Nedosljedno

Ukidanjem poreskih olakšica, zasnovanih na porodici, plaćat će se i “porez na djecu”

U tekstu Prednacrta zakona o porezu na dohodak u FBiH, riječi „olakšice“ i „djeca“ ne postoje ni zasebno, niti u međusobnoj sprezi. Naime, ukoliko prednacrt ovog zakona bude usvojen, poreske olakšice za osobe sa djecom, predviđene sadašnjim Zakonom, biti će ukinute.

Demografi konstantno upozoravaju da u Bosni i Hercegovini stopa nataliteta konstantno opada, populacija je sve starija, a to se direktno odražava na stopu rađanja. Prema procjenama UN-a, 2050. godine u BiH će biti svega 2 miliona stanovnika.

O problemu pada nataliteta, odnosno o tome kako je zavladala „bijela kuga“ u BiH govorio je nedavno i premijer Federacije BiH, Fadil Novalić, u svojstvu uvodničara tematske sjednice Parlamenta FBiH o iseljavanju stanovništva i padu nataliteta, te je konstatovao da BiH nema problem samo sa iseljavanjem stanovništva, već i sa padom nataliteta.

Problem treba tražiti u natalitetu, koji je posljednjih godina negativan. Kada bogate zemlje otvore svoja vrata, ne možete zadržati ljude.

(Fadil Novalić, 22.03.2017.)

I upis učenika u osnovne škole otkriva da nas je svake godine sve manje. Svake godine u prvi razred upisuje oko 5.000 djece manje.

(Fadil Novalić, 23.03.2107.)

Nasuprot deklarativnoj brizi za pad nataliteta, u prednacrtu novog zakona izbrisane su čak i postojeće, kakve-takve, mjere zaštite porodica sa djecom.

Za sada je olakšica za četveročlanu porodicu bila 810 KM i ukoliko taj nacrt bude usvojen, onda je više nema.

(Selvedin Šatorović, Savez samostalnih sindikata BiH, 11.04.2017.)

Prijedlozi sindikata i poslodavaca, kojima je Prednacrt zakona neprihvatljiv, su odbijeni, a Savez samostalnih sindikata BiH svoje nezadovoljstvo usmjerio je prema Vladi FBiH.

S obzirom na to da za njega nije zabrinjavajuće što veliki broj mladih ljudi odlazi iz BiH i traži sreću širom Evrope, problematično je što se na ovaj način ne stimuliše rađanje djece.

Mi imamo velikih problema sa isplatom dječjih dodataka kojih u pojedinim kantonima nema nikako, a u pojedinim su mizerni. Vlada FBiH ništa ne radi u vezi s tim.

(Selvedin Šatorović, Savez samostalnih sindikata BiH, 11.04.2017.)

Reforme kojima se mijenjaju osnovice poreza na dohodak zahtjevaju podrobniju analizu i ozbiljniji pristup od onog kakav ima Vlada FBiH. Jedan od komentara, od strane delegata Doma naroda PFBiH je navod da Prednacrt ovog zakona ne ispunjava sve uslove da ide u parlamentarnu proceduru.

Preciznije mišljenje o zakonu moći ću dati nakon analize, odnosno nakon argumenata. Očigledno se radi o preozbiljnoj reformi za koju je Vlada FBiH trebala pripremiti analitiku. Zakon ne ispunjava uopće uslove da ide u parlamentarnu proceduru jer nije u skladu sa Uredbom o procjeni utjecaja propisa.

(Aner Žuljević, delegat Doma naroda PFBiH, 11.04.2017.)

Naime, javnost nije upoznata s pojedinostima o tome da li Prednacrt ovog zakona ispunjava sve uslove da ide u parlamentarnu proceduru, i da li je u skladu sa Uredbom o procjeni utjecaja propisa, jer analiza pozitivnih i negativnih učinaka ovog propisa (ukoliko je uopće i rađena) do sada nije predočena. Osim održanih konsultativnih sastanaka, direktnog učešća zainteresovanih strana nije bilo, jer primjedbe i prijedlozi sindikata i Udruženja poslodavaca nisu prihvaćeni.

Premijer Novalić je u više navrata isticao probleme pada nataliteta, o čemu je Istinomjer i ranije pisao, dok je njegova Vlada istovremeno izrađivala zakonska rješenja kojima se direktno ugrožava finansijska stabilnost porodica sa djecom. Zbog “brige” za natalitet, ali samo za govornicom, premijer od Istinomjera dobija ocjenu nedosljedno.

Na sjednici, koja je održana 25.04.2017.godine, PD Parlamenta FBiH usvojio je Nacrt zakona o porezu na dohodak, čiji je predlagač Vlada FBiH, uz obrazloženje da je oporezivanje tog dohotka međunarodna praksa.

Istinomjer će i dalje pratiti proceduru vezanu za Zakon o porezu na dohodak u FBiH.

(Istinomjer.ba)

 

 

Pitajte Istinomjer!