Ispunjeno

Uskoro početak realizacije Regulacionog plana “Pecara 2” u Tuzli

Govoreći o planiranim projektima, gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović je još augusta 2016. godine istakao da je “posebno važno realizirati Regulacioni plan Pecara 2, u blizini Brčanske malte.”

Upravo na Imamovićev prijedlog, na dnevnom redu 13. sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane 27.02.2019. godine našao se Nacrt izmjena Regulacionog plana nerealiziranog dijela prostorne cjeline “Pecara 2” u Tuzli.

Nacrt izmjena navedenog Regulacionog plana i odluka o njegovom provođenju usvojeni su na pomenutoj sjednici, a nakon provedene javne rasprave na tu temu, 18.05.2019. godine Kolegij gradonačelnika Tuzle prihvatio je i uputio na usvajanje Gradskom vijeću Tuzla Prijedlog regulacionog plana nerealiziranog djela prostorne cjeline “Pecara 2” u Tuzli.

Tom prilikom gradonačelnik Imamović je istakao:

Očekujemo da kada se ovaj regulacioni plan usvoji da su se stekli uslovi da damo urbanističku saglasnost i odobrenje za gradnju. Veliki investitor i firma Bingo tamo na mjestu tehničkog pregleda treba da gradi stambene i poslovne objekte, što je jako dobro. Ono je sada dosta zapušten prostor i izgleda sablasno.Treba da to bude dobra investicija. Da dobijemo sredstva u budžet na ime rente. Da 50 malih i srednjih preduzeća radi oko te zgrade, a zatim da u toj zgradi neko radi, a neko stanuje.

Jasmin Imamović, 18.05.2019.

U skladu sa najavom, vijećnici Gradskog vijeća Tuzla su na sjednici održanoj 28.05.2019. godine usvojili Izmjene Regulacionog plana nerealizovanog dijela prostorne cjeline „Pecara 2“ u Tuzli.

Nakon sjednice, direktorica Zavoda za urbanizam Tuzla, Selma Imamović, naglašavajući da će se uskoro krenuti sa realizacijom ove investicije, dodatno je javnosti pojasnila o kakvom projektu je riječ:

Radi se o prostoru površine otprilike 2,6 hektara koji je smješten na Brčanskoj Malti između Pecare 1 i Pecare 2 i objekta Superbloka na Sjenjaku i Crvenih nebodera. To je većinom neizgrađen prostor i na tom dijelu na zahtjev investitora urađena je izmjena Regulacionog plana kojom je predviđena izgradnja dva stambena bloka u L formi, a iza jednog od blokova veliki hipermarket. Ono što je značajno napomenuti je i to da je planirana izgradnja suterenske garaže na čijem krovu bi se nalazilo dječije igralište i prostor za boravak stanara. To je onaj dio koji se i sada koristi kao dječije igralište.

Selma Imamović, 28.05.2019.

Ovim Istinomjer obećanje gradonačelnika Tuzle, Jasmmina Imamovića u vezi usvajanja Izmjena Regulacionog plana nerealizovanog dijela, prostorne cjeline „Pecara 2“ u Tuzli ocjenjuje ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!