Uskoro početak realizacije Regulacionog plana “Pecara 2” u Tuzli

Govoreći o planiranim projektima, gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović je još augusta 2016. godine istakao da je “posebno važno realizirati Regulacioni plan Pecara 2, u blizini Brčanske malte.”

Upravo na Imamovićev prijedlog, na dnevnom redu 13. sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane 27.02.2019. godine našao se Nacrt izmjena Regulacionog plana nerealiziranog dijela prostorne cjeline “Pecara 2” u Tuzli.  

Nacrt izmjena navedenog Regulacionog plana i odluka o njegovom provođenju usvojeni su na pomenutoj sjednici, a nakon provedene javne rasprave na tu temu, 18.05.2019. godine Kolegij gradonačelnika Tuzle prihvatio je i uputio na usvajanje Gradskom vijeću Tuzla Prijedlog regulacionog plana nerealiziranog djela prostorne cjeline “Pecara 2” u Tuzli.

Tom prilikom gradonačelnik Imamović je istakao:

Očekujemo da kada se ovaj regulacioni plan usvoji da su se stekli uslovi da damo urbanističku saglasnost i odobrenje za gradnju. Veliki investitor i firma Bingo tamo na mjestu tehničkog pregleda treba da gradi stambene i poslovne objekte, što je jako dobro. Ono je sada dosta zapušten prostor i izgleda sablasno.Treba da to bude dobra investicija. Da dobijemo sredstva u budžet na ime rente. Da 50 malih i srednjih preduzeća radi oko te zgrade, a zatim da u toj zgradi neko radi, a neko stanuje.

Jasmin Imamović, 18.05.2019.

U skladu sa najavom, vijećnici Gradskog vijeća Tuzla su na sjednici održanoj 28.05.2019. godine usvojili Izmjene Regulacionog plana nerealizovanog dijela prostorne cjeline „Pecara 2“ u Tuzli.  

Nakon sjednice, direktorica Zavoda za urbanizam Tuzla, Selma Imamović, naglašavajući da će se uskoro krenuti sa realizacijom ove investicije, dodatno je javnosti pojasnila o kakvom projektu je riječ:

Radi se o prostoru površine otprilike 2,6 hektara koji je smješten na Brčanskoj Malti između Pecare 1 i Pecare 2 i objekta Superbloka na Sjenjaku i Crvenih nebodera. To je većinom neizgrađen prostor i na tom dijelu na zahtjev investitora urađena je izmjena Regulacionog plana kojom je predviđena izgradnja dva stambena bloka u L formi, a iza jednog od blokova veliki hipermarket. Ono što je značajno napomenuti je i to da je planirana izgradnja suterenske garaže na čijem krovu bi se nalazilo dječije igralište i prostor za boravak stanara. To je onaj dio koji se i sada koristi kao dječije igralište.

Selma Imamović, 28.05.2019.

Ovim Istinomjer obećanje gradonačelnika Tuzle, Jasmmina Imamovića u vezi usvajanja Izmjena Regulacionog plana nerealizovanog dijela, prostorne cjeline „Pecara 2“ u Tuzli ocjenjuje ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Funkcionisanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje uslovljeno entitetskim glasanjem

Demokratska fronta (DF) pokrenula je inicijativu kojom od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH)...

Društveni dom u Mišinom hanu u novom ruhu

U skladu sa najavom gradonačelnika Banja Luke, Igora Radojičića iz maja ove godine, obnova društvenog doma u Mišinom hanu započela je 18. septembra 2019. godine. Sada se rade projekti sanacije...Nakon “tehničke greške” PDP najavio ispravku

Jedna od tačaka koja se našla na dnevnom redu 3. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH) bio je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH...