Analize

Za Stevandića nema ništa sporno u spotu koji je njegova stranka objavila

Predsjednik Ujedinje Srpske, Nenad Stevandić koji je još 2016. godine kažnjen zbog govora mržnje, ne vidi ništa sporno u spotu koji je njegova stranka objavila 20. septembra 2020. godine iako dio javnosti, koji je osudio ovaj spot i pozvao na sankcije, ističe da “video širi govor mržnje”.

U septembru 2020. godine politička partija Ujedinjena Srpska objavila je spot koji je u javnosti izazvao niz polemika i negativnih komentara na račun ove stranke i njenog predsjednika Nenada Stevandića. U pomenutom spotu na stereotipan način predstavljeni su Albanci, Hrvati i Bošnjaci, a dio javnosti, koji je osudio ovaj spot i pozvao na sankcije, ističe da “video širi govor mržnje”, no uprkos negativnim reakcijama javnosti Stevandić je ustvrdio da je u pomenutom spotu “sve tačno”.

U tom spotu se ne spominje ni jedan narod, ni jedan pojedinac, ni jedna politička partija, nego se govori o potrebi srpskog jedinstva da nam se ne bi desilo ono što se desilo Srbima u Hrvatskoj i na Kosovu. To su istorijske činjenice i onaj kome je to uvredljivo samo želi da pokaže jednu vrstu animoziteta prema bilo kojoj vrsti srpskog organizovanja i političkog djelovanja, koje u sebi sadrže sabornost i pozive na jedinstvo.

Nenad Stevandić, 21. septembar 2020.

Povodom reakcija na spot oglasila se i Ujedinjena Srpska, navodeći da nije “riječ o predizbornom spotu i u objavi nema nijedne konotacije s tim predznakom, već se radi o redovnim aktivnostima Ujedinjene Srpske”.

Objavljeni video predstavlja prikaz Deklaracije koja je usvojena na video skupštini Ujedinjene Srpske, a koja govori o potrebi neophodnog jedinstva u Republici Srpskoj o vitalnim pitanjima.

Saopćenje, Ujedinjena Srpska, 20. septembar 2020.

U međuvremenu je javnost obaviještena da će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) razmotriti ima li u pomenutom spotu elemenata kršenja Izbornog zakona BiH. S tim u vezi, predsjednik CIK-a BiH Željko Bakalar potvrdio je za Al Jazeeru Balkans “da će CIK razmatrati zakonitost spornog video spota, nakon što je na društvenim mrežama izazvao oštre reakcije javnosti, uključujući i one da spot širi međuvjersku i međunacionalnu netrpeljivost među građanima Bosne i Hercegovine”.

Podsjećamo, prema Izbornom zakonu BiH, kandatima_kinjama i pristalicama političkih stranaka u BiH nije dozvoljeno koristiti se jezikom koji bi nekoga mogao navesti ili potaći na nasilje ili širenje mržnje, a oni kandidati_kinje i političke stranke koji krše taj zakon, osim što mogu biti novčano kažnjeni, mogu biti i isključeni, odnosno može im biti zabranjeno učešće na izborima od stranke CIK-a BiH.

Članica CIK-a BiH, Ana Jagar na sjednici održanoj 7. oktobra 2020. godine podsjetila je da je politička stranka Ujedinjena Srpska 20. septembra objavila video spot na društvenim mrežama, Twitter i Facebook, te na youtube kanalu, “sa sadržajem koji može prenijeti nedvosmislen i neposredan rizik od poticanja na mržnju, izazivanje straha i netoleranciju”.

CIK BiH je u okviru svojih nadležnosti tokom kojih prati medijske objave pokrenula postupak po službenoj dužnosti utvrđivanja odgovornosti ove političke stranke zbog osnovane sumnje da je prekršila odredbe Izbornog zakona. Poslano je na izjašnjenje ovoj političkoj stranci. Ova politička stranka je u blagovremenom roku dostavila svoje izjašnjenje u kojem navode da razlog objave video spota nije predizborna kampanja, nego poziv političkim strankama i političarima na ujedinjenje i da isto ne predstavlja kršenje odredbi Izbornog zakona BiH. S obzirom da je ova politička stranka već sankcionisana zbog kršenja odredbi člana 7.3, stav 1, tačka 7 Izbornog zakona BiH, te da i nakon saznanja da se vodi postupak zbog objave video spota nastavila sa objavljivanjem spornih sadržaja, prijedlog je da se donese odluke kojom se poništava ovjera političke stranke Ujedinjena Srpska za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine.

Ana Jagar, 7. oktobar 2020.

Ovaj prijedlog je od strane svih članova Centralne izborne komisije BiH podržan jednoglasno, te je s tim u vezi, CIK BiH donijela nepravosnažnu odluku kojom je poništila ovjeru za učešće na izborima stranke Ujedinjenja Srpska i njenog lidera Nenada Stevandića kaznila sa 10.000 KM, a na ovu odluku postoji mogućnost žalbe Sudu Bosne i Hercegovine.

Poništava se ovjera političke stranke Ujedinjena Srpska za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine jer je odgovorna što je u video zapisu objavljenom na društvenim mrežama Twitter i Facebook, koristila jezik koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, čime je prekršila odredbe člana 1.13, a u vezi sa članom 7.3 stav (1) tačka 7) Izbornog zakona BiH, te joj se naređuje uklanjanje predmetnog videa sa društvenih mreža.

Odluka CIK-a BiH, , 7. oktobar 2020.

Odluka CIK-a BiH

Preuzeto sa portala Klix.ba

CIK BiH u pomenutoj odluci poziva se na članove 1.13, 6.2, stav 2, 6.7, stav 1 i 3, te 7.3, stav 1, tačka 7 Izbornog zakona BiH.

Izborni zakon BiH

Član 1.13

Prijava za ovjeru za učestvovanje na izborima uključuje izjavu, potpisanu od predsjednika političke stranke, koalicije ili od nezavisnog(ih) kandidata, da će se ta politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat(i) u svojim aktivnostima pridržavati Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Član 6.2

Izborne komisije mogu, po saznanju za učinjenju povredu iz svoje nadležnosti, pokrenuti postupak po službenoj dužnosti protiv političkog subjekta i zaposlenog ili na drugi način angažovanog u izbornoj administraciji zbog kršenja odredaba ovog zakona.

Član 6.7

Centralna izborna komisija BiH, kada odlučuje po službenoj dužnosti ili kada odlučuje o prigovorima i žalbama, ima ovlašćenja da naredi izbornoj komisiji, Centru za birački spisak ili biračkom odboru da preduzmu mjere kojima se otklanjaju utvrđene nepravilnosti. Centralna izborna komisija BiH takođe ima ovlašćenja da izrekne sljedeće sankcije:

stav (1) novčanu kaznu koja ne prelazi iznos od 10.000 konvertibilnih maraka;

(…)

stav (3) poništenje ovjere političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata…

Član 7.3

Kandidatima i pristalicama političkih stranaka, listi nezavisnih kandidata, listi pripadnika nacionalnih manjina i koalicija, kao i nezavisnim kandidatima i njihovim pristalicama, te zaposlenima ili na drugi način angažovanim u izbornoj administraciji nije dozvoljeno:

(…)

stav (7) koristiti se jezikom koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, ili objavljivati ili upotrebljavati slike, simbole, audio i video zapise, SMS poruke, internet komunikacije ili druge materijale koji mogu imati takavo dejstvo.

Nakon što je javnost obaviještena o pomenutoj odluci reagovalo je i rukovodstvo ove stranke te da će “da će podnijeti žalbu Apelacionom odjeljenju Suda BiH čim na adresu stranke stigne zvanična odluka CIK-a”.

Ne postoji argumetacija, oni se bave umjetničkim tumačenjima spota. Ono što je najvažnije, član CIK Arnautović je već objavio priču o nekim obavještajnim stvarima. Očito je da to obavještajno postoji koz paraslužbe i da su u tome vjerovatno on, Bakir, Osmica i DF. Samo to može da bude neki uzrok, a pravno i sudski je to neodrživo. Nadamo se vrlo brzom rješenju. Nesposobni da provedu izbore, da kontrolišu izborni proces, stavili su se na jednu stranu i bave se diskreditacijom političkih protivnika. Sa ovim su dokazali da oni nisu nikakav CIK nego su kombinacija bošnjačkih agentura i skup političkih protivnika strankama koje su na vlasti u RS. Ovo će Ujedinjena Srpska da prebrodi, da dobije na sudu, ali je samo pokazatelj da se CIK potpuno izgubio

Nenad Stevandić, 7. oktobar 2020.

Reakcije su uslijedile i od predsjednice Republike Srpske, Željke Cvijanović koja je ovu odluku nazvala “osvetničkim potezom politički obojenih članova”, dok je član Predsjedništva BiH, Milorad Dodika istakao da je “odluka “nelegitimne” CIK BiH skandalozan pokušaj da se u Republici Srpskoj sprovede izborni inženjering po nalogu Bakira Izetbegovića, Mirka Šarovića i Branislava Borenovića, koji kontrolišu CIK”.

Sa druge strane, predsjednik PDP-a Branislav Borenović istakao je kako je “konačno jedna institucija počela da radi zakonito, odlučno i nepristrasno, što očigledno unosi ogroman strah kod onih koji godinama kradu, varaju, šire mržnju i podjele, prijete i ucjenjeuju tokom izbornog procesa”.

Povodom ove odluke oglasio se i član SDP-a BiH, Saša Magazinović koji je podsjetio javnost da ovo nije prvi put da je Nenad Stevandić kažnjen zbog govora mržnje.

Naime, 2016. godine, Magazinović i Stevandić su gostovali u emisiji Al Jazeere Balkans “Kontekst“. Pomenuto gostovanje Stevandić je iskoristio da poistovjetio ideologiju ISIL-a i SDP-a BiH kao jednu ideologiju, te mu je CIK BiH izrekao kaznu u iznosu od 3.000 KM “zbog neprimjerenog istupa u javnosti i širenja mržnje”.

Pod govorom mržnje podrazumijevaju se svi oblici izražavanja koji šire, potiču, promovišu ili opravdavaju rasnu mržnju, ksenofobiju, antisemitizam i druge oblike mržnje na temelju netolerancije, uključujući: netoleranciju izraženog agresivnog nacionalizma i etnocentrizma, diskriminaciju i neprijateljstvo prema manjinama, migrantima i ljudima imigrantskog porijekla. Govor mržnje zabranjen je Zakonom o zabrani diskriminacije, Zakonom o ravnopravnosti polova, Zakonom o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH, kao i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

I dok dio javnosti smatra da spot Ujedinjene Srpske predstavlja “govor mržnje”, za Stevandića, kojem govor mržnje nije nepoznanica zbog čega je već ranije i kažnjen, tu nema ništa sporno jer je u pomenutom spotu “sve tačno”. Ipak, treba napomenuti da iako je pravo na slobodu izražavanja zagarantovano Ustavom Bosne i Hercegovine, te članom 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, “pravo na slobodu izražavanja nije aposlutno”. Iz Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH podsjećaju da “pravo na slobodu izražavanja nije aposlutno, te može podlijegati ograničenjima koja su potrebna iz razloga (…) kršenja člana 17. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, odnosno zloupotrebe prava na zaštitu, te ne smije biti opravdanje za bilo koji oblik diskriminacije ili govora mržnje”.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!