Nedosljedno

Viškovićeva nedosljednost na samom startu

Izlažući svoj opširni ekspoze, novoizabrani predsjednik Vlade Republike Srpske, Radovan Višković u više navrata je rekao da će razvoj privrede biti “u fokusu nove Vlade RS”. Ovo bi bila dobra vijest da Viškovićeve navode nije demantovao budžet koji Vlada RS u 2019. godini namjerava izdvojiti za privredu Srpske, a koji je prema mišljenju ekonomista “marginalan”. Također, skoro polovina predviđenog budžeta koji je namijenjen privredi otići će na isplate plata u novoosnovanom resoru koji bi se trebao baviti razvojem privrede.

Još jedanput da naglasim, nova Vlada Republike Srpske će štiti stečena prava svih kategorija društva, a konstantno ćemo raditi na obezbjeđenju uslova za povećanje obima prava. Preduslov za tako nešto je naš dalji ekonomski razvoj i stoga će privreda i biti u centralnom fokusu nove Vlade Republike Srpske. (…) Nekonkurentna privreda dodatno je ugrožena i pogođena nelojalnom konkurencijom, zbog poslovnih subjekata koji posluju u sivoj zoni. Neharmonizovan privredni ambijent između Republike Srpske i Federacije BiH, nerijetko utiče na konkurentnost. (…) Nezadovoljavajući nivo i kvalitet naučne produktivnosti, te zastarjela i nefikasna struktura privrede, utiču na nedovoljan rast produktivnosti privrede Republike Srpske. S druge strane produktivnost u suštini može biti jedini realan ekonomski «putokaz» za moguće povećanje plata.

Radovan Višković, Ekspoze 17.12.2018.

Kako bi se Vlada RS više angažovala o ovim pitanjima, a kako je obrazloženo početkom decembra ove godine, osnovano je i novo ministarstvo- Ministarstvo privrede i preduzetništva RS. Ovo bi bila ohrabrujuća vijest da budžetom RS za funkcionisanje ovog ministarstva nije planirano samo 0,13% Budžeta Republike Srpske za 2019. godinu, a uvidom u izvod planiranog budžeta jasno je da će većina ovih sredstava, namijenjenih Ministarstvu privrede i poduzetništva, otići na isplate plata administrativnom aparatu ovog novoosnovanog resora.

Prijedlog budžeta Ministarstva privrede i preduzetništva za 2019., Capital.ba, 18.12.2018.

Dakle, od planiranog budžeta Ministarstva privrede i preduzetništva RS, koji iznosi 4,42 miliona KM, za lična primanja zaposlenih potrošit će se oko 1,5 miliona KM dok će svega 2,2 miliona biti utrošeno na ostale aktivnosti koje se tiču razvoja privrede i poduzetništva u RS.

Dodamo li ovome i činjenicu da ukupna budžetska sredstva, prema Prijedlogu budžeta Republike Srpske za 2019. godinu, iznose 3,2 milijarde KM, što predstavlja umanjenje od 168 miliona KM u odnosu na Rebalans budžeta za 2018. godinu, te da je vlast u RS u 2019. godini predvidjela veći budžet kojim će da raspolagati Predsjednik, Narodna skupština, Vlada i dr. i više je nego jasno da će naredne godine fokus biti na svemu drugom osim na privredi Republike Srpske.

Vlada RS, na čelu sa Radovanom Viškovićem čiji stavovi o važnosti razvoja privrede RS ne korespondiraju sa izdvojenim sredstvima za ovu namjenu dobijaju ocjenu nedosljedno.

Istinomjer će i dalje pratiti budžetska izdvajanja za privredu RS i da li će novi predsjednik Vlade RS u narednom periodu inicirati rebalans budžeta, a kako bi ispunio sve što je obećao u svom ekspozeu.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!