Unapređenje think tank-a i saradnje u oblasti medija sa NR Kinom

Ministarstvo prometa i komunikacija BiH saopćilo je u februaru ove godine da su završene sve potrebne procedure kako bi Bosna i Hercegovina mogla potpisati dva značajna memoranduma iz oblasti medija i unapređenja think tank saradnje sa NR Kinom.

Kako je ranije i najavljeno, zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH, Saša Dalipagić i ambasador NR Kine, Ji Ping potpisali su 17.04.2019. godine Memorandum o razumijevanju o saradnji u oblasti medija i Memorandum o razumijevanju o planiranju unapređenja think tank saradnje.

Također, predviđeno je i uspostavljanje mehanizama za podsticanje saradnje između medija u oblasti tiska, objavljivanja, emitiranja, te filma, televizije. Podstiče se i održavanje seminara i radionica u vezi sa primjenom novina u oblasti medija.

Saša Dalipagić, 17.04.2019.

Podsjećamo, nakon sastanka Dalipagića i Ji Pinga koji je održan 21.02.2019. godine rečeno je da su završene sve potrebne procedure i da će BiH uskoro poptisati sa Kinom dva značajna memoranduma.

(…) BiH je provela sve potrebne procedure u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Predsjedništvu Bosne i Hercegovine kako bi se potpisali i Memorandum o  razumijevanju o saradnji u oblasti medija između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Ureda za informiranje Državnog vijeća Narodne Republike Kine i Memorandum o razumijevanju o planiranju unapređenja think tank saradnje između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i  Hercegovine i Ureda za informiranje Državnog vijeća Narodne Republike Kine te se očekuju naredne aktivnosti Kine kako bi se navedeni memorandumi potpisali.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, saopćenje, 21.02.2019.

Inače, think tank podrazumijeva međusobnu saradnju u pogledu istraživačkog i obrazovnog rada koji se odnosi na određena politička ili druga pitanja. Ovaj vid saradnje najčešće se realizuje kroz organizovanje okruglih stolova te zajedničko izdavačko i publikacijsko djelovanjem, a s ciljem stvaranja i realizacije novih ideja.

Shodno navedenom, Ministarstvo prometa i komunikacija BiH za provođenje potrebnih procedura i potpisivanje memoranduma o unapređenju think tank-a i saradnje u oblasti medija sa NR Kinom dobija ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Vlada RS donijela uredbu o uspostavi Registra podsticaja

Premijer Republike Srpske (RS), Radovan Višković je podnoseći svoj ekspoze pred poslanicima Narodne skupštine RS...

Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Bihaća

Druga faza projekta “Zeleni ekonomski razvoj“ podrazumijevala je rekonstrukciju dotrajale javne rasvjete i uvođenje nove LED rasvjete na čitavom području grada Bihaća, s ciljem postizanja energetske...


Radovi na poddionici Buna-Počitelj odvijaju se “zadovoljavajućom dinamikom”

Polovinom maja 2018. godine, od strane Adnana Terzića, direktora JP Autoceste d.o.o. Mostar kao investitora, direktora Hering d.d. Široki Brijeg, Ladislava Bevande kao izvođača radova, te Denisa...