Uskoro početak realizacije Regulacionog plana “Pecara 2” u Tuzli

Govoreći o planiranim projektima, gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović je još augusta 2016. godine istakao da je “posebno važno realizirati Regulacioni plan Pecara 2, u blizini Brčanske malte.”

Upravo na Imamovićev prijedlog, na dnevnom redu 13. sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane 27.02.2019. godine našao se Nacrt izmjena Regulacionog plana nerealiziranog dijela prostorne cjeline “Pecara 2” u Tuzli.  

Nacrt izmjena navedenog Regulacionog plana i odluka o njegovom provođenju usvojeni su na pomenutoj sjednici, a nakon provedene javne rasprave na tu temu, 18.05.2019. godine Kolegij gradonačelnika Tuzle prihvatio je i uputio na usvajanje Gradskom vijeću Tuzla Prijedlog regulacionog plana nerealiziranog djela prostorne cjeline “Pecara 2” u Tuzli.

Tom prilikom gradonačelnik Imamović je istakao:

Očekujemo da kada se ovaj regulacioni plan usvoji da su se stekli uslovi da damo urbanističku saglasnost i odobrenje za gradnju. Veliki investitor i firma Bingo tamo na mjestu tehničkog pregleda treba da gradi stambene i poslovne objekte, što je jako dobro. Ono je sada dosta zapušten prostor i izgleda sablasno.Treba da to bude dobra investicija. Da dobijemo sredstva u budžet na ime rente. Da 50 malih i srednjih preduzeća radi oko te zgrade, a zatim da u toj zgradi neko radi, a neko stanuje.

Jasmin Imamović, 18.05.2019.

U skladu sa najavom, vijećnici Gradskog vijeća Tuzla su na sjednici održanoj 28.05.2019. godine usvojili Izmjene Regulacionog plana nerealizovanog dijela prostorne cjeline „Pecara 2“ u Tuzli.  

Nakon sjednice, direktorica Zavoda za urbanizam Tuzla, Selma Imamović, naglašavajući da će se uskoro krenuti sa realizacijom ove investicije, dodatno je javnosti pojasnila o kakvom projektu je riječ:

Radi se o prostoru površine otprilike 2,6 hektara koji je smješten na Brčanskoj Malti između Pecare 1 i Pecare 2 i objekta Superbloka na Sjenjaku i Crvenih nebodera. To je većinom neizgrađen prostor i na tom dijelu na zahtjev investitora urađena je izmjena Regulacionog plana kojom je predviđena izgradnja dva stambena bloka u L formi, a iza jednog od blokova veliki hipermarket. Ono što je značajno napomenuti je i to da je planirana izgradnja suterenske garaže na čijem krovu bi se nalazilo dječije igralište i prostor za boravak stanara. To je onaj dio koji se i sada koristi kao dječije igralište.

Selma Imamović, 28.05.2019.

Ovim Istinomjer obećanje gradonačelnika Tuzle, Jasmmina Imamovića u vezi usvajanja Izmjena Regulacionog plana nerealizovanog dijela, prostorne cjeline „Pecara 2“ u Tuzli ocjenjuje ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Usvojen Nacrt zakona o Registru finansijskih obaveza u KS

Sredinom oktobra ove godine iz Ministarstva finansija Kantona Sarajevo (KS) saopćeno je da je pokrenuta izrada Zakona o...

Počela hitna sjednica o izmjenama i dopunama Poslovnika Zastupničkog doma PS BiH

Nakon sjednice Vijeća ministara BiH održane 12.11.2019. godine, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i predsjednik SDS-a, Mirko Šarović izjavio je da će do kraja novembra...U toku je ralizacija projekta regulacije vodotoka na području nekoliko sarajevskih općina

Vlada Kantona Sarajevo (KS) saopćila je sredinom jula ove godine da je potpisan Sporazum o sufinansiranju projekata regulacije vodotoka na području općina Ilijaš, Hadžići, Ilidža i...