Neispunjeno

Još se čeka na novi zakon o restrukturiranju zdravstva

Tokom posjete delegacije Vlade Federacije BiH Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, federalni premijer Fadil Novalić najavio je skoro usvajanje zakona o restrukturiranju zdravstva.

Foto: Vlada FBiH

Tom prilikom, Novalić je najavio da će ovim zakonom 210 miliona KM bili uloženo u zdravstveni sektor u FBiH.

Najvjerovatnije vrlo brzo, za mjesec-dva, pristupit ćemo usvajanju zakona o restrukturiranju zdravstva koji je “težak” 210 miliona KM. Trećina se odnosi na ovaj kanton, odnosno na ovu kliničku bolnicu.

Fadil Novalić, 20. 5. 2021.

Sedam dana kasnije, Fadil Novalić je s dnevnog reda 11. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH povukao Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH. Kako je tada obrazložio, povučeni zakon tretirao je prevashodno finansijsku konsolidaciju tri klinička centra čiji je suosnivač Federacija Bosne i Hercegovine, a kako je Novalić rekao, “predloženi tekst zakona je iz vremena prije pojave pandemije koronavirusa, odnosno iz 2018. godine, a od tada se situacija značajno promijenila”.

Planiramo unaprijediti neka rješenja i, po mogućnosti, otvoriti prostor da se ovim zakonom omogući finansijska konsolidacija kliničkih centara kao ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene usluge čiji je suosnivač Federacija BiH, ali i drugih javnih zdravstvenih ustanova. Smatramo da trebamo ići u cjelokupno finansijsko restrukturiranje zdravstvenog sektora u FBiH.

Fadil Novalić, 27.5.2021.

Međutim, u izvještajima sa sjednica Vlade FBiH, koje su održane od Novalićeve najave skorog pristupanja usvajanju “zakona o restrukturiranju zdravstva teškog 210 miliona”, do danas nema informacije o razmatranju spomenutog zakona niti je slične informacije moguće pronaći u medijima.

S obzirom na činjenicu da su od Novalićeve najave skorog pristupanja usvajanju ovog zakona prošla više od dva mjeseca, a da ga dalje nisu razmatrali Vlada FBiH kao ni federalni Parlament, Istinomjer će spomenuto obećanje Fadila Novalića ocijeniti kao neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!