Neistina

Vlada FBiH samo deklarativno reformska

novalic-fadilNakon što Vladi FBiH nije izglasano nepovjerenje kada je Parlament FBiH krajem septembra glasao o inicijativi za njenu smjenu, premijer FBiH Fadil Novalić je izjavio kako je i očekivao sličan ishod pomenutog glasanja.

“Ova Vlada je reformska. Dakle radi samo reformske poteze, koji nisu politički osjetljivi. Svi su se složili da rade reformske poteze i mi nismo bili zabrinuti za današnje glasanje, kao ni za glasanje za ranije zakone”, istakao je Novalić.

Podsjećamo, partije koje su 31. marta 2015. godine formirale Vladu Federacije BiH (SDA, HDZ i DF), danas, godinu dana nakon izbora, nisu više dio zajedničke koalicije. Kriza vlasti na federalnom nivou kuluminirala je početkom mjeseca juna, kada je DF napustio Vladu FBiH, ne „izdržavši“ u njoj ni prvih 100 dana od formiranja.

Ono što je ipak značajno reći jeste da je Vlada Federacije BiH na 17. sjednici, održanoj 27.07.2015. godine, dala saglasnost na Reformsku agendu za Bosnu i Hercegovinu, te ovaj dokument uputila u vidu informacije Parlamentu Federacije BiH. Reformska agenda za period od 2015. do 2018. godine utvrđuje glavne planove Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada za socijalno-ekonomske i s njima vezane reforme. Ove reforme bi, također, mogle predstavljati osnovu za pregovaranje o pojedinim programima financijske i tehničke pomoći od MFI i EU. Reformska agenda odnosi se na šest oblasti: javne finansije, oporezivanje i fiskalna održivost, zatim poslovni ambijent i konkurentnost, tržište rada, reforma socijalne zaštite i penzijskog osiguranja, vladavina zakona i dobro upravljanje, te reformu javne uprave.

Također, Vlada FBiH je dva mjeseca kasnije dala saglasnost i na Akcioni plan 2015.-2018. godina za provođenje Reformske agende i utvrdila precizne aktivnosti, izvršioce i rokove za realizaciju ciljeva iz ovog strateškog dokumenta.

Ako pak pogledamo koliko je ovakva krnja Vlada FBiH zaista uradila od kada je formirana, ne možemo steći dojam da se napravio veliki progres.

Tako, ako pogledamo aktivnosti u oblasti pravne države, jedini korak Vlade FBiH koji vrijedi spomenuti jeste priprema i upućivanje u parlamentarnu proceduru Nacrta zakona o policijskim službenicima Federacije BiH. Zakon je rađen u saradnji sa OHR-om, Evropskom komisijom i Ambasadaom SAD, a riječ je o sistemskom zakonu kojim se reguliraju sva pitanja niz radno-pravnog statusa policijskih službenika, koja dosad nisu bila uređena ili su bila neprecizna.

U oblasti ekonomije nisu zabilježeni značajni pomaci koji bi se mogli okarakterisati kao reformski.

U oblasti infrastrukture, osim odluke Vlade FBiH o prihvatanju zaduženja od 100.000.000 eura kod EBRD za realizaciju Projekta Koridor Vc (poddionica Počitelj – Zvirovići na putu Počitelj – Bijača), nije bilo drugih značajnih aktivnosti. U oblasti poljoprivrede, započet je na uvođenje transparentnijih procedura za poticaje, budući da je u toku proces inspekcijskih kontrola poticaja koji su dodijeljeni korisnicima koji nisu ispunjavali odgovarajuće uslove za to. U oblasti energetike, jedini pomak zabilježen je u vezi sa izgradnjom Termoelektrane Banovići, kada je data saglasnost na izbor kineske kompanije „Dongfang Electric Corporation Limited DEC“ kao strateškog partnera za izgradnju Bloka 1-350 MW .

Aktuelna Vlada FBiH se u proteklom periodu nije bavila pitanjima iz oblasti trgovine i privatizacije, a značajnijih pomaka nije bilo ni u oblasti investicija, izvoza i poslovne klime.

Interesantno je da je Vlada Federacije BiH na 13. hitnoj, telefonski održanoj, sjednici usvojila Zaključak kojim je prihvatila tekst inicijative za povećanje akciza na naftne derivate, pivo i cigarete, koji su usaglasili premijer Federacije BiH Fadil Novalić i predsjednica Vlade RS Željka Cvijanović. Inače, ova inicijativa izazvala je veliku polemiku u domaćoj javnosti gdje su opozicione partije, prevashodno one iz RS kritikovale entitetske čelnike zbog donošenja inicijative u hitnoj proceduri, bez prethodnog razmatranja u parlamentima i skupštinama.

Ekologijom se Vlada FBiH gotovo nije ni bavila, a jedino vrijedno pomena je izdavanje saglasnosti Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja HNK za prijenos nadležnosti s Federalnog ministarstva prostornog uređenja, za okončanje postupka donošenja odobrenja za građenje Regionalne deponije krutog otpada u Mostaru.

Obje stranke koje su trenutno na vlasti u FBiH (SDA i HDZ), su u predizbornom periodu govorile o smanjenju administracije i potrošnje i ubrzavanju procesa registracije privrednih subjekata u FBiH. Što se prve stavke tiče, Vlada FBiH je produžila moratorij na zapošljavanje do kraja ove godine, te je zatim uradila nešto potpuno suprotno tome, osnovavši novo javno preduzeće “Intera”. U smislu smanjenja troškova, jedini poduzeti korak Vlade FBiH je smanjenje naknade za rad u komisijama osnovanim od strane Vlade FBiH, i to sa 350 na 200 KM.

U oblasti socijalne politike, usvajanje Zakona o radu FBiH, koji je donesen „na prepad“ i bez konsultacija sa širom javnosti, ostaje diskutabilan potez izvršne i zakonodavne vlasti u Federaciji BiH. Pored ovog, započet je rad na izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, dok je HDZ BiH inicirao obećanu „reviziju revizije“ boračke zaštite.

Kao jedina primjetna aktivnost u oblasti zdravstva se može izdvojiti povlačenje iz procedure Nacrta Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju FBiH, čijim bi se usvajanjem omogućilo nesmetano liječenje pacijenata na prostoru cijele FBiH.

Iz svega navedenog vidljivo je da se Vlada FBiH nije bavila reformskim procesima, kao što je to kazao premijer Novalić i što su, u ostalom, partije na vlasti i obećavale prije izbora. Puko usvajanje reformskih agendi ne može biti dovoljno kako bi se zaključilo da je Vlada FBiH radila samo “reformske poteze”. I Zakon o radu, koji su zvaničnici Vlade FBiH stavljali u prvi plan govoreći o reformskim potezima još uvijek nije polučio konkretne rezultate pa u tom svjetlu još uvijek ne možemo zaključiti da li je on zaista reformski ili ne. Stoga se i izjava Fadila Novalića o isključivo reformskim potezima Vlade FBiH, imajući na umu sve navedeno, može ocijeniti kao neistinita.

Pitajte Istinomjer!