Neispunjeno

Okvirni plan prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH još uvijek nije objavljen

Ministrica obrazovanja i nauke Federacije BiH Jasna Duraković (SDP BiH) govorila je za BHT1 23. juna 2023. godine o aktivnostima ministarstva kojeg predvodi i Vlade Federacije BiH u cilju suzbijanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama te najavila donošenje akcionog plana koji će tretirati ovo pitanje.

Izvor: FENA

Duraković je izjavila da će u roku 90 dana Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke kreirati okvirni plan prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH:

Sad da se malo vratim na ovaj okvirni plan prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama. Plan se mora sačiniti na način tako da će ti stručni ljudi iz svih 10 kantona gdje smo dali nalog da u roku od pet dana delegiraju predstavnike, prvo iz resornih ministarstava za obrazovanje na kantonalnom nivou, također i druga stručna lica koja bi značajno mogla unaprijediti razvoj ovako jednog plana, ne samo plana nego akcionog plana, dakle kako postupati, tačan vremenski okvir koji je 90 dana da se taj plan izradi i da se automatski ide s njim početkom naredne školske godine.

Jasna Duraković, 23.6.2023.

Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 21.6.2023. godine prihvatila informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o sastanku koji je održan pet dana ranije s resornim kantonalnim ministrima i predstavnicima kantonalnih ministarstava obrazovanja o sigurnosnoj situaciji u školama u Federaciji BiH, s predloženim preporukama i zaključcima.

Kako su saopćili iz Vlade FBiH tom prilikom, a što je navela i ministrica Duraković, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da formira i vodi interresorni stručni tim za izradu okvirnog plana prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH. Iz Vlade su također istakli da je zadatak interresornog radnog tima da u roku 90 dana izradi ovaj okvirni plan.

Prema usvojenom zaključku Vlade, nakon izrade i usvajanja okvirnog plana prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH, osigurat će se neophodna sredstva za njegovu implementaciju u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta Federacije BiH.

Po isteku roka od 90 dana koji je spomenula Duraković, Istinomjer je kontaktirao Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH upitom o realizaciji aktivnosti na izradi okvirnog plana prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH, a u odgovoru nam je rečeno da će okvirni plan biti prezentovan na prvom sveobuhvatnom sastanku interresorne stručne grupe (pet federalnih resora i deset kantona) za prevenciju i suzbijanje nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u Federaciji BiH 3.10.2023. godine.

Međutim, na održanom sastanku interresornog stručnog tima za izradu okvirnog plana prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH nije prezentovan okvirni, odnosno akcioni plan, suprotno najavama iz Federalnog ministarstva.

Ministrica Duraković saopštila je tog dana da je Ministarstvo u proteklom periodu pažljivo radilo na identifikaciji niza uzroka koji mogu pridonijeti nastanku nasilja u školama, kao i da će Ministarstvo “svu svoju pažnju, trud i rad usmjeriti na izradu priručnika”.

Pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH Goran Čerkez izjavio je tom prilikom da plan još uvijek nije napravljen:

Današnji sastanak je početak sakupljanja i analize postojeće situacije, a koji bi trebao proizvesti dobar plan koji bi nakon toga implementirali zajedno sa kantonima na području cijele Federacije i unaprijedili cjelokupan sistem.

Goran Čerkez, 3.10.2023.

Budući da okvirni plan prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH nije prezentovan u roku od 90 dana od najave Jasne Duraković, Istinomjer njeno obećanje ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!