Neistina

Vlada RS: Zatvor za tweet

zeljka-cvijanovic1Prijedlog Zakona o javnom redu i miru u RS u posljednjih je par dana uzburkao strasti, budući da se u obrazloženju zakona navodi da se definicija pojma ‘javno mjesto’ proširuje i na društvene mreže, objašnjavajući to činjenicom da se na društvenim mrežama vrše organiziranja određenih prekršaja javnog reda i mira. Pored toga, novim zakonom uvode se kazne zatvora za prekršaje za koje su ranije bile predviđene isključivo novčane kazne, što bi za posljedicu moglo imati kažnjavanje online aktivnosti kao kršenja javnog reda i mira i to čak i zatvorskim kaznama.

Ovakve izmjene zakona sa pravom su zabrinule javnost, naročito ako se prisjetimo kako je MUP RS reagovao na online podršku JMBG protestima 2013. godine. Vlasti u RS su i u posljednjih nekoliko mjeseci jasno pokazale da ne prezaju od ograničavanja medijskih sloboda ukoliko će im to obezbijediti dalji ostanak na vlasti. Ovim prijedlogom Zakona o javnom redu i miru, dodatno se udara na vjerovatno posljednju slobodnu medijsku teritoriju u Republici Srpskoj, internet. Ukoliko se ovaj prijedlog usvoji, to će de facto značiti da građani/ke koji/e se ne slažu sa politikom Vlade i recimo, sa svog ličnog računa na društvenim mrežama pozovu istomišljenike na protest, mogu završiti iza rešetaka.

Odgovarajući na brojne kritike prijedloga novog zakona i optužbe da su nove mjere atak na privatnost i slobodu govora, premijerka RS, Željka Cvijanović, izjavila je da je zakon još u formi nacrta bio u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kada je bio otvoren za sve moguće intervencije. „On je prošao sve svoje procedure, i to u julu, prije ljetne pauze. Ne znam zašto nije u tom periodu izazvao bilo kakvu reakciju“, rekla je Cvijanović i tom prilikom izrekla još jednu neistinu.

Naime, iako je istina da je Nacrt zakona prošao proceduru u julu 2014. godine, Prijedlog Zakona je napisan u decembru 2014, a usvojen u januaru 2015. godine i u odnosu na Nacrt u njemu sa napravljene vrlo bitne izmjene, a tiču se upravo dodavanja kazne zatvora za kršenje ovog zakona. U samom zakonu su pobrojane konkretne razlike između prijedloga i nacrta:

VI RAZLIKE PRIJEDLOGA U ODNOSU NA NACRT ZAKONA

Narodna skupština Republike Srpske je, na 35. redovnoj sjednici održanoj 2. jula 2014. godine, utvrdila Nacrt zakona o javnom redu i miru. Kao rezultat usaglašavanja sa odredbama Zakona o prekršajima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 63/14), koji je u međuvremenu, dana 26. jula 2014. godine, stupio na snagu, Prijedlog zakona u odnosu na Nacrt izmijenjen je u čl. 3, 8, 11, 12, 16, 23, 24, 26, 31. i 32.

U članu 3. poslije riječi: „izriču se“ dodaju se riječi: „kazna zatvora“.

U članu 8. poslije riječi: „800 KM“ dodaju se riječi: „ili kaznom zatvora do 30 dana“.

U članu 11. poslije riječi: „900 KM“ dodaju se riječi: „ili kaznom zatvora do 30 dana“.

U članu 12. u stavu 1. poslije riječi: „1.200 KM“ dodaju se riječi: „ili kaznom zatvora do 40 dana“.

U članu 12. u stavu 2. poslije riječi: „1.600 KM“ dodaju se riječi: „ili kaznom zatvora do 60 dana“.

U članu 16. poslije riječi: „1.200 KM“ dodaju se riječi: „ili kaznom zatvora do 40 dana“.

U članu 23. poslije riječi: „1.500 KM“ dodaju se riječi: „ili kaznom zatvora do 40 dana“.

U članu 24. poslije riječi: „1.500 KM“ dodaju se riječi: „ili kaznom zatvora do 60 dana“.

U članu 26. u stavu 2. poslije riječi: „1.200 KM“ dodaju se riječi: „ili kaznom zatvora do 40 dana“.

U članu 31. poslije riječi: „novčane kazne propisane za taj prekršaj“ dodaju se riječi: „ili kaznom zatvora od 60 dana“.

Dakle, čak i ako na Nacrt Zakona nije bilo primjedbi, očigledno je da se na Prijedlog zakona nisu mogle dati nikakve sugestije u julu mjesecu, budući da je od pisanja prijedloga do njegovog usvajanja prošlo tek nešto više od mjesec dana, te je ova izjava premijerke Cvijanović neistinita.

Zanimljivo je da je MUP RS, baš kao i u slučaju kupovine poslanika, stao uz premijerku i podržao isto ono neistinito “tumačenje” procesa usvajanja zakona koje je iznijela Željka Cvijanović. U saopštenju MUP-a RS povodom polemika o novom zakonu navodi se da je “Narodna skupština RS-a na sjednici 2. jula 2014. godine utvrdila Nacrt zakona o javnom redu i miru i da je on bio dostupan javnosti na zvaničnoj internet stranici MUP RS-a i parlament RS-a, radi dostavljanja eventualnih primjedbi, prijedloga i sugestija”, ignorišući ogromne razlike između prijedloga zakona i nacrta koji nije sadržao uvođenje zatvorskih kazni za prekršaje.

Pitajte Istinomjer!