Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo će formirati Program za finansiranje teško oboljele djece

Na jučerašnjoj sjednici Vlade KS usvojena je inicijativa za formiranje Programa za finansiranje dijagnostike i liječenja teško oboljele djece koju je uputila zastupnica Naše stranke u Skupštini KS, Neira Dizdarević.

Naime, Neira Dizdarević je 17.04.2019. godine na sjednici Skupštine KS uputila inicijativu za formiranje Programa za finansiranje liječenja djece oboljele od malignih bolesti, prema kojoj je potrebno ovaj “Program planirati kao posebnu stavku u izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja KS te je tretirati kao dio obaveznog paketa zdravstvenih prava”.

Gotovo svakodnevno se u medijima i na društvenim mrežama pojavljuju apeli za pomoć pri liječenju, a usljed nedostatka sistemskog rješenja prinuđeni smo sredstva skupljati pozivima i SMS porukama. Sa željom da se konačno zaustavi ovakva praksa i da oboljela djeca, kao najranjivija kategorija našeg društva, dobiju pravo na liječenje, pokrećem inicijativu za formiranje Programa za finansiranje liječenja djece oboljele od teških bolesti, koji će biti dijelom obaveznog paketa zdravstvenih prava.

Neira Dizdarević, 17.04.2019.

Ovu inicijativu Vlada KS je prihvatila na jučerašnjoj sjednici, te će Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom zdravstva pripremiti Prijedlog programa za finansiranje dijagnostike i liječenja teško oboljele djece sa jasno definisanim kriterijima i to kao sastavni dio izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

Uspostavit će se jasni kriteriji zasnovani na stručnim dokazima o potrebi upućivanja djece na daljnje liječenje, i to nakon što se iscrpe sve mogućnosti našeg zdravstvenog sistema. Time planiramo unaprijediti zdravstvenu zaštitu naše najmlađe populacije. Praktično će se osigurati dodatna, inicijalna sredstva koja će se već ove godine osigurati iz sredstava zdravstvenog osiguranja. Potom će programski biti predviđene i mogućnosti drugih izvora sredstava.

Ministrica zdravstva u Vladi KS, Amela Softić, 30.04.2019.

Svakako treba napomenuti da je i u Sporazumu o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018 – 2022, u oblasti zdravstva, kao jedan od prioritetnih ciljeva navedeno formiranje “posebnih programe za liječenje rijetkih bolesti, pogotovo kod djece”, stoga će Istinomjer pratiti da li će u narednom periodu biti formiran Program za finansiranje dijagnostike i liječenja teško oboljele djece.

S obzirom da je njena inicijativa od strane Vlade KS usvojena, zastupnica Naše stranke, Neira Dizdarević će od Istinomjera dobiti ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!