U 2018. će biti zamijenjen dotrajali kosi lift na Ciglanama

Sudeći prema prošlogodišnjoj najavi, i dosadašnjim aktivnostima na realizaciji iste, općina Centar, na čelu sa načelnikom Nedžadom Ajnadžićem uskoro bi mogla riješiti problem koji stanovnici/ce sarajevskog naselja Ciglane godinama imaju sa (ne)funkcionisanjem kosog lifta.

U 2018. godini ja vjerujem da ćemo ovu aktivnost, po pitanju kosog lifta započeti, i siguran sam da ćemo to svakako završiti.

(Nedžad Ajnadžić, 08.11.2017.)

U novembru prošle godine iz resornog ministarstva je rečeno da je “rješavanje papirologije” koja je u nadležnosti ministarstva saobraćaja KS u toku, te da bi nadležne službe u narednih par mjeseci trebale završiti svoj dio posla.

Prema procjenama, dnevno se ovim liftom preveze i do 1.000 stanovnika/ca ovog naselja, pretežno starijih osoba. Kada lift nije u funkciji, građani/ke prinuđeni su pješačiti stepeništem.

Kosi lift trenutno je u izuzetno lošem stanju i nije u funkciji od 31.12.2017. godine. Za dobijanje obavezne licence za upravljanje liftom potrebno je uraditi generalni remont istog. Obzirom da izdvajanje od cca 50.000 KM, koliko je potrebno za remont, nije bila opcija za KJKP GRAS odlučeno je da izgradnju novog lifta, i upravljanje istim ubuduće, preuzme Općina Centar Sarajevo.

Građani na Ciglanama su u teškoj poziciji i ogorčeni činjenicom da lift nije u funkciji. Mi moramo tražiti rješenje u što kraćem vremenskom roku. Stoga sam sazvao današnji sastanak na kojem želim da utvrdimo korake koje moramo napraviti da prvo lift stavimo u funkciju, a drugo da upravljanje njim preuzme Općina Centar koja bi se postarala da do ovakvih situacija u budućnosti ne dođe. U ovogodišnjem općinskom budžetu za ovaj projekt smo planirali 700.000 KM, koje ćemo izdvojiti u dvije tranše. U saradnji s Ministarstvom za saobraćaj želimo izgraditi novi lift i dati građanima na raspolaganje. Kao konačno rješenje želim dobiti odobrenje Gradske uprave i gradskih općina da pomenuti lift pređe u naše vlasništvo.

(Nedžad Ajnadžić, 04.01.2018.)

Idejni projekat za kosi lift na Ciglanama je već završen, a za izradu glavnog projekta potrebno je najprije riješiti imovinsko pravne odnose.

Prema Informaciji koju je KJKP GRAS dostavilo Vladi KS, i koja je razmatrana na 37. radnoj sjednici Skupštini KS, održanoj 31.01.2018. godine, procedura primopredaje i rješavanja imovinsko pravnog statusa ovog lifta je započela. Između ostalog, zaključeno je i da je “potrebno ubrzati postupak uređenja dokumentacije pripreme za sporazum o prenosu prava između Ministarstva saobraćaja KS i Općine Centar” kako bi se lift napokon stavio u funkciju.

Sa Zavodom za izgradnju KS je je izvršena parcelacija za zemljište, gdje je odvojena parcela 904 m2 za objekat kosog lifta na Ciglanama. Za buduću saradnju povodom ovog pitanja ispred Zavoda za izgradnju KS je imenovana Šejla Dženan. Od Historijskog arhiva Sarajevo je preuzeta kompletna arhivska građa, sa projektima, građevinskim dozvolama i tehničkim prijemima, posebno za građevinsko konstruktivni dio objekta a posebno za elektro-mašinski dio objekta. Navedena dokumentacija je predata Službi za imovinske-pravne poslove Općine Centar, na revers pod br. 05-749/17 od 02.10.2017. godine. Potrebno je da Služba za imovinsko-pravne poslove Općine Centar pod oznakom hitno preda spise Službi za urbanizam Općine Centar (…)

(Zaključak Vlade KS, 26.01.2018.)

Istinomjer će pratiti da li će u 2018. stanovnici/ce naselja Ciglane dobiti novi kosi lift, te da li će načelnik Ajnadžić problem kosog lifta tretirat pod “oznakom hitno” kako se navodi u Informaciji. Za sada ovo obećanje dobija ocjenu radi se na tome.

 

(Istinomjer.ba).

Vlada FBiH izdvaja milione za zapošljavanje

Poduzimanje aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja osim što su velika potreba bh. društva također su i u samom vrhu...

Vanjska politika BiH od sada u okviru usvojene Strartegije

“Ne možemo vanjsku politiku voditi od danas do sutra i korigirati neke odnose”. Problemi u vanjskopolitičkom djelovanju Bosne i Hercegovine evidentni su i postoje od samog potpisivanja...


Nova obećanja borcima

Proteklih dana svjedočili smo borbi bivših pripadnika Armije R BiH za svoja prava. Iako boračka populacija nema jedinstveno mišljenje i stav oko mnogih pitanja, većina se slaže da demobilisani borci...