesionalnom planu odlučuje se za odlazak u Goražde, rodno mjesto oca rahmetli i majke gdje želi nastaviti dalju borbu svog oca i saboraca koju smatra najvećim svjetionikom i uzorom.

Na općim izborima 2018. godine ispred SDP-a kandiduje se za Skupštinu Bosansko-podrinjskog kantona gdje dobiva povjerenja građana u Bosansko-podrinjskom kantonu.

Na Izbornoj-izvještajnoj konferenciji održanoj 26.09.2019. godine Ernest Imamović dobiva povjerenje članova SDP-a za predsjednika Kantonalnog odbora SDP-a BPK Goražde.

Izvor: Načelnik.net

Istinitosti
Neistina 1
Obećanja
Neispunjeno 1
Pitajte Istinomjer!