Djelimično ispunjeno

Vlada FBiH: Sedam KM subvencije za struju

Federalni premijer Nermin Nikšić kazao u Sarajevu da je Vlada FBiH odlučna u namjeri da poskupljenje električne energije najavljeno za period od 1. jula neće i ne smiju osjetiti socijalno najugroženije kategorije stanovništva.

Kaže da će u osmom mjesecu početi sa primjenom “socijalni paket”, koji bi trebalo da omogući pokrivanje razlike u cijeni za socijalno najugroženije kategorije stanovništva tako da niko od njih ne osjeti poskupljenje niti promjenu tarife cijena električne energije.

“Vlada FBiH odlučna je da provede socijalne programe koje će u narednom periodu donijeti. U fazi je razmatranja nekoliko modela koji su mogući u okviru primjene socijalnih paketa, a pokušat ćemo svesti na minimum eventualne zloupotrebe za koje smo svjesni da su moguće bez obzira na model za koji da se odlučimo“, kazao je Nikšić.

(FENA, 29. 6. 2011.)

***

U Sarajevu je danas održana sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) kojom je po ovlaštenju premijera FBiH predsjedavao njegov zamjenik Desnica Radivojević, saopćeno je iz Vladinog ureda za odnose s javnošću.

Na sjednici kojoj je prisustvovao i potpredsjednik FBiH Svetozar Pudarić donesena je Odluka o provedbi mjera za ublažavanje porasta cijena električne energije građanima i kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti.

Odlukom su obuhvaćeni penzioneri s najnižom penzijom koju je u tekućem mjesecu isplatio Federalni Zavod MIO/PIO te korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi/centara za socijalni rad u FBiH.

Pravo na subvenciju kupac će moći ostvariti na samo jednom mjernom mjestu, a iskazivat će se na računima za utrošenu električnu energiju, počevši od računa koji će se izdavati od 1.8.2011. godine i primjenjuje se do 31.12. 2012. godine ili do roka kojeg Vlada FBiH naknadno odredi.

Iznos subvencije bit će iskazan na računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno može iznositi 5,50 KM kod JP Elektroprivrede BiH d .d. Sarajevo, odnosno 7,00 KM za JP Elektroprivredu HZHB d.d. Mostar, u zavisnosti od utroška struje u obračunskom periodu.

(FENA, 19. 7. 2011.)

***

Vlada FBiH donijela je jučer Odluku o provedbi mjera za ublažavanje posljedica porasta cijena električne energije građanima i kućanstvima i stimulaciju energetske aktivnosti.

Odlukom su obuhvaćeni penzioneri s najnižom penzijom koju je u tekućem mjesecu isplatio Federalni zavod MIO/PIO te korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih centara za socijalni rad.

S druge strane, iako je premijer FBiH Nermin Nikšić najavljivao da se to neće dogoditi, subvencije su zaobišle desetine hiljada nezaposlenih osoba, koje nisu u penziji, a nisu registrirane u centrima za socijalni rad.

Predsjednik Skupštine Saveza udruženja potrošača BiH Murat Rašidović kazao nam je da je visina subvencija neznatna u odnosu na troškove povećanja električne energije. On kaže da potrošači ne odustaju od tužbe protiv FERK-a zbog nezakonitog povećanja cijena struje. Naglašava da je i visina subvencije neznatna, a zaobići će desetine hiljada demobilisanih boraca i ostalog radnosposobnog stanovništva koje želi da radi, ali nema gdje.

(Dnevni avaz, 20. 7. 2011.)

Komentar:

Vlada FBiH i premijer Nikšić ubilježili su djelomično ispunjeno obećanje. Možda se, s jedne strane, 5, 5 KM odnosno 7 KM čine zanemarljivim, ali će svakako dobro doći građanima koji “preživljavaju” sa 10 KM ili manje dnevno. Ne može se zaobići ni činjenica da je subvencija “zaobišla” nezaposlene, što nije nešto čim se Vlada Federacije treba ili može pohvaliti. Nekoliko stotina hiljada nezaposneih u ovom bh. entitetu će, apsurdno, iako praznih džepova – puniti kase elektroprivreda. Svakako ne treba zaboraviti subvencije za ostale ugrožene kategorije stanovništva, ali nezaposleni su, čini se, sve više prepušteni seb i – djeci, rođacima, prijateljima i ostalim koji im pomažu.

Pitajte Istinomjer!