Vlada RS: Stambeno (ne)zbrinjavanje

zeljka-cvijanovic1Program potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije u Republici Srpskoj je aktuelna tema već nekoliko godina unazad. U predizbornoj kampanji 2010. godine, SNSD je najavio okončanje ovog programa do kraja 2014. godine, ali ovo obećanje nije ispunjeno do završetka mandata.

Nova/stara Vlada nije zaboravila na ovaj projekat, pa je tako Premijerka Cvijanović u svom ekspozeu dala sljedeća obećanja:

U cilju okončanja Programa potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije, prema kojem se stambeno zbrinjava 5.606 porodica, do kraja ove godine Vlada će izvršiti isplatu preostalih nepovratnih novčanih sredstava, a u prvoj polovini 2015. godine završiti zbrinjavanje kroz dodjelu stambenih jedinica. Nakon toga, Vlada će, u skladu sa finansijskim mogućnostima, i na osnovu dogovora sa ovim kategorijama, nastaviti aktivnosti na njihovom stambenom zbrinjavanju, što se odnosi na one koji nisu bili obuhvaćeni ovim Programom, a ispunjavaju potrebne uslove. (Željka Cvijanović – Ekspoze).

Budući da je od ovog obećanja Željke Cvijanović prošlo već pola godine, ekipa Istinomjera je istražila da li se po ovom pitanju uradilo nešto više od pukih obećanja.

Zanimljivo je, prije svega, da iako je premijerka obećala završetak ovog programa u prvoj polovini 2015. godine, za stavku Kapitalne doznake za stambeno zbrinjavanje PPB i RVI od I do IV kategorije u Budžetu Republike Srpske za 2015. godinu nije planirano izdvajanje niti jedne KM.

Pored toga, iako je do sada održano 26 sjednica Vlade Republike Srpske, ovaj projekat je spomenut samo jednom i to na ​20. sjednici Vlade Republike Srpske (06.05.2015.), kada  je usvojen Izvještaj o realizaciji Programa potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije za 2014. godinu, prema kojem je u 2014. godini zbrinuto 1.313 korisnika i to dodjelom nepovratnih novčanih sredstava 1.115 korisnika i dodjelom stambenih jedinica 198 korisnika.

Prema istom izvještaju, na dan 28.02.2015. godine broj stambeno nezbrinutih osoba je 840, od toga 263 korisnika čeka na nepovratna novčana sredstva, a 577 na dodjelu stambenih jedinica.

Ostaje da se vidi kada će ovaj projekat konačno biti završen i da li će biti započinjanja nekih drugih projekata stambenog zbrinjavanja iz obećanja Željke Cvijanović, ali za sada ona dobija ocjenu neispunjeno.

(istinomjer.ba)

Stečaj nije bio opcija prije izbora

Zenički Čelik je jedan od fudbalskih klubova u kojem u posljednje vrijeme ne cvjetaju ruže. Zbog neodgovornog odnosa...

Damir Dajanović

Dugoročna finansijska stabilnost sistema PIO/MIO i usklađivanje penzija sa troškovima života

Prijedlog Zakona o PIO/MIO koji bi podrazumijevao novi obračun penzija, po bodovnoj formuli na osnovu koje će se vršiti redovno i transparentno usklađivanje penzija, usvojen je na 20. redovnoj...

Selma Ašćerić

Aida Ajanović

Selma Ašćerić

Kome još treba MMF

Već nekoliko godina, premijerka i predsjednik Republike Srpske, te njihove partijske kolege, pokušavaju se odlučiti da li je manji bh entitet u finansijskim problemima ili ne, te da li su mu za...

Aida Ajanović