Neispunjeno

Spomenik Tvrtku I Kotromaniću nije podignut u 2022. godini

I pored toga što je to bilo prvobitno predviđeno, Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o podizanju spomenika bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću nije se našao na dnevnom redu 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 30.11.2022. godine.

Foto: Grad Sarajevo

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić je 27.11.2021. godine na svom Twitter nalogu objavila da Grad Sarajevo tokom 2022. godine planira podizanje spomenika koji, kako je navela, ima za cilj obilježiti vladavinu najprije bana, a zatim kralja Bosne – Tvrtka I Kotromanića.

Podsjetivši da je na taj dan u Milima kod Visokog bosanski ban Tvrtko I Kotromanić krunisan za kralja Bosne, gradonačelnica je najavila izgradnju spomenika:

Na današnji dan 1377. godine, u Milima kod Visokog, bosanski ban Tvrtko I Kotromanić je krunisan za kralja Bosne. Grad Sarajevo za 2022. godinu planira podizanje spomenika koji ima za cilj obilježiti vladavinu, najprije bana, a zatim kralja Bosne – kralja Tvrtka I Kotromanića.

Benjamina Karić, 27.11.2021.

Grad Sarajevo je polovinom novembra iste godine objavio arhitektonsko-spomenički konkurs za nabavku usluga izrade idejnog rješenja spomenika bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića u Sarajevu, pri čemu je navedeno da okvirna finansijska sredstva potrebna za izgradnju spomenika sa svim radovima iznose 250.000 KM s PDV-om.

Svrha i cilj konkursa je da se dobiju najbolja idejna rješenja za spomenik bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića, koja će biti novčano nagrađena, a kako je, pored ostalog, u konkursu tom prilikom naglašeno, neophodno je da spomenik svojim izgledom istakne i približi važnost lika i djela kralja Tvrtka I i obilježi jednu značajnu epohu u historiji BiH.

U tenderskoj dokumentaciji pojašnjeno je da se lokacija za postavljanje spomenika bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića nalazi na području općine Centar u parku koji je “omeđen sa zapada ulicom Reisa Džemaludina Čauševića, s juga ulicom Mis Irbina, s istoka ulicom Musala i sa sjevera zgradom Predsjedništva Bosne i Hercegovine”.

Nakon provedene procedure, početkom marta 2022. godine objavljeno je da je rad kipara Stijepe Gavrića izabran kao najbolje idejno rješenje za spomenik, a gradonačelnica Karić je tom prilikom na sljedeći način prokomentarisala nagrađeni rad:

Nagrađeni rad vjerno prikazuje snažan lik i autoritet kralja, sa podignutom rukom i otvorenom šakom, koja ujedno i pozdravlja i zaustavlja. Mač za pasom simbolizira spremnost na borbu, a štit sa ljiljanima na odbranu države Bosne.

Benjamina Karić, 7.3.2022.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 1.6.2022. godine, jednoglasno je usvojilo odluku o podizanju spomenika bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću na, kako je navedeno lokaciji Park, između zgrada Zemaljske vlade.

Međutim, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika dala je negativno mišljenje za ovu lokaciju navodeći “da idejno rješenje nije u skladu s Odlukom proglašenju historijskog urbanog pejzaža Sarajeva”.

S tim u vezi, Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na svojoj 20. sjednici održanoj 26.10.2022. godine usvojilo Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o podizanju spomenika bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću.

Kako je u Odluci stajalo, spomenik se podiže na zemljištu označenom kao k.č. 1086/2 KO Sarajevo, lokalitet pored replike srednjovjekovnog stećka, a prema idejnom rješenju koji je sastavni dio Odluke.

Nova predložena lokacija nije u obuhvatu prethodno navedene Odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Predložena lokacija se nalazi uz repliku srednjovjekovnog stećka koji predstavlja historijski period srednjeg vijeka, ujedno i period vladanja bosanskog kralja Tvrtka. Lokalitet je predložen jer omogućava sagledivost spomenika sa svih strana, a u blizini je državnih institucija. Zadržava se isto prethodno usvojeno idejno rješenje uz izmjenu lokacije.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva, 26.10.2022.

I pored toga što je to bilo prvobitno predviđeno, Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o podizanju spomenika bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću nije se našao na dnevnom redu 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 30.11.2022. godine.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović upoznao je prisutne da je Komisija za spomenike Gradskog vijeća, kao ovlašteni predlagač, povukla Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o podizanju spomenika bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću te isti nije uvršten u dnevni red današnje sjednice.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva, 30.11.2022.

Ovoga puta, razlog za povlačenje navedene Odluke bilo je obrazloženje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, u kojem je potvrđeno da je za zgradu Parlamentarne skupštine BiH i zgradu prijateljstva između Grčke i BiH, 20. 11. 2022. godine podnesena peticija za proglašenje iste nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Kako je tim povodom još rečeno, Komisija se pozvala načlan V, stav 3, Aneks 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma, član V, stav 3, Aneks 8 u kojem stoji da se u periodu od godinu dana nakon što je peticija podnesena Komisiji, ili dok se ne donese konačna odluka, sve strane moraju suzdržati od poduzimanja bilo kakvih namjernih mjera koje bi mogle oštetiti dobro.

Pored toga, iz Komisije su naveli da se predložena lokacija nalazi u zaštitnom pojasu Odluke o urbanom historijskom urbanom pejzažu Sarajeva, te da do konačnog usvajanja prostorno-planskih dokumenata na snazi ostaju odredbe postojeće i važeće prostorno-planske dokumentacije.

S obzirom na to da tokom 2022. godine Grad Sarajevo nije okončao projekat podizanja spomenika Tvrtku I Kotromaniću, Istinomjer obećanje gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić s tim u vezi ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

 

 

 

Pitajte Istinomjer!