Benjamina Karić

Politička partija: SDP BiH

Trenutna pozicija: Gradonačelnica Sarajeva

Benjamina Karić rođ. Londrc rođena u Sarajevu 1991. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2013. godine, na kojem je i magistrirala 2014. godine. Godine 2015. diplomira je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za historiju, a 2018. doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, na katedri za historiju države i prava.

Članica SDP BiH je od 2010. godine, a potpredsjednica od 2019. godine.

U aprilu 2021. godine stupila je na funkciju gradonačelnice Sarajeva.

Izvor: SDP BiH

Istinitosti
Neutemeljeno 1
Većim dijelom neistina 1
Neistina 2
Istina 1
Obećanja
Neispunjeno 2
Ispunjeno 5
Pitajte Istinomjer!