“Uštede” od 3000 KM po kvadratu

zgradaU srijedu je u medijima objavljena informacija da je Vlada Republike Srpske za smještaj izabranih predstavnika iz RS u institucijama BiH kupila zgradu od 9.077 kvadratnih metara u Istočnom Sarajevu i platila je 26,6 miliona KM. Budući da finansijska situacija u državnom, a ni u entitetskim budžetima nije baš najbolja (budžeti su u konstantnom deficitu), te da je fiskalna stabilnost BiH uvjetovana kreditima MMF-a, logično se nameće pitanje opravdanosti ovakvog troška u koji se upustila Vlada Republike Srpske. Inače i premijerka Vlade RS, Željka Cvijanović u svom ekspozeou je navela kako će joj cilj biti ostvarenje ušteda u javnoj potrošnji.

“Naš cilj je da realizacijom planiranih politika i reformi izgradimo efikasniju i efektivniju javnu upravu, koja će pružati kvalitetnije i brže usluge građanima, uz nižu cijenu koštanja. Ujedno da dodatnom fiskalnom disciplinom, kroz unapređenje procesa naplate svih javnih prihoda i pojačanu kontrolu trošenja javnih sredstava, osiguramo uštede u javnoj potrošnji, a time i dodatne izvore za podršku privredi”, rekla je između ostalog Cvijanović u svom ekspozeu.

Osim toga što je ovakav trošak bespotreban, kupovina ovog objekta je u direktnoj koliziji i sa mnogim obećanjima koja su stranke na vlasti u Republici Srpskoj dale u svojim predizbornim kampanjama 2010. i 2014. godine.

Tako je, na primjer, SNSD 2010. godine obećavao identifikaciju suvišnih troškova i ostvarenje ušteda, te manje troškove u državnoj upravi i javnim fondovima, dok je njihov koalicioni partner SPRS obećao smanjenje troškova administracije od čak 25%, a imao je i jedno obećanje koje se konkretno odnosi na obustavu dodjeljivanja sredstava za rješavanja stambenih potreba državnih i javnih funkcionera.

Od tih obećanja niti jedno nije ispunjeno. Ako uporedimo materijalne troškove u Budžetima Vlade RS iz mandata 2006. – 2010. sa mandatom 2010. – 2014, vidi se da su izdvajanja za ove troškove povećala za 8.979.259 miliona KM. Situacija je još gora kada se uporede podaci o bruto plaćama i naknadama za zaposlene. U mandatu 2010. – 2014, na ovu stavku je potrošeno čak 522.641.242 KM više nego u prethodnom mandatu.

Dakle, umjesto smanjenja troškova administracije od obećanih 25%, u proteklom mandatu došlo je do njihovog povećavanja, što nije spriječilo vladajuće partije u RS da iste stvari obećaju i pred izbore 2014. godine. Tako je DNS u svom predizbornom programu obećao smanjenje javne potrošnje, a SNSD transparentno i svrsishodno trošenje javnog novca. O svrsishodnosti ove kupovine nije primjereno ni raspravljati, budući da je poznato da svaki predstavnik/ca RS u institucijama BiH ima pravo na naknadu za iznajmljivanje stana u iznosu od 400 KM, što je više nego dovoljno novca u ove svrhe.

Posebno je paradoksalna činjenica i da je SNSD u svojoj Programskoj platformi za Izbore 2014. godine značajan prostor posvetio činjenici da institucije BiH previše troše, a zatim isplanirao da na smještaj poslanika/ca RS u Parlamentu BiH potroši dodatnih 26,6 miliona KM.

Još jedna sporna činjenica kod kupovine ove zgrade je da je kvadratni metar plaćan po cijeni od skoro 3.000 KM, što je skoro 500 KM po kvadratnom metru više od iznosa koji su zajednične institucije BiH platile za prostore u istom gradu. Napominjemo da je i ova kupovina zanimljiva iz sličnog razloga, budući da se stvarne cijene metra kvadratnog stambeno poslovnog prostora u Istočnom Sarajevu uglavnom kreću do 1.700 KM.

Ono što je, već na početku mandata, definitivno jasno iz ovog poteza Vlade RS je da vlasti u ovom entitetu nemaju ozbiljniju namjeru da idu ka smanju i onako glomaznih troškova administracije.

(Istinomjer.ba)

Stotinu ilegalnih ulazaka u BiH dnevno?

Posljednjih dana svjedočimo velikim raspravama i polemikama, na svim nivoima bh. vlasti o pitanju rješavanja migrantske...

I Skopljaković se predomislio-neće biti kandidat za Predsjedništvo BiH

Početkom maja ove godine, predsjednik Hrvatske stranke, Božo Skopljaković odlučno je najavio svoju kandidaturu za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. Početkom maja ove godine,...

Neusvajanje Poslovnika Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje demantuje Dilberovića

Da ozbiljne poteškoće u funkcionisanju tijela koja su formirana u skladu sa obavezama koje proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) postoje, Istinomjer je podsjetio u jednoj od...