Neutemeljeno

Višković neutemeljeno o najnižoj plati u RS i FBiH

Premijer Vlade Republike Srpske Radovan Višković je u obraćanju novinarima nakon poslovne konferencije “Izazovi i budućnost poslovanja” u Banjaluci govorio o vrijednosti najniže plate u entitetu Republika Srpska i uporedio iznos s najnižom platom u entitetu Federacija BiH.

FOTO: Vlada Republike Srpske

Kako je Višković ustvrdio, najniža plata u RS skoro je dva puta veća od najniže plate u FBiH:

Nije realno očekivati da u jednom dijelu jedne te iste države imate, recimo, toliko i toliko, a u drugom dva puta manje i trenutno je skoro dva puta manja najniža plata u Federaciji nego u Republici Srpskoj.

Radovan Višković, 20.9.2022.

Istinomjer je ranije sličnu Viškovićevu tvrdnju ocijenio neutemeljenom, kada je poredio prosječne plate u dva bh. entiteta, rekavši da je prosječna plata u RS “u značajnoj mjeri” veća od one u FBiH.

Naime, način obračuna plata u dva entiteta razlikuje se, odnosno stavke koje čine neto platu nisu iste u RS i FBiH. U RS nema neoporezivih dijelova plate, osim ličnog odbitka.

U članu 11. Zakona o porezu na dohodak Republike Srpske navodi se sljedeće:

(1) Dohodak od ličnih primanja su sva direktna i indirektna plaćanja iz radnog odnosa i obuhvataju: 1) isplate bruto plate i druge bruto isplate zaposlenom, uključujući regres, topli obrok, plaćanje prekovremenog rada, bonuse, naknade i dodatke na uslove rada

Zakon o porezu na dohodak Republike Srpske

S druge strane, član 15. Zakona o porezu na dohodak FBiH kao rashode koji su predmet odbitka spominje, između ostalog, i sljedeće:

(5) Rashodi koji su predmet odbitka su i: 1) godišnje takse ili obaveze plaćene stručnim udruženjima ili strukovnim komorama, ukoliko su vezani uz ekonomsku aktivnost poreznog obveznika, 2) naknade za ishranu za vrijeme rada (topli obrok) zaposlenicima u prostorijama poslodavca u iznosu koji ne prelazi visinu utvrđenu posebnim propisima, 3) rashodi koji su nastali korištenjem automobila za obavljanje samostalne djelatnosti poreznog obveznika, uključujući gorivo i održavanje automobila…

Zakon o porezu na dohodak Federacije BiH

Kako su za Istinomjer u junu 2021. godine pojasnili u Centru za politike i upravljanje (CPU), zbog obračuna bruto plata u RS od 1. septembra 2018. godine, kada neoporezivi dijelovi plate radnika koji primaju platu iz budžeta RS, poput toplog obroka, naknade za prevoz, regresa i drugih, ulaze u poresku osnovicu, neto plata u ovom entitetu značajno se povećala.

S druge strane, kako su tada rekli u CPU, obračun plata u FBiH nije se značajno mijenjao te neoporezivi dijelovi plate ne ulaze u bruto-neto izračun.

Plastično rečeno, radnicima u FBiH je na iznos primljene plaće dodan i iznos toplog obroka, kao i eventualnog prava naknade za prevoz, ukoliko ga radnici ostvaruju. Iz tog razloga, jako je teško uporediti neto plate, usljed neuravnoteženosti u obračunu, odnosno trenutno usvojenim zakonskim rješenjima.

Timur Abaspahić, CPU, 30.6.2021.

Iako je neoporezivi iznos plate u RS veći nego u FBiH, podaci o aktuelnim vrijednostima najnižih plata u oba entiteta ne idu u prilog Viškovićevoj tvrdnji da je “skoro dva puta manja najniža plata u Federaciji nego u Republici Srpskoj”.

Naime, federalna Vlada je 7. januara 2022. godine donijela odluku da se najniža plata za period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine utvrđuje u neto iznosu od 543 KM. Pored toga, uz mjesečnu platu, kako su naveli iz Vlade FBiH, većina radnika u Federaciji BiH također ostvaruje pravo na neoporezive naknade poput toplog obroka, prevoza i regresa, te “ove naknade u prosjeku po zaposlenom iznose 174 KM, tako da povećanje najniže plaće garantira ukupna primanja koja su znatno viša od najniže plaće i koja će za većinu radnika biti najmanje 717 KM mjesečno”.

S druge strane, iz Poreske uprave RS 20.5.2022. godine saopštili su da je Odlukom o izmjeni Odluke o najnižoj plati najniža plata u RS utvrđena u neto iznosu od 650 KM.

Iz priloženog je jasno da najniža plata u RS nije skoro duplo veća od one u FBiH, kako je Višković ustvrdio, odnosno da je uz dodatak prosječnih neoporezivih naknada najniža plata u FBiH čak i veća od one u RS.

Ipak, zbog nemogućnosti poređenja iznosa prosječnih plata u dva entiteta, prouzrokovanog metodološkim razlikama u obračunavanju, Istinomjer izjavu predsjednika Vlade RS ocjenjuje neutemeljenom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!