Neistina

Uzbuna – na parove razbroj se

Vlada Kantona Sarajevo, samo 33 sata nakon stupanja na snagu odluke o režimu vožnje motornih vozila po sistemu par-nepar, donijela je odluku o njenom ukidanju. Kako nadležni tvrde, vremenski uslovi i nivo zagađenja u Sarajevu trenutno ne zahtijevaju epizodu “Uzbune”. Podaci sa mjernih stanica govore drugačije.

Mjere i odluke koje propisujemo i donosimo stalno izazivaju reakcije javnosti i mi smo na to spremni. Iako je javnost negodovala, mi smo donijeli odluku da se uvede sistem vožnje par-nepar jer je u velikoj mjeri bilo ugroženo zdravlje stanovnika, najmlađih, najstarijih, trudnica i onim kojima je pomoć potrebna. Ne vjerujem da bi iko normalan zanemario takve podatke koji su bili zaista ozbiljni. I evo pokazala se da je za kratko vrijeme dala neke rezultate. Emisija štetnih čestica se smanjila, ali mi nastavljamo kontrolu cjelokupnog procesa, ako bude potrebe na isti način ćemo opet reagovati.

(Elmedin Konaković, Faktor.ba, 26.12.2016.)

I dalje ćemo trajno zasjedati i pratiti situaciju jer očekujemo vremensku promjenu i nadamo se da će ona donijeti poboljšanje. Građani trebaju povesti računa o svom kretanju i izbjegavati korištenje energenata koji doprinose zagađenju. Apel se odnosi i na korisnike automobila, a i dalje preporučujemo njihovo maksimalno smanjeno korištenje kako bismo pozitivno utjecali na zdravlje ljudi.

(Čedomir Lukić, Klix.ba, 26.12.2016.)

Kako to predviđa Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, epizoda “Uzbuna” se proglašava u slučaju ako su izmjerene koncentracije na najmanje dvije referentne stanice veće ili jednake pragovima uzbune za bilo koju zagađujuću materiju u zraku (Tabela ispod), te ako se u narednih 48 sati očekuje stabilna vremenska situacija.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, koncentracije lebdećih čestica (PM 10) u Sarajevu, u petak i subotu (23. i 24.12.), bile su izrazito povišene, te su srednje dnevne vrijednosti na tri gradske stanice bile iznad 400 ug/m3. Tako je Vlada KS, a zbog sve većeg prekoračenja dozvoljenih vrijednosti čvrstih čestica PM 10, u subotu 24.12.2016. godine, donijela Odluku o proglašenju epizode “Uzbuna”. Epizoda “Uzbuna”, između ostalih, predviđa i mjeru uvođenje sistema saobraćaja par-nepar.

Mjera uvođenja sistema saobraćaja par-nepar stupila je na snagu u nedjelju, 25.12. Ista je podrazumijevala ograničenje upotrebe motornih vozila sa parnim brojem registracije, koja narednog dana u ponoć se prebacivala na neparne.

Pod pretpostavkom pozitivnih efetaka iste, te smanjenja zagađenja, gore navedena mjera ukinuta je samo 33 sata kasnije, te je na snazi trenutno epizoda “Upozorenja”.

Međutim, ako se pogledaju podaci FHMZ BiH za srednje dnevne vrijednosti polutanata u zraku, za ponedjeljak, 26.12., vrijednosti lebdećih čestica ponovo su bile veće ili jednake propisanim pragovima za epizodu “Uzbune”.

Poredeći date podatke sa podacima zabilježenim 25.12. u 8:00 sati, a koje je saopćila Vlada KS, koncentracija štetnih materija je čak povećana, a ne umanjena.

Situacija ni danas nije bolja. Prosječne satne vrijednosti polutanata ponovo pokazuju veće vrijednosti lebdećih čestica od onih koje su propisane za pragove uzbune.

S obzirom da se poboljšanje vremenskih prilika, te pojačan vjetar koji bi trebao očistiti zagađenje u Kantonu Sarajevo, očekuje tek sutra (srijeda), a vrijednost polutanata u zraku još uvijek nije u dozvoljenim granicama, lako se da zaključiti da je stanje još uvijek alarmantno, te da je epizoda “Uzbune”, sa mjerama koje nosi, i danas bila potrebna građanima ovoga Kantona kako njihovo zdravlje ne bi bilo trajno narušeno.

Na osnovu gore navedenog jasno se vidi da se emisija štetnih čestica nije smanjila u trenutku kada je ukinuta epizoda “Uzbuna”, te i premijer Konaković i ministar Lukić dobijaju ocjenu neistitino.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!