Neispunjeno

Vlada FBiH nije uradila ništa da bi olakšala život boraca i invalida

FadilNovalicPremijer Federacije BiH, Fadil Novalić je u januaru 2015. godine, dok je još bio samo mandatar za sastavljanje Vlade, izjavio da će njegova vlada posebnu pažnju obratiti i na boračko-invalidnu populaciju.

U tom intervjuu je spomenuo više mjera, koje su navedene ispod:

“Jedna od akcija je i u sferi socijalnih davanja za boračko-invalidnu populaciju. Planirali smo da ona budu dijelom u vaučeru za kupovinu domaćih produkata, eventualno plaćanje električne energije i telefona. Planiramo i aktivnosti u sferi socijale, da pokažemo da smo socijalno osjetljivi što jesmo, da hoćemo da radimo ekonomsku reformu, koja uvijek ide na štetu socijale. Mi prvo moramo amortizirati taj socijalni udar koga nemamo namjeru kanibalizirati nego amortizirati i održati u zoni snošljivosti. Možemo da pokažemo recimo uvođenje asimetričnog plaćanja električne energije, nešto što je olakšanje onim koji su siromašniji, a opterećenje onima koji to mogu podnositi”.

Od formiranja Vlade FBiH je prošlo već 6 mjeseci, a niti jedna od mjera koje je najavio Novalić nije implementirana, niti je o njima bilo govora na sjednicama Vlade FBiH. Novalić dobija ocjenu neispunjeno.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!