Ispunjeno
Uncategorized

Vlada FBiH počela uvoditi red u poslovanje javnih preduzeća

Vlada Federacije smijenila je direktore Hidrogradnje i BH-Gasa, Semina Mašića i Almira Bečarevića, zbog gubitaka koje su ova preduzeća nizala u svom radu tokom više godina.

Ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Erdal Trhulj rekao je novinarima da je “BH gas” prošle godine poslovao sa gubitkom od oko 3,4 miliona KM, a u 2009. godini imao je sedam miliona KM gubitaka, dok “Hidrogradnja” prethodnih pet- šest godina posluje negativno.

(FENA/Sarajevo-x.com, 13. 9. 2011.)

***

Odlomak iz intervjua premijera FBiH Nermina Nikšića magazinu Dani:

“Svakako da nam predstoji raščišćavanje u javnim preduzećima i svakako da nam predstoji uvođenje standarda i mjera. Tačno je, ja sam bio jedan od onih koji su u Parlamentu FBiH bili stajališta da nije normalno da nekome ne prihvatimo izvještaj o poslovanju i da to prođe bez ikakvih posljedica. Dakle, onaj čije je poslovanje dobilo negativan izvještaj ili je negativno poslovao i mora snositi posljedice. Nije normalno da ostane da upravlja tom kompanijom bilo u nadzornom odboru ili u menadžmentu. Vlada će se tu vrlo jasno opredjeljivati i zauzimati stavove”. (…)

(Dani, 1. 4. 2011.)

Komentar:

Direktori Bh. gasa i Hidrogradnje prvi su, nadamo se ne i posljednji, na listi menadžera koji su loše poslovanje svoje kompanije platili svojom foteljom. Nikšić je, što je koincidencija, obećao “svođenje računa” u intervjuu datom na Prvi april, Međunarodni dan šale. No, očigledno je da se nije šalio kada je rekao da će svi direktori čije su kompanije gubitaši svoju fotelju morati prepustiti nekom drugom. Ohrabrujuće vijesti iz Vlade FBiH i kabineta Nermina Nikšića.

Pitajte Istinomjer!