Radi se na tome

Vlast na državnom nivou krenula u ispunjavanje 14 prioriteta iz Mišljenja EK

Elmedin Konaković je u martu 2023. rekao da novoformirana vlast “uskoro” kreće sa ispunjavanjem 14 prioriteta iz Mišljenja EK. U maju 2023. utvrđen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH koji se nalazi na listi prioriteta. Zakon je u augustu u usvojen Predstavničkom domu, a 6. septembra 2023. usvojen je i u Domu naroda

Izvor: Facebook/Elmedin Konaković

Ističući važnost evropskih integracija za BiH, ministar Konaković je najavio da će novoformirana vlast na državnom nivou “uskoro krenuti u formalno ispunjavanje 14 obaveza koje su pred nas postavljene na EU putu”, te da bi do oktobra ove godine “nešto od tih obaveza trebalo biti isporučeno”.

Zahvaljujući dobijanju kandidatskog statusa, brzom formiranju Vijeća ministara, a možda i usvajanju budžeta već danas, uskoro ćemo krenuti u formalno ispunjavanje 14 obaveza koje su pred nas postavljene na EU putu. Izvještaj o BiH u EU Parlamentu će se usvajati u oktobru i mi bi do tada trebali isporučiti nešto od naših obaveza. Posebno želim da naglasim lobiranje Austrije i Italije za dobijanje statusa kandidata za BiH.

Elmedin Konaković, 10.3.2023.

Evropska komisija je 29.5.2019. godine objavila Mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, a Istinomjer se u više navrata od tada bavio time šta je ispunjeno od 14 prioriteta koje je EU iznijela pred vlasti BiH, a koje je nužno realizirati kako bi naša zemlja započela pregovore o pristupanju EU.

Na 6. sjednici, održanoj 16.3.2023. godine, Vijeće ministara BiH donijelo je zaključak da će “naknadno razmatrati prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH)”, a da će se “u međuvremenu obaviti političke konsultacije, kako bi se na sjednici Vijeća ministara BiH jednoglasno utvrdili ovi prijedlozi zakona i na taj način omogućilo njihovo usvajanje u Parlamentarnoj skupštini BiH”.

U skladu sa Strateškim okvirom institucija BiH do 2030. godine i zaključkom 6. sjednice Vijeća ministara BiH, Ministarstvo pravde BiH s partner-institucijama pokrenulo je 14.4.2023. godine proces javnih konsultacija na Nacrt novog strateškog okvira Strategije za reformu sektora pravde u BiH i Akcionog plana s pregledom pokazatelja za period 2023–2027. godina. U Nacrtu strategije za reformu sektora pravde propisuje se, između ostalog, hitnost revidiranja Zakona o VSTV-u.

Na sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 11. maja 2023. godine jednoglasno je utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.

Prije razmatranja Prijedloga zakona na sjednici Predstavničkom doma PSBiH, iz Misije OSCE-a u BiH kritikovali su izmjene koje je Vijeće ministara BiH uvrstilo u ovo zakonsko rješenje, navodeći da bi usvajanje izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u “u formi koju je Venecijanska komisija pozitivno ocijenila u martu 2020. godine pokazalo temeljnu opredijeljenost nadležnih vlasti u BiH za smislene reforme koje bi očuvale odgovornost, nezavisnost, i integritet pravosuđa u BiH”.

Na sjednici Predstavničkog doma PSBiH 22.8.2023. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o VSTV-u ipak je usvojen, uz uvrštena dva amandmana, uključujući i onaj zastupnika Albina Muslića koji nalaže da bi VSTV na svojoj web stranici “bio dužan objaviti informacije o rodbinskoj vezi svih sudija i tužitelja s nekim od advokata i ostalih zaposlenih u pravosuđu”.

Iako je OSCE stava da amandmani nisu donijeli nikakvu suštinsku promjenu, iz Misije Evropske unije u BiH saopćili su da su “izmjene i dopune Zakona o VSTV-u dobar korak ka ispunjenju preporuke Evropske unije o provjerama integriteta pravosuđa”.

Zakonodavna procedura okončana je 6.9.2023. godine, kada je Dom naroda PSBiH u drugom čitanju usvojio Prijedlog o izmjenama i dopunama VSTV-a. Za usvajanje je glasalo deset delegata/kinja, dok je pet bilo protiv.

Pored Zakona o VSTV-u koji je naveden u 14 prioriteta usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine kao i Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na razini institucija Bosne i Hercegovine.

Na 6. hitnoj sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) održanoj 28.8.2023. godine po hitnom postupku usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, čiji je predlagatelj Vijeće ministara BiH.

Dva dana kasnije, Dom naroda PS BiH je na svojoj 8. sjednici po hitnom postupku usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, čiji je predlagatelj Vijeće ministara BiH, zatim Zakon o slobodi pristupa informacijama na razini institucija Bosne i Hercegovine kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, čiji je predlagatelj također Vijeće ministara BiH.

S obzirom na to da je vlast na državnom provodila aktivnosti na ispunjavanju 14 prioriteta, te je jedan od zakona usvojen, najavi Elmedina Konakovića dajemo ocjenu radi se na tome, te ćemo nastaviti pratiti koliko će toga biti urađeno do oktobra 2023. godine.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!