Usvojen Zaključak o zabrani izvoza trupaca

Da je ovo pitanje već duže vrijeme aktuelno, svjedoči i zajednička sjednica entitetskih vlada održana 04.10.2017. godine, nakon koje je Novalić izjavio da će Vlada FBiH donijeti uredbu o zabrani izvoza trupaca.

Uoči posljednje sjednice Vlade FBiH, premijer Fadil Novalić govoreći o mjerama zabrane prometa trupaca izjavio je:

Mjere su dogovorene. Već danas će se na sjednici Vlade FBiH naći zaključak dogovoren među entitetskim vladama, u kojem predlažemo zabranu izvoza, ali i takse na izvoz rezane građe. Nakon što isti zaključak usvoji Vlada RS, mi ćemo tu našu zajedničku inicijativu uputiti Vijeću ministara, koje ima odlučujuću riječ.

Fadil Novalić, 14.06.2018.

Da je ovo pitanje već duže vrijeme aktuelno, svjedoči i zajednička sjednica entitetskih vlada održana 04.10.2017. godine, nakon koje je Novalić izjavio da će “Vlada FBiH donijeti uredbu o zabrani izvoza trupacadodavši:

Zabrana izvoza trupaca je prvi korak s obzirom na to da ćemo na taj način zatvoriti mogućnost izvoza sirovine u najnižoj fazi obrade.

Fadil Novalić, 05.10.2017.

U tom pravcu, na sjednici u Mostaru 14.12.2017. godine, Vlada FBiH donijela je najavljenu Odluku o privremenoj mjeri zabrane prometa trupaca radi zaštite potreba gospodarstva u Federaciji BiH koja je bila na snazi do 4. aprila 2018. godine.

U skladu sa posljednjom najavom premijera Novalića, Vlada FBiH je na svojoj 147. sjednici održanoj 14.06.2018. godine “prihvatila informaciju o realizaciji zaključka donesenog na Trećoj zajedničkoj sjednici Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 4.10.2017. godine kojim su Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske zaduženi da usaglase tekst zajedničke inicijative o zabrani izvoza trupaca iz Bosne i Hercegovine radi obezbjeđenja sirovine za domaće drvopreradivače”.

Ovim obećanje premijera Fadila Novalića da će zaključak dogovoren među entitetskim vladama biti usvojen Istinomjer ocjenjuje ispunjenim.

(istinomjer.ba)

 

Šukalo dosljedan po pitanju “bijelog hljeba”

Krajem 2016. godine Narodna skupština Republike Srpske odbila je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o radnim odnosima u...

SDA i 300.000 glasova

Obzirom da je još uvijek u toku formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini i dogovaranje koalicija na svim nivoima, i dalje svjedočimo raznim izjavama na ovu temu, u prvom redu funkcionera Stranke...Jerinić nije isključen na osnovu “paušalnih ocjena”

Da je do spornog sastanka na kojem je prisustvovao i Jerinić došlo, te da je tokom njega postignut pomenuti dogovor potvrdio je glasnogov0rnik SNSD-a, Radovan Kovačević. Nakon što je...