Unapređenje think tank-a i saradnje u oblasti medija sa NR Kinom

Ministarstvo prometa i komunikacija BiH saopćilo je u februaru ove godine da su završene sve potrebne procedure kako bi Bosna i Hercegovina mogla potpisati dva značajna memoranduma iz oblasti medija i unapređenja think tank saradnje sa NR Kinom.

Kako je ranije i najavljeno, zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH, Saša Dalipagić i ambasador NR Kine, Ji Ping potpisali su 17.04.2019. godine Memorandum o razumijevanju o saradnji u oblasti medija i Memorandum o razumijevanju o planiranju unapređenja think tank saradnje.

Također, predviđeno je i uspostavljanje mehanizama za podsticanje saradnje između medija u oblasti tiska, objavljivanja, emitiranja, te filma, televizije. Podstiče se i održavanje seminara i radionica u vezi sa primjenom novina u oblasti medija.

Saša Dalipagić, 17.04.2019.

Podsjećamo, nakon sastanka Dalipagića i Ji Pinga koji je održan 21.02.2019. godine rečeno je da su završene sve potrebne procedure i da će BiH uskoro poptisati sa Kinom dva značajna memoranduma.

(…) BiH je provela sve potrebne procedure u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Predsjedništvu Bosne i Hercegovine kako bi se potpisali i Memorandum o  razumijevanju o saradnji u oblasti medija između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Ureda za informiranje Državnog vijeća Narodne Republike Kine i Memorandum o razumijevanju o planiranju unapređenja think tank saradnje između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i  Hercegovine i Ureda za informiranje Državnog vijeća Narodne Republike Kine te se očekuju naredne aktivnosti Kine kako bi se navedeni memorandumi potpisali.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, saopćenje, 21.02.2019.

Inače, think tank podrazumijeva međusobnu saradnju u pogledu istraživačkog i obrazovnog rada koji se odnosi na određena politička ili druga pitanja. Ovaj vid saradnje najčešće se realizuje kroz organizovanje okruglih stolova te zajedničko izdavačko i publikacijsko djelovanjem, a s ciljem stvaranja i realizacije novih ideja.

Shodno navedenom, Ministarstvo prometa i komunikacija BiH za provođenje potrebnih procedura i potpisivanje memoranduma o unapređenju think tank-a i saradnje u oblasti medija sa NR Kinom dobija ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

U toku radovi na betonskoj konstrukciji sportsko-rekreacionog centra sa bazenima na Dobrinji

Načelnik Opštine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić još je na novogodišnjoj konfernciji za medije održanoj 30.12.2015....

Ubrzane dokvalifikacije za osobe koje se bave starim zanatima i obrtima

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je na sjednici održanoj 18. jula 2019. godine usvojila inicijativu za uvođenje skraćenog programa prekvalifikacije i dokvalifikacije za sticanje stručnih zvanja iz popisa...Registracija firmi u RS biće moguća elektronskim putem

Sredinom prošle godine iz Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske najavljeno je da će tokom 2019. godine biti poduzet niz aktivnosti kako bi se pojednostavila...