Neispunjeno

Zakon o javno-privatnom partnerstvu ipak nije toliko bitan

Fadil-NovalicPremijer Federacije BiH, Fadil Novalić je u svom ekspozeu dao niz obećanja koja se odnose na poboljšanje poslovne klime i povećanje investicija. Kao jedan od ključnih zakona koji bi trebali da doprinesu otpočinjanju značajnih investicijskih projekata, Novalić je naveo i Zakon o javno-privatnom partnerstvu:

S ciljem što efikasnijeg aktiviranja resursa, u najkraćem mogućem roku moramo donijeti funkcionalan Zakon o javno-privatnom partnerstvu u FBiH. Ovaj zakon će stvoriti legalni okvir za udruživanje resursa, te stvoriti pretpostavke za nastavak i otpočinjanje značajnijih investicijskih projekata. Naravno, kao i kod drugih zakonskih rješenja, i ovdje ćemo voditi računa o kantonalnim propisima. (Fadil Novalić, ekspoze)

Vlada Federacije BiH formirana je prije četiri i pol mjeseca i sa samo 17. održanih, redovnih sjednica, u tom periodu, se ne može pohvaliti nekim većim uspjesima, niti produktivnosti. Što se samog Zakona o javno-privatnom partnerstvu tiče, njegova bitnost je apostrofirana i u Programu Vlade FBiH za mandatni period 2015-2018 riječima:

Obzirom da je naša zemlja bogata prirodnim i drugim resursima, neophodno je njihovo aktiviranje kao pretpostavke za značajniju privrednu aktivnost. S toga je, uz ostalo, u najkraćem mogućem roku potrebno donijeti funkcionalne zakone o javno-privatnom partnerstvu i o koncesija.

Međutim, iako je ovaj zakon očigledno bitan za Vladu FBiH, jedina aktivnost koja je do sada urađena jeste da je na 14. sjednici Vlade FBiH, održanoj 09. jula 2015. godine usvojena Informacija Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o izradi Zakona o javno-privatnom partnerstvu i zaključak da će u skladu s Programom rada Vlade Federacije BiH 2015.-2018. godina biti imenovani nosioci normativne aktivnosti izrade ovog zakona.

Zanimljivo je da su u prošlom mandatu i Platforma, a i sama SDA imale obećanja o usvajanju Zakona o javno-privatnom partnerstvu, a Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu je usvojen i u Predstavničkom domu (25.10.2013.), i u Domu naroda (april 2014.). Obzirom da je u pitanju zakon koji je više puta označen kao jako bitan od strane premijera, postavlja se pitanje zašto do sada nije barem utvrđen prijedlog ovog Zakona.

Budući da je najavio donošenje ovog zakona u najkraćem mogućem roku, a da je već prošlo četiri i pol mjeseca od formiranja Vlade FBiH, Novalić dobija ocjenu neispunjeno.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!