Neistina

Ustavni sud FBiH nije pozitivno ocijenio sve Dunovićeve apelacije

Gostujući u emisiji Odgovorite ljudima na FTV-u, poslanik DF-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Dženan Đonlagić je komentarisao i rad potpredsjednika Federacije BiH, Milana Dunovića u pogledu apelacija koje je podnosio Ustavnom sudu FBiH tokom aktuelnog mandata. Đonlagić je naime ustvrdio kako je Ustavni sud FBiH uvažio sve Dunovićeve apelacije.

Sve i jednu apelaciju koju je gospodin Dunović podnio dok obnaša dužnost potpredsjednika Federacije, Ustavni sud FBiH je pozitivno ocijenio.”

Dženan Đonlagić, 30.05.2018.

Prema evidenciji na zvaničnoj web stranici Ustavnog Suda FBiH, Dunović je od 2015. godine podnio sedam apelacija za utvrđivanje ustavnosti slijedećih akata koje je utvrdila Vlada FBiH:

 

  • Utvrđivanje ustavnosti čl. 33. i 40. Zakona o stečajnom postupku
  • Utvrđivanje ustavnosti čl. 11a. i 75b. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
  • Utvrđivanje ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
  • Ocjena ustavnosti odredbe člana 2. stav 1. tač. i), j) i k) Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine
  • Proglašenje neustavnim svih uredbi, odluka, imenovanja i drugih akata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine donesenih u periodu od 15.06.2015. godine do 28.10.2015. godine
  • Ocjena ustavnosti Zakona o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate
  • Utvrđivanje ustavnosti odredbi člana 21. st. (6), (7), (8) i (9) Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

 

Od ovih sedam apelacija sud je uvažio njih pet, a u dva slučaja Ustavni sud je odbio Dunovićeve apelacije kao neosnovane.

Ustavni sud FBiH odbio je kao neosnovan zahtjev Potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine da se neustavnim proglase sve uredbe, odluke, imenovanja i drugi akti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine doneseni u periodu od 15.06.2015. godine do 28.10.2015. Godine.

Dunović je u svom zahtjevu između ostalog naveo kako nacionalni sastav Vlade Federacije BiH u tom periodu nije bio u skladu sa odredbama člana IV.B.2.4. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, te da su sve uredbe, odluke imenovanja i drugi akti Vlade doneseni u tom periodu suprotni Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, jer su doneseni od organa koji nije bio u Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine propisanom sastavu.

Sud je odbacio i Dunovićev zahtjev za utvrđivanje ustavnosti odredbi člana 21. st. (6), (7), (8) i (9) Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, iz razloga što nisu ispunjene procesne pretpostavke za odlučivanje.

Ustavni sud FBiH dakle nije ocijenio sve Dunovićeve apelacije kao osnovane, te će s obzirom na to Istinomjer izjavu Dženana Đonlagića ocijeniti kao neistinitu.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!