Ispunjeno

Unapređenje think tank-a i saradnje u oblasti medija sa NR Kinom

Ministarstvo prometa i komunikacija BiH saopćilo je u februaru ove godine da su završene sve potrebne procedure kako bi Bosna i Hercegovina mogla potpisati dva značajna memoranduma iz oblasti medija i unapređenja think tank saradnje sa NR Kinom.

Kako je ranije i najavljeno, zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH, Saša Dalipagić i ambasador NR Kine, Ji Ping potpisali su 17.04.2019. godine Memorandum o razumijevanju o saradnji u oblasti medija i Memorandum o razumijevanju o planiranju unapređenja think tank saradnje.

Također, predviđeno je i uspostavljanje mehanizama za podsticanje saradnje između medija u oblasti tiska, objavljivanja, emitiranja, te filma, televizije. Podstiče se i održavanje seminara i radionica u vezi sa primjenom novina u oblasti medija.

Saša Dalipagić, 17.04.2019.

Podsjećamo, nakon sastanka Dalipagića i Ji Pinga koji je održan 21.02.2019. godine rečeno je da su završene sve potrebne procedure i da će BiH uskoro poptisati sa Kinom dva značajna memoranduma.

(…) BiH je provela sve potrebne procedure u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Predsjedništvu Bosne i Hercegovine kako bi se potpisali i Memorandum o razumijevanju o saradnji u oblasti medija između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Ureda za informiranje Državnog vijeća Narodne Republike Kine i Memorandum o razumijevanju o planiranju unapređenja think tank saradnje između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Ureda za informiranje Državnog vijeća Narodne Republike Kine te se očekuju naredne aktivnosti Kine kako bi se navedeni memorandumi potpisali.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, saopćenje, 21.02.2019.

Inače, think tank podrazumijeva međusobnu saradnju u pogledu istraživačkog i obrazovnog rada koji se odnosi na određena politička ili druga pitanja. Ovaj vid saradnje najčešće se realizuje kroz organizovanje okruglih stolova te zajedničko izdavačko i publikacijsko djelovanjem, a s ciljem stvaranja i realizacije novih ideja.

Shodno navedenom, Ministarstvo prometa i komunikacija BiH za provođenje potrebnih procedura i potpisivanje memoranduma o unapređenju think tank-a i saradnje u oblasti medija sa NR Kinom dobija ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!