Zoran Tegeltija: Kozmetički rebalans budžeta

Zoran Tegeltija“Zbog obaveza prema MMF-u, morali smo izvršiti određene korekcije. Ipak, suština budžeta je da nema umanjenja prava kada su u pitanju lična primanja budžetskih korisnika. Podsticaji za poljoprivrednu proizvodnju zadržani su na sadašnjem nivou, podsticaji za izvoz takođe nisu umanjeni, kao i sredstva za zbrinjavanje radnika koji zbog stečaja preduzeća ostanu bez posla, naveo je ministar Tegeltija i objasnio: “Kada su u pitanju budžetske uštede, najveća zahvatanja su napravljena na socijalnim davanjima i to u iznosu od 7 miliona KM, zbog činjenice da je primjena novog Zakon o socijalnoj zaštiti počela nekoliko mjeseci kasnije nego je to bilo planirano.” Potom slijedi smanjenje na stavci materijalnih troškova za 7 miliona KM, te još neke uštede do milion KM. Vlada neće uplatiti Fondu PIO grant od 2 miliona KM, a što je obaveza prema MMF-u, rekao je entitetski ministar finansija.”

(Zoran Tegeltija, ministar finansija RS, Oslobođenje, 28.08.2012.)

Komentar:

Bez obzira što je NSRS na sjednici 5. septembra usvojila rebalans budžeta manji za 15 miliona KM u odnosu na prethodni, analizom smanjenih stavki ne može se zaključiti da je Tegeltija u potpunosti ispunio dato obećanje. Rebalansom budžeta smanjene su stavke izdvajanja Penzionom fondu RS (PIO RS) u obećanom iznosu kao i niz drugih stavki koje se odnose na finansiranje povratka, civilne žrtve rata, Merhamet, Caritas te druge humanitarne organizacije, no nije došlo do pomenutog  smanjenja izdvajanja za materijalne troškove i stručne usluge za 7 miliona, nego je ova stavka smanjena za 4 miliona.

U rebalansiranom budžetu došlo je i do znatnog povećanja izdvajanja za vjerske organizacije gdje su ona sa 300.000KM povećana na čak 3.550.000 KM, a do povećanja je došlo i u stavci izdvajanja za javne medije koja je uvećana za 1,5 miliona KM, odnosno sa 1.4 miliona KM na 2.955.000KM.

Iz poređenja prethodnog i nedavno usvojenog rebalansa budžeta jasno se vidi da su u Vladi RS napravili izmjene kojima su opet najviše pogođeni najugroženiji slojevi stanovništva, a sve u svrhu novog zaduženja kojim će se opet pokrivati budžetski deficit, tako da se obećanje ministra finasija RS može ocijeniti kao djelimično ispunjeno.

(istinomjer.ba)

Da li su rudnici u FBiH zaista postali samo nelikvidna “crna rupa”?

Višegodišnji nemar nadležnih u pogledu upravljanja rudnicima u FBiH isplivao je na vidjelo nakon što je Porezna uprava...

Banja Luka uskoro dobija savremeni azil za pse?

Načelnik Odjeljenja za komunalne poslove Grada Banja Luka, Petar Bilčar nedavno je najavio izgradnju novog, “savremenog” azila za pse s ciljem da se “iznađe trajno rješenje za smještaj napuštenih...Trudnice i porodilje u KS na dnevnom redu stranačkih prepucavanja

Prava na zdravstvenu zaštitu, koja trudnice i porodilje u Kantonu Sarajevo (ne)mogu ostvariti, proteklih dana bila su tema nesuglasica između zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo (KS) Jasmine...