Analize

Vlada KS ispunila pet obećanja u oblasti socijalne politike

U oblasti socijalne politike aktuelne većine u Vladi KS, Istinomjer prati realizaciju 65 obećanja u ovom mandatnom periodu. Od navedenog broja obećanja, u toku prve godine mandata ispunjeno je njih pet, i to “Donošenje novog zakona o socijalnoj zaštiti KS”, “Povećanje džeparca korisnika i korisnica ustanova socijalne zaštite”, “Revizija Pravilnika za ostvarivanje prava na medicinsku rehabilitaciju”, “Jednokratna pomoć za socijalno ugrožene porodilje u iznosu od 1.000 KM”, te obećanje koje se odnosi na reviziju Registra istaknutih umjetnika i umjetnica.

Kada je riječ o donošenju novog zakona o socijalnoj zaštiti, on je u Skupštini KS usvojen u decembru 2021. godine i, između ostalog, donosi povećanje dječijeg dodatka za 10%, kao i zdravstveno osiguranje za nezaposlene osobe i bez redovnog javljanja u nadležne službe. Također, u navedenom zakonskom rješenju, svim je porodiljama omogućena naknada u iznosu prosječne plaće u FBiH, a to je trenutno 1.000 KM, bez obzira na to da li su one u radnom odnosu ili ne. Zakon predviđa mogućnost ostvarivanja prava na novčanu pomoć i za nezaposlene porodilje koje su strane državljanke pod uslovom da im je odobren stalni boravak u Bosni i Hercegovini i da ispunjavaju uslove u pogledu prebivališta u Kantonu Sarajevo. Ovim je ispunjeno obećanje o jednokratnoj pomoći za socijalno ugrožene porodilje u iznosu od 1.000 KM, iako to nije jednokratna pomoć, već iznos koji će primati 12 mjeseci.

Treba istaći da je licima koja su smještena u ustanove socijalne zaštite na ime ličnih potreba novčani iznos-džeparac povećan za 100%, odnosno na 60 KM u odnosu na 30 KM, što je bio iznos od 2014. godine, pa je ovom odlukom ispunjeno obećanje o povećanju džeparca korisnika i korisnica ustanova socijalne zaštite.

Kada je riječ o obećanju o reviziji Pravilnika za ostvarivanje prava na medicinsku rehabilitaciju, Ministarstvo za boračka pitanja KS je u martu 2021. godine objavilo novi Pravilnik za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija), čime je prethodni stavljen van snage.

Još jedna revizija koja je urađena, i to u prvih 100 dana Vlade KS, odnosi se na Registar istaknutih umjetnica i umjetnika, koji je objavljen početkom februara 2021. godine.

Od ostalih obećanja na kojima su vršene značajne aktivnosti izdvaja se ono o stambenom zbrinjavanju boračke populacije pa su, s tim u vezi, u 2021. godini kupljena 83 stana za pripadnike/ce navedene populacije. U okviru Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i ušteda u KS, tokom 2021. godine finansirani su pripadajući porezi i doprinosi na minimalnu mjesečnu neto plaću u FBiH.

U junu 2021. godine započete su aktivnosti na zatvaranju kolektivnog centra u Hrasnici, koji će postati objekat kolektivnog stanovanja sa 33 stambene jedinice.

Iako je u budžetu Kantona Sarajevo za 2021. godinu, u stavci “Izgradnja prihvatilišta za prosjake i skitnice”, planirano izdvajanje u iznosu od 400.000 KM, ovaj objekat nije izgrađen.

Treba istaći da je Vlada KS na koncu 2021. godine sufinansirala projekat Roditeljske kuće za djecu oboljelu od raka u iznosu od 50 hiljada KM.

Od obećanja na kojima nisu zabilježene aktivnosti na njihovoj implementaciji su i “Donošenje zakona o Ekonomsko-socijalnom vijeću”, “Donošenje legislative iz oblasti poticajne stanogradnje”, “Preuzimanje održavanja spomenika historijskim ličnostima od značaja” i drugi.

U konačnici, od ukupno 65 obećanja, više je nezapočetih nego onih koji su u realizaciji, odnosno na kojima su vršene značajne aktivnosti na njihovom ispunjavanju do kraja mandata, koji traje do raspisivanja Općih izbora 2022. godine.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!