Vlada FBiH između MMF-a i vojnih penzionera

Baš kao i danas, u decembru 2016. godine pred zgradom Vlade FBiH protestovali su vojni penzioneri, a demonstranti su se razišli kada im je Vlada FBiH obećala povećanje isplatnog koeficijenta. Nakon 3 mjeseca, ista slika i ponovljeno obećanje – da će novi Zakon otići u parlamentarnu proceduru ako se protesti “zamrznu”.

Razlog zbog kojeg se nekoliko stotina vojnih penzionera iz svih dijelova FBiH i danas odlučilo na proteste jeste to što Vlada, na čelu sa premijerom Fadilom Novalićem, nikada nije uputila u parlamentarnu proceduru utvrđeni Prijedlog izmjena i dopuna zakona o povoljnom umirovljenu branitelja. Protesti su i ovog puta zamrznuti nakon što je Vlada, još jednom, obećala da će zakon biti proslijeđen Parlamentu FBiH.

Za provođenje ovog zakona bit će potrebne tri godine, 22 miliona KM, čime bi se osiguralo 11 hiljada ljudi.

Rifat Tirak (predsjednik Saveza vojnih penzionera FBiH), 15.03.2017.

 

Oko 11.600 boraca je u periodu 1997-2008 steklo pravo na penziju pod povoljnijim i prijevremenim uslovima. Donošenjem i primjenom Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju 2013. godine, njihove penzije su smanjene u rasponu od 20%-70%. Penzionisanja pod povoljnijim i prijevremenim uslovima su vršena u okviru smanjenja vojnih efektiva vojske Federacije BiH, a prema odlukama Predsjedništva BiH, i propisima koje je usvajala Vlada Federacije BiH. Prije donošenja rješenja o umirovljenju koje je izdavao zavod PIO/MIO, svaki umirovljenik potpisao je sa Ministarstvom obrane FBiH i Ugovor o uvjetima umirovljenja.

Sve do donošenja Zakona o načinu ostvarenja ušteda u FBiH, ova kategorija penzionera imala je isti isplatni koefcijent kao i ostali korisnici prava iz PIO/MIO osiguranja. Ovim zakonom regulirani su načini ušteda i tada su im primanja umanjena za 10% (po uredbama Vlade), dok su drugi budžetski korisnici sredstava PIO/MIO izbjegli smanjenja. Donošenjem Zakona  o prijevremenom povoljnijem penzionisanju 2013. godine, prosjek penzija koje su do tada primali vojni penzioneri smanjen je sa 762 na 491 KM. Najniža penzija po ovom zakonskom rješenju iznosi 310, a najviša 1.650 KM, umjesto 2.071 KM koliko je iznosila po ranijim uredbama.

Vraćanje svojih prava umirovljenici su tražili u više navrata, protestima, kroz inicijative boračkih udruženja i sl. Osim današnjih protesta, pred zgradom Vlade FBiH protesti su trebali biti održani i 27.09.2016. godine, jer su Vladu FBiH smatrali najodgovornijom što prijedlog nije upućen u parlamentarnu proceduru. Kako navode iz Saveza udruženja vojnih penzionera, na traženje nekih zastupnika iz Doma naroda i Zastupničkog doma Federalnog parlamenta, najavljeni septembarski protesti su odgođeni kada je obećano da će zakon biti upućen u parlametarnu proceduru. I premijer FBiH Fadil Novalić tada ih je uvjeravao da će se pronaći rješenje.

 

Oni traže da se izjednače na 1.8, ili da se oni gore spuste na aproksimativni 1.7, ili da se nađu nova sredstva. Unutar ta tri kanala treba naći rješenje. U ovom trenutku ne znam koje je to, te sam pristao sudjelovati u radu grupe i zajedno s vojnim umirovljenicima tražim rješenje. Jako brzo ćemo odlučiti na koji način trebamo ići ka rješenju.

Fadil Novalić, 14.10.2016.

 

Na sjednici Vlade FBiH, 20.10.2016. godine, utvrđeni su principi za interresornu grupu, propisan princip vraćanja nivoa prava koje su imali ovi korisnici u naredne dvije godine i rečeno da tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata u završnim odredbama treba predvidjeti ista rješenja kao i Zakon o PIO, koji je trenutno u parlamentarnoj proceduri.

Podsjećamo, najavljenim i odgođenim septembarskim protestima prethodila je 53. sjednica Vlade FBiH (13.05.2016.), na kojoj je Vlada usvojila izvještaj o radu Interresorne radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna Prijedloga zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-­oslobodilačkog rata i Prijedlog ovog zakona uputila na usvajanje po hitnom postupku, a na zahtjev poslaničkih klubova oba parlamentarna doma.

Utemeljen osnov kao i razlog za donošenje Zakona je izvršenje presude Ustavnog suda Federacije BIH, od 22. i 29.1.2014. godine, kojom je utvrđeno da odredba člana 15. stav 1. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije BiH. Drugi razlog je otklanjanje diskriminacije do koje je došlo nakon donošenja Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju.

Samo dvije sedmice kasnije, Vlada je donoijela drugačiju odluku, zahtjevajući dodatne analize.

Na 55. sjednici, održanoj 27. maja, Vlada je zadužila resorna ministarstva da dodatno analiziraju uticaj Prijedloga zakona na budžete Federacije BiH i Federalnog zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja, te da informaciju o tome dostave Vladi.  Premijer FBiH je nakon toga trebao Prijedlog zakona uputiti Parlamentu FBiH radi razmatranja i donošenja.

Priča iz maja svoj nastavak dobila je  u decembru 2016. godine, na 81. sjednici Vlade FBiH (08.12.2016.), kada je ocijenjeno da Izvještaj i obrazloženje radne verzije izmjena zakona “ne sadrže kvalitetnu analizu procjene uticaja predloženih rješenja na budžet Federacije BiH, zasnovanu na tačnim podacima o mogućim korisnicima prava i visini potrebnih sredstva”.

Vlada FBiH je zatim zadužila resorna ministarstva da, na bazi podataka iz službenih evidencija, pripreme dodatnu analizu procjene uticaja na budžet FBiH i Fond PIO, “imajući pri tome u vidu i preuzete obaveze po trogodišnjem proširenom aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom, kao i podatke o osobama koje su ostvarile pravo na penzionisanje po općim propisima”.

Dvadeset dana kasnije, na  85. sjednici održanoj  28.12.2016Vlada FBiH je prihvatila radni tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata sa istim obrazloženjima za donošenje izmjena kao i ranije (Presuda Ustavnog suda FBiH i izjednačavanje prava).

Analizirajući 81. i 85. sjednicu Vlade FBiH, između kojih je prošlo svega dvadesetak dana, nejasno je da li je Vlada razmatrala i usvojila radni tekst zakona bez analize o uticaju spornog nacrta na budžet, ili je analiza urađena veoma brzo i ujedno se pokazala prihvatljivom, pa je radni tekst zakona  u skladu s tim prihvaćen. Ipak, tekst zakona nije upućen u parlamentarnu proceduru ni tri mjeseca kasnije. 

Savez udruženja vojnih penzionera nedavno se ponovo oglasio saopćenjem u kom je navedeno da ih je Vlada prevarila, to jest da nije ispoštovala dogovor postignut još u oktobru 2016. godine:

 

Dana 19.10.2016. godine je održan sastanak sa premijerom i koordinacijama braniteljskih Udruga i dogovoreno je slijedeće: Nema umanjivanja mirovina za umirovljenke ostvarene po općim propisima, da se svima koji su oštećeni primjenom zakona o povoljnom umirovljenju koji su preračunati člankom 3. istog zakona mirovine vrate na razinu prije donošenja spornog zakona, da se ovo uradi u dva koraka i to od 01.01.2017 50% isplatnog koefcijenta koji je bio na snazi prije donošenja Zakona o povoljnom umirovljenju a 01.01.2018. dodatnih 50% tako da bi konačno bila ispravljena nepravda početkom 2018. godine, te da se u završnim odredbama izmjena zakona predvidi usklađivanje koescijenta sa porastom troškova života kao i za druge umirovljenike. Ove principe usvojila je Vlada na svojoj sjednici nakon ovog sastanka. Interresorna radna grupa je doradila prijedlog izmjena i dopuna zakona o povoljnom umirovljenju u skladu sa smjernicama Vlade Federacije BiH.

Savez Udruženja vojnih penzionera, 13.03.2017.

 

Razlog za konstantno odgađanje provođenja postignutog dogovora prilično je jasan – šef misije MMF-a je u septembru 2016. godine vrlo eksplicitno prenio resornom ministru Salki Bukvareviću da se ne mogu povećavati budžetska izdvajanja za boračke kategorije, o čemu je govorio i premijer FBiH kada je obećao da će se u “nalaženje rješenja” uključiti i MMF i Svjetska banka.

 

Taj problem postoji, te ćemo vidjeti hoćemo li ići u preračunavanje koeficijenata ili nekim drugim načinom rješavati to pitanje. Sve to moramo s MMF-om i Svjetskom bankom dogovoriti da ne bismo poremetili aranžman s MMF-om.

Fadil Novalić, 14.10.2016.

Do takvog rješenja očito se nije došlo, jer su i premijer i ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Salko Bukvarević više puta obećavali vojnim penzionerima da će prijedlog izmjena zakona biti upućen u parlamentarnu proceduru, a što se nije desilo. Mirovine u FBiH se i dalje obračunavaju i isplaćuju na osnovu tri isplatna koeficijenta: 1,8 (Zakon o MIO), 1,4 (Zakon o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji, o pravima branitelja i članova njihovih obitelji te Zakon o službi u vojsci FBiH), te 1.0 (Zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju).

Da li će posljednji dogovor Vlade i demonstranata proći drugačije i hoće li Vlada FBiH uspjeti da pomiri zahtjeve vojnih penzionera sa uslovima kreditnog aranžmana MMF-a, ostaje da se vidi.

(istinomjer.ba)

 

 

Koliko će još trajati formiranje vlasti u BiH?

Predsjedništvo BiH, Vlada Republike Srpske, te vlade Zapadnohercegovačkog, Unsko-sanskog i Kantona Sarajevo trenutno su...

Kako je Dodik mijenjao stav o učešću OS BiH na proslavi 9. januara

Nakon što je ranije gorljivo insistirao na učešću pripadnika Oružanih snaga BiH, odnosno Trećeg pješadijskog puka na proslavi 9. januara u Banjaluci, Milorad Dodik je još prošle godine počeo...

Dvije godine gradske uprave Širokog Brijega

Gradonačelnik Širokog Brijega, Miro Kraljević, za mandat 2016. - 2020. dao je ukupno 19 obećanja, od čega su tri ocijenjena kao ispunjena, a četiri ocjenom “u progresu”. Pored obećanja koje je još u...