Analize

Udžbenička politika u BiH: Problemi stari koliko i sami udžbenici

Udžbenička politika u BiH problem je koji dugi niz godina u više aspekata čeka na rješenje. Uzroci problema kako od nadležnih u BiH, tako i od domaćih stručnjaka i Evropske komisije, davno su detektovani, ali stvari se sporo ili nikako ne pomjeraju s mjesta.

Ilustracija: Istinomjer

Kada se radi o Federaciji BiH, sadržaj odobrenih udžbenika došao je u fokus javnosti nakon nastavka 8. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane 11.9.2023. godine.

Na navedenoj sjednici zastupnik u tom zakonodavnom tijelu Faruk Kapidžić (SDA) javnosti je skrenuo pažnju na dijelove sadržaja udžbenika “Društvo” za 5. razred osnovne škole u Federaciji BiH, u kojima se navodi da je BiH “državna zajednica”, a Banja Luka “glavni grad Republike Srpske”. Kapidžić je problematizovao i dio u kojem se kaže da se BiH “sastoji od dva entiteta i jednog distrikta” te ustvrdio i da se u dijelu koji opisuje BiH kao “samostalnu, nezavisnu, suverenu državnu zajednicu konstitutivnih naroda” ne navode kategorije kako ostalih, tako ni građana BiH.

U demantiju izdavačke kuće “Bosanska knjiga” koji je uslijedio, pored ostalog, navedeno je da dijelovi koje je Kapidžić smatrao spornim, a koji se odnose na izostavljanje ostalih i građana BiH, te termin “državna zajednica”, ne govore o kontekstu državotvornosti BiH, već o, kako je rečeno, “konstitutivnim narodima”, uz tvrdnju da je u vrijeme izdavanja knjige to bila preporuka, kao i da se “građanska i kategorija ostali uvodi tek poslije 2008”.

Iz izdavačke kuće su u obrazloženju dijela koji kaže da osnivanjem Republike Srpske Banja Luka postaje glavni grad entiteta Republika Srpska naveli da je ključna riječ “‘postaje’, jer nigdje nije napisano da je to utvrđeno Dejtonom, nego da je Banja Luka de facto postala ekonomsko, kulturno, obrazovno središte RS i najveći njen grad”.

Da Bosna i Hercegovina nije ni u jednom kontekstu “državna zajednica”, da u skladu s Ustavom BiH “Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (u zajednici s ostalima) i građani Bosne i Hercegovine utvrđuju Ustav BiH”, kao i da je Sarajevo, a ne Banja Luka, glavni grad Republike Srpske, Istinomjer je pisao u više navrata, neistinitim ocjenjujući takve tvrdnje jednog broja političkih zvaničnika u BiH.

U reakciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo podsjetili su javnost da se ovaj udžbenik nalazi na spisku odobrenih udžbenika Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku (FMON), kao i da je odobren 2008. godine. Izdavaču je upućen protest zbog navedenih propusta, kao i akt FMON-u kako bi izvršilo reviziju spiska odobrenih udžbenika.

“Navedeni propust jedan je u nizu koji ukazuje na institucionalnu nebrigu i zapuštenost u prethodnom periodu, pogotovo u oblasti obrazovanja”, rečeno je u saopštenju resornog ministarstva, uz konstataciju da se radi o “posljedicama višedecenijske nebrige i zapuštenosti“.

Donošenje novog zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo jedan je od prioriteta u radu Ministarstva kako bi se osigurali novi udžbenici – sadržajno tačni, metodički prikladni i tehnički modernizovani.

Ministarstvo odgoja i obrazovanja KS, 12.9.2023.

Udžbenik “Društvo” za 5. razred osnovne škole, čija je autorica Enisa Kulašin, u upotrebi je punih 15 godina, odnosno od 10.6.2008. godine, kada ga je odobrilo Vijeće za usklađivanje udžbeničke politike. Od tada do danas sadržaj ovog udžbenika nije mijenjan te je prvo u nizu pitanja koje se nameće kako su evidentne materijalne greške u njegovom sadržaju “opstale” punih 15 godina, a da se nadležni nisu na njih osvrnuli i izvršili potrebne intervencije, odnosno ispravke.

Problem star koliko i sami udžbenici

Istog dana iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u saopštenju za javnost poručili su da slučaj udžbenika “Društvo” nije usamljeni incident te, uz podsjećanje javnosti da je odobren još 2008. godine, skrenuli pažnju da su svi kantoni dali saglasnost za njegovu upotrebu.

Svi kantoni su dali suglasnost na njegovu upotrebu. U Kantonu Sarajevo, saglasnost za njegovu upotrebu dao je ministar Safet Kešo, a potpis na odobrenju stavljen je od strane federalne ministrice obrazovanja i nauke, Melihe Alić.

FMON, 11.9.2023.

Poručeno je i da resorno ministarstvo trenutno radi na pripremi paketa udžbenika koji će, kako su rekli, proći kroz pažljiv proces superrecenzije te da se odluka o brisanju sa spiska odobrenih udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava ne može donijeti bez traženja mišljenja superrecenzenata.

Iz FMNO-a su naglasili i da u slučaju da Ministarstvo, na prijedlog Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH, koja je krajnja instanca za odobravanje udžbenika, donese odluku o brisanju udžbenika sa spiska, recenzenti koji su dali pozitivne ocjene o udžbeniku ne mogu više biti angažovani na ovim poslovima.

Ukoliko se postojeći udžbenici pokažu kao neadekvatni, predložit ćemo da se svi povuku s liste odobrenih udžbenika.

FMON, 11.9.2023.

Da je izbor recenzenata jedan od ključnih izazova, na to je još 2011. godine pažnju javnosti skrenuo tadašnji federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić (SDP BiH), a da je i danas situacija ista, potvrdili su i naši sagovornici Namir Ibrahimović iz Centra za obrazovne inicijative “Step by Step” i Enita Nakaš, univerzitetska profesorica i vanjska članica Komisije za obrazovanje KS.

Na pitanje Istinomjera kako riješiti problem recenziranja udžbenika u FBiH, Ibrahimović podvlači da je prije samog recenziranja potrebno promisliti kakve udžbenike učenici trebaju te odustati od dosadašnjeg koncepta u kojem se samo izlažu lekcije i pitanja ispod lekcija koja samo provjeravaju navedeni sadržaj, a koja su, dodaje, najnižeg taksonomskog nivoa.

Učeći na sjajnim primjerima udžbenika iz drugih zemalja kreirati udžbenike iz koji će djeca rado učiti i koji će ih poticati na istraživanje, upoređivanje, analizu, koji će biti interaktivni i napisani tako da ih djeca razumiju i da iz njih uče. Ako se dogovorimo, onda je potrebno i da proces recenziranja bude jednostavan – da li su udžbenici u skladu s dogovorenim konceptom, da li su dovoljno interesantni učenicima, da li sadrže materijalne greške ili ne i da li ćemo obradovati djecu ako odobrimo udžbenik za upotrebu.

Namir Ibrahimović, 5.10.2023.

Izvor: Facebook/COI “Step by Step”

S druge strane, Enita Nakaš u tom smislu stavlja fokus na kompetencije koje, kako kaže, treba da budu jasno propisane. Pri tome, potrebno je da se radi o osobama koje dobro poznaju materiju koja se recenzira, kako bi mogli procijeniti istinitost, savremenost informacija koje su sadržane, kao i da su recenzenti bili direktno ili indirektno uključeni u obrazovni sistem, razvijanje programa i kurikuluma, kako bi mogli procijeniti da li je materijal udžbenika prilagođen uzrastu i da li je u skladu s obrazovnim standardima.

Pored toga, Nakaš insistira i na njihovom pedagoškom znanju, kako bi bili u stanju da procijene da li udžbenik koristi efikasne pedagoške metode, da li je sadržaj inkluzivan, kao i da li potiče kritičko mišljenje. Uz zaključak da Bosna i Hercegovina ima ovakve stručnjake, Nakaš podvlači i bitnost timskog rada.

Mi imamo veliki potencijal sad i mladih osoba koje imaju sve ove kompetencije. Jako je važno da se radi timski i da tim obuhvata i mlade osobe, koje su bliže generacijski učenicima i učenicama, dok stariji nose iskustvo. Zato je timski rad prioritet kad se govori o obrazovanju i recenzijama udžbenika.

Enita Nakaš, 6.10.2023.

Iz FMON-a su za Istinomjer podsjetili da se udžbenička politika u Federaciji BiH reguliše Odlukom o postupku pripremanja i odobravanja udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole, koju je donijela Koordinacija ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH.

U kontekstu recenzije, podvukli su i da se navedenom odlukom uređuju pojam udžbenika, radnog udžbenika i drugih nastavnih sredstava, uslovi i postupak njihovog odobravanja, povlačenje udžbenika iz upotrebe, minimalni tehnički uslovi odštampanog udžbenika te prava i obaveze izdavača, recenzenata i svih drugih sudionika (nastavnika, škola, ministarstava, pedagoških zavoda, itd.) u procesu odobravanja za upotrebu udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava u osnovnim i srednjim školama.

Jedno od naših pitanja bilo je i koliko i šta Ministarstvo nauke i obrazovanja čini da se evidentne greške u sadržajima udžbenika u osnovnim i srednjim školama uklone, ali i da se sami udžbenici prilagode vremenu u kojem živimo, pri čemu nam je u odgovoru potvrđeno da resorno ministarstvo planira da do kraja ove godine uspostavi sektor za udžbeničke politike, kao i da je u funkciji i nova e-mail adresa za prijave eventualnih grešaka u odobrenim udžbenicima. .

Ministarstvo će prikupljati te podatke, te iste analizirati i u skladu s tim adekvatno reagovati. Planirano je da se sektor za udžbeničke politike aktivno bavi problematikom udžbeničke politike te da se zalaže da pitanje udžbenika i politika izbora udžbenika bude na dnevnom redu ministarstava obrazovanja kantona, ali i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, kako bismo osigurali što kvalitetnije obrazovanje za sve naše učenike.

FMNO, 9.10.2023.

Iz Ministarstva napominju i da na raspisana dva stalna javna konkursa – stalni javni konkurs za pribavljanje rukopisa udžbenika i drugih nastavnih sredstava za gimnazije, srednje tehničke i srodne škole, srednje stručne i srednje umjetničke škole, kao i stalni javni konkurs za pribavljanje rukopisa deficitarnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovnu školu – u okviru kojih je, kako dodaju za Istinomjer, pružena mogućnost izdavačkim kućama da mogu uvijek dostaviti, u skladu s kriterijima utvrđenim stalnim javnim konkursima, ali i u skladu s funkcionalnim potrebama školstva, svoje rukopise udžbenika i drugih nastavnih sredstava na odobravanje, kako bi se ti naslovi mogli uspješno koristiti u nastavi te olakšati proces učenja i podučavanja u školama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U kontekstu poboljšanja kvalitete udžbenika skreću pažnju na to i da Odluka o postupku pripremanja i odobravanja udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole prepoznaje i mogućnost inoviranja već odobrenih udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovnu školu u cilju poboljšavanja njihove kvalitete, ali i njihovog prilagođavanja aktuelnim temama i tehnologijama.

Naša pitanja upućena su i na adresu Ministarstva odgoja i obrazovanja KS, a jedno od njih bilo je i u kolikoj bi mjeri i na koji način provođenje dugo najavljivane kurikularne reforme trebalo doprinijeti rješavanju navedenih problema u vezi s udžbenicima i udžbeničkom politikom uopšte. U odgovoru resornog ministarstva navedeno je da kurikularna reforma pruža mnogo više slobode nastavniku, tako da udžbenik nije i ne treba biti jedino nastavno sredstvo na koje se referišu nastavnici, ali Institut i svi značajni subjekti u obrazovanju podržavaju nastavnike i stručnjake iz određenih oblasti da intenzivno rade na pripremama kako bi javni konkursi za autore bili spremno dočekani.

I sada je dostupan određeni broj priručnika i udžbenika/knjiga za određene razrede a koje prate nastavne planove i programe s definisanim ishodima učenja.

Ministarstvo odgoja i obrazovanja KS, 16.10.2023.

U smislu poboljšanja kompletnog procesa odobravanja udžbenika, od federalnog do kantonalnog nivoa, Ibrahimović za Istinomjer fokus stavlja na saradnju između nadležnih obrazovnih vlasti i izdavača udžbenika te naglašava da država treba preuzeti dio finasiranja izrade kvalitetnih udžbenika i olakšati izdavačima.

Potrebno je definirati savremeni kvalitetni udžbenik i poticati da takvi udžbenici budu u učeničkim rukama.

Namir Ibrahimović, 5.10.2023.

Za Enitu Nakaš proces odobravanja udžbenika treba da bude isti na svim nivoima vlasti te, prije svega, transparentan, uz sistematski pristup koji osigurava odabir visokokvalitetnih obrazovnih materijala, koji će biti od koristi kako učenicima, tako i nastavnicima.

Redovno revidiranje i ažuriranje procesa ključno je za održavanje nastavnog plana i programa aktuelnim i usklađenim s obrazovnim ciljevima i u skladu s vremenom u kojem se obrazovanje odvija.

Enita Nakaš, 6.10.2023.

Izvor: Enita Nakaš/Linkedln

Prethodno, nastavlja Nakaš, potrebno je odrediti šta se želi postići s udžbenicima, naprimjer, poboljšanje ishoda učenika ili ažuriranje zastarjelih materijala i sl., te u toj fazi uključiti što više stručnjaka i nastavnika, dobiti kvalitetnu informaciju s “terena” i koristiti sva dostupna istraživanja na ovu temu. Jasni kriteriji za vrednovanje udžbenika, prema njenim riječima, treba da uključuju faktore kao što su kvalitet sadržaja, tačnost, relevantnost, raznolikost i inkluzivnost, usklađenost s obrazovnim standardima i pedagošku efikasnost, kao i odabir neovisnih recenzenata.

Tražiti da se dostave uzorci od izdavača i onda izvršiti recenziju od strane neovisnih recenzenata. Ja bih potom uvela i testni period, i tek onda odobriti udžbenike za upotrebu.

Enita Nakaš, 6.10.2023.

Nakaš podvlači da udžbenička politika treba da se usmjeri ka obaveznom PISA testiranju u BiH, koje, zaključuje, daje najobjektivniju sliku gdje se sada nalazimo te smatra da je krajnje vrijeme “da krenemo popravljati stanje u obrazovanju”.

Jedan predmet, jedan udžbenik – uslovni korak naprijed

Iako je još polovinom jula 2019. godine Skupština Kantona Sarajevo usvojila Prijedlog zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo, ni do ove školske, 2023/2024. godine njegova primjena nije počela.

Kako je Vlada KS svojevremeno obrazložila, u skladu s navedenim prijedlogom predviđeno je da resorno ministarstvo, na osnovu utvrđenog stručnog bodovanja recenzenta, odobri za svaki predmet i svaki razred dva najbolje rangirana udžbenika sa spiska Federalnog ministarstva, uz obavezu da se samo prvorangirani udžbenik isključivo koristi za jedan nastavni predmet u jednoj generaciji. Drugi udžbenik, kako je dalje pojašnjeno, trebao bi se naći u upotrebi u slučaju povlačenja prvorangiranog udžbenika.

Na upit zbog čega se još uvijek u KS ne primjenjuje sistem “jedan predmet, jedan udžbenik” i kada se očekuje da će se on početi primjenjivati, iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS istakli su da postojeći Zakon o udžbenicima u KS, usvojen 2019. godine, i izmjene i dopune ovog zakona, usvojene 2020. i 2021. godine, a čija je primjena odgođena za školsku 2025/2026. godinu, nažalost, ne prepoznaju mogućnost uspostave modela “jedan predmet, jedan udžbenik”.

To je opredijelilo Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS da u saradnji sa JU Institutom za razvoj preduniverziteskog obrazovanja radi na novom Zakonu o udžbenicima. Novi Zakon omogućio bi uspostavu navedenog modela, te doprinio povećanju kvaliteta u udžbeničkoj politici. Uskoro će biti objavljeno više detalja u vezi sa Zakonom o udžbenicima te o novostima koje donosi Zakon. Nakon usvajanja Zakona o udžbenicima, Institut ima u planu raspisati javni konkurs za autore kako bismo dobili nove, kvalitetne udžbenike.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS, 16.10.2023.

Za Enitu Nakaš razlog neprovođenja sistema “jedan predmet, jedan udžbenik” jeste loša obrazovna politika, pri čemu se, kako kaže, kreiranju kvalitetnih udžbenika ne posvećuje dovoljno vremena.

Treba dosta vremena za kreiranje dobrih i kvalitetnih udžbenika, ali dugoročno gledano, to je najvrednija i najvažnija investicija za jedno društvo koje želi da krene naprijed.

Enita Nakaš, 6.10.2023.

Polovinom augusta ove godine ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović obavijestila je javnost da će svi učenici osnovnih škola u KS od prvog do devetog razreda za 2023/2024. školsku godinu dobiti besplatne udžbenike za sve predmete.

“Ove godine tu smo praksu i učenički standard kompletirali i za učenike od prvog do četvrtog razreda. Na ovaj način želimo snažno podržati naše učenike i porodice, uspostavljati dobre učeničke standarde, a ovakvih primjera bit će još puno u narednom periodu”, naglasila je ministrica Hota-Muminović.

Spisak odobrenih radnih udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirnih zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole u školskoj 2023/2024. godini dostupan je na zvaničnoj stranici FMNO-a.

Iz spiska je vidljivo da je za pojedine predmete, poput predmeta Moja okolina, Muzička kultura ili Matematika, odobreno i do sedam različitih udžbenika te se nameće pitanje ko i po kojim kriterijima vrši izbor udžbenika za pojedine škole.

U tom kontekstu, Ibrahimović u odgovoru na pitanje zašto se u KS još uvijek ne primjenjuje sistem “jedan predmet, jedan udžbenik” kaže da se on, zapravo, primjenjuje te obrazlaže na koji način.

Kupovinom udžbenika za sve osnovce, neko iz Ministarstva odgoja i obrazovanja KS (ili neka misteriozna komisija umjesto Ministarstva) odabrao je jedan od više odobrenih, bez da su igdje navedeni kriteriji zašto baš taj koji je otkupljen. No, mislim da u demokratskom društvu nije dobro da postoji samo jedan udžbenik. Ključ je da udžbenik bude kvalitetan i nije problem ako imamo tri kvalitetna udžbenika za isti nastavni predmet u nekom razredu.

Namir Ibrahimović, 5.10.2023.

Nabavka udžbenika pokrenuta je polovinom 2022. godine. U tenderskoj dokumentaciji nisu navođeni preferirani autori kao izdavači udžbenika. Za odabir najboljeg ponuđača imenovana je Komisija za provođenje postupka javne nabavke roba – nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo.

Knjige su kupljene od dva ponuđača: Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo obezbijedio je udžbenike za sve osnovne škole u KS, dok su od Školske naklade Mostar kupljeni udžbenici za osnovne škole Katoličkog školskog centra u KS.

U ugovorima koji su objavljeni u Registru podataka o javnim nabavkama navodi se da su prihvaćene ponude dio ugovora, no one nisu objavljene.

Na pitanje da li je Ministarstvo za odgoj i obrazovanja KS vršilo nabavku za tekuću školsku godinu, iz kabineta ministrice Naide Hota-Muminović odgovoreno nam je da je Ministarstvo 3.4.2023. godine dostavilo svim javnim osnovnim školama na području KS akt da su odobrena sredstva u budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu za nabavku udžbenika za učenike od I do IV razreda.

U Budžetu za 2023. godinu odobrena su novčana sredstva u iznosu od 2.500.000 KM. Nabavku udžbenika od I-IV razreda realizovale su škole u skladu sa svojim potrebama (broj učenika evidentiran u EMIS sistemu, udžbenike koje koristi škola i koji se nalaze na listi odobrenih udžbenika Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke). Škole su bile u obavezi da postupe u skladu sa članom 17. i ostalim odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14 i 59/22). Nakon provedene procedure nabavke, Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo škole su dostavljale kompletnu dokumentaciju o provedenom postupku u skladu sa Zakonom, kako bi Ministarstvo izvršilo plaćanje dobavljačima. Po okončanju procedure nabavke, škole su izvršile podjelu udžbenika (početkom septembra). Škole su bile u obavezi Ministarstvu dostaviti izvještaj o realizovanim aktivnostima koji obavezno je trebao da sadrži i kopiju spiskova učenika i roditelja/ staratelja kojima su podijeljeni udžbenici.

Ministarstvo odgoja i obrazovanja KS, 18.10.2023.

U odgovoru se dalje podsjeća da su u budžetu KS za 2022. godinu prvi put predviđena sredstva za nabavku udžbenika za učenike u iznosu 4.000.000 KM, kao i da je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS provelo postupak javne nabavke u školskoj 2022/23. godini te su nabavljeni udžbenici za učenike od V do IX razreda koji pohađaju javne osnovne škole na području Kantona Sarajevo.

Udžbenici su nabavljeni na osnovu podataka o broju učenika u EMIS bazi podataka. Svi nabavljeni udžbenici se nalaze na spisku odobrenih udžbenika Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za školsku 2022/2023 godinu. Isporuka udžbenika vršila se u periodu juli/avgust 2022. godine Svim osnovnim školama blagovremeno je upućena informacija o terminu isporuke udžbenika. Svi učenici od V-IX razreda javnih ustanova osnovnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo dobili su besplatne udžbenike za školsku 2022/2023. godinu (setovi udžbenika za oko 20.000 učenika). Škole su bile u obavezi organizirati podjelu udžbenika učenicima na početku školske godine. Udžbenici su učenicima dodijeljeni na revers za svaku školsku godinu. Škole su bile u obavezi propisati protokol o podjeli, čuvanju, korištenju i vraćanju udžbenika sa jasnim zaduženjima za bibliotekara, predmetne nastavnike, razrednike, učenike i roditelje i druge.

Ministarstvo odgoja i obrazovanja KS, 18.10.2023.

Imajući u vidu da je Ministarstvo zaprimilo nekoliko zahtjeva u vezi s dodjelom novih kompleta udžbenika za školsku 2023/24. godinu (radi promjene brojnog stanja učenika/odjeljenja u školskoj 2022/23. i 2023/24. godini), u odgovoru se naglašava i da su škole obaviještene da će Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, nakon što utvrdi/provjeri podatke u Emisu, dodijeliti školama komplete koje je posjedovalo na zalihama od prošle školske godine.

Škole koje su imale potrebu za nabavkom novih kompleta udžbenika od V-IX razreda obratile su se pismenim zahtjevom nakon čega je Ministarstvo izvršilo i provjeru i dodijelilo udžbenike sa zaliha od prošle školske godine. Nakon što je Ministarstvo podijelilo zalihe udžbenika od prošle školske godine, škole su bile dužne da postupe u skladu sa aktom Ministarstva broj: 11-34-24762-1/22 od 22.06.2022. godine i izvrše nabavku nedostajućih udžbenika iz sredstava odobrenih u Budžetu vlastite budžetske organizacije škole.

Ministarstvo odgoja i obrazovanja KS, 18.10.2023.

Iz kabineta ministrice potvrđeno nam je i da su svi učenici osnovnih škola od V do IX razreda dobili iste udžbenike, a učenici od I do IV razreda u školskoj 2023/2024. godini dobili su udžbenike koje su škole nabavile u skladu sa svojim potrebama, a koje koristi škola i koji se nalaze na listi odobrenih udžbenika Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Na kraju, na upit Istinomjera ko je bio nadležan za odabir udžbenika, iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS kratko je odgovoreno:

Za učenike od I-IX razreda nabavljeni su udžbenici koji se nalaze na listi odobrenih udžbenika Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Ministarstvo odgoja i obrazovanja KS, 18.10.2023.

Polovinom 2020. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donijelo je Odluku o provođenju udžbeničke politike u okviru koje je od školske 2020/2021. godine uveden sistem “jedan predmet, jedan udžbenik”, na šta su se u istom periodu odlučili i u Tuzlanskom kantonu, dok se u Hercegovačko-neretvanskom kantonu taj sistem primjenjuje od 2021. godine.

“Mislim da ćemo na ovaj način napraviti kvalitativan iskorak u provođenju udžbeničke politike”, izjavio je povodom uvođenja sistema “jedan predmet, jedan udžbenik” tadašnji ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Spahija Kozlić te ustvrdio da postoji inicijativa da se takva politika uvede na nivou Federacije BiH.

Mi intenzivno razgovaramo sa kolegama ministrima iz drugih kantona nastojeći utvrditi jedinstvenu udžbeničku politiku. U narednom periodu nastojat ćemo usaglasiti jedinstveni nastavni plan i program za FBiH baziran na ishodima učenja, ukoliko to bude moguće, upravo zbog toga da djeca koja prelaze u drugi kanton nemaju problema prilikom upisa u školu.

Spahija Kozlić, 26.6.2020.

Jedan od uslova da se na nivou Federacije BiH usaglasi jedinstveni nastavni plan i program, a time i jedinstvena udžbenička politika, jeste i jačanje ingerencija FMNO-a u odnosu na kantonalna ministarstva obrazovanja.

Da je to u svakom slučaju prepreka, svjedoči i dio odgovora na upit Istinomjera upućen FMNO-u, u kojem se u kontekstu budućih aktivnosti navodi da će resorno federalno ministarstvo, “u skladu s koordinirajućom ulogom”, poduzeti sve aktivnosti u cilju harmonizacije obrazovne politike, pa samim tim, naravno, i udžbeničke politike u Federaciji BiH.

PISA testiranje u BiH: objektivna slika u koju više nećemo imati uvid

Međutim, kako god da se usmjeri udžbenička politika, to, nažalost, neće moći biti ka PISA testiranju, jer je upravo politika ta koja je tako nešto učinila nemogućim.

Izvor: NS RS

Kako se navodi na zvaničnoj stranici Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), PISA je OECD-ov program za međunarodno ocjenjivanje učenika. PISA mjeri sposobnost 15-godišnjaka da iskoriste svoja znanja i vještine čitanja, matematike i nauke, kako bi se suočili s izazovima iz stvarnog života. Od 2000. godine, PISA je uključila više od 90 zemalja i ekonomija i oko tri miliona učenika širom svijeta.

PISA istraživanje, na kojem je naša zemlja prvi put učestvovala 2018. godine, obuhvatilo je 6.480 učenika uzrasta od 15 godina iz 213 škola širom zemlje odabranih metodom slučajnog uzorka, koje je pokazalo mnoge slabosti domaćeg sistema obrazovanja.

U skladu s izvještajem pod nazivom “Bosna i Hercegovina u programu PISA 2018”, koji je izradila Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) u saradnji s Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), a čija je autorica Žaneta Džumhur, u sve tri oblasti BiH je bila plasirana značajno ispod OECD-ovog prosjeka i nalazila se u donjem dijelu liste od ukupno 80 zemlja.

“Razlika u bodovima između BiH i OECD prosjeka u čitanju iznosi 84 boda, u matematici 83, a u prirodnim naukama 91 bod, što predstavlja skoro tri godine školovanja”, zaključak je tim povodom izveden u navedenom dokumentu, pri čemu je i postavljeno pitanje ako učenice i učenici u BiH u dobi od 15 godina već danas zaostaju za svojim vršnjacima i vršnjakinjama iz evropskih zemalja za čak tri godine školovanja, na koji način naša zemlja može prevazići ovaj jaz i dugoročno obezbijediti ekonomski razvoj koji bi bio konkurentan drugim zemljama u okruženju i Evropi.

Govoreći o tome koliko je BiH daleko od evropskih standarda, a koje treba da dostigne, još je u Mišljenju Evropske komisije objavljenom 2019. godine rečeno da je kvalitet obrazovanja u BiH neadekvatan, potrošnja na istraživanja i razvoj niska, a kvalitet fizičkog kapitala u zemlji narušen hroničnim pomanjkanjem ulaganja i neefikasnom realizacijom.

Opširnije na tu temu govori Analitički izvještaj priložen uz Mišljenje EK, u čijem se poglavlju 26, “Obrazovanje i kultura”, navodi da našem obrazovnom sistemu nedostaju zajednički standardi za različite nivoe obrazovanja, kao i za obuku nastavnog osoblja i evaluaciju njihovog učinka.

“Nastavni planovi i programi su zastarjeli i nisu usklađeni s potrebama zemlje, što dovodi do velike neusklađenosti u pogledu vještina i predstavlja glavnu prepreku za ulazak svršenih studenata na tržište rada”, podvlači se u izvještaju te, pored ostalog, zaključuje da BiH mora uskladiti propise na svim nivoima s okvirnim zakonima o obrazovanju, posebno u smislu obavezne primjene Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa.

Međutim, umjesto da se nadležni u BiH fokusiraju na rješavanje evidentnih problema koji su potvrđeni i kroz rezultate PISA testova i rade na prilagodbi obrazovanja EU standardima, učinjen je veliki korak nazad te je učenicima, i obrazovnom sistemu uopšte, uskraćeno učestvovanje u narednim ciklusima PISA testiranja.

Podsjećamo, tadašnji član Predsjedništva BiH Milorad Dodik se u julu 2020. godine, nakon što su druga dva člana Predsjedništva BiH, Željko Komšić i Šefik Džaferović, glasali za odobravanje zaključivanja ugovora o pristupanju BiH Međunarodnom istraživanju razvoja čitalačke pismenosti (PIRLS 2021) i Sporazumu o učešću Bosne i Hercegovine u Programu za međunarodno ocjenjivanje učenika (PISA 2021), pozvao na zaštitu vitalnog entitetskog interesa. Nekoliko dana kasnije, Narodna skupština Republike Srpske učešće BiH na PISA i PIRLS testiranju proglasila je štetnim po vitalni nacionalni interes.

Udžbenička politika u raljama politike

Jasno je da su problemi i izazovi u vezi s udžbeničkom politikom u FBiH stari koliko i sam sistem obrazovanja u BiH, gdje ni problem izdavanja udžbenika nije izuzetak.

O razlozima zašto vlasti ne čine dovoljno da se taj problem konačno riješi, Ibrahimović pretpostavlja da je problem toliko složen da niko ne želi ni pokušati da ga riješi.

Prema njegovom mišljenju, svemu nedostaje i znanje o udžbenicima u kancelarijama u kojima se odlučuje o udžbeničkoj politici, gdje to najčešće rade ili politički predstavnici, ili njihovi savjetnici, ili državni službenici koji, kako tvrdi, ne znaju mnogo o udžbenicima.

Tu su također interesi izdavača da i dalje zarađuju na udžbenicima u koje ne ulažu čitavu deceniju. A najveći apsurd jeste kupovina loših, nekorisnih i zastarjelih udžbenika novcem iz budžeta.

Namir Ibrahimović, 5.10.2023.

Naša druga sagovornica sličnog je stava:

Zbog toga što se bave politikom, a ne obrazovanjem – djecom i mladima. Politika u obrazovanju treba da se bavi propisivanjem indikatora za praćenje kvalitete obrazovanja.

Enita Nakaš, 6.10.2023.

Indikatori koje Nakaš navodi jesu uspjeh učenika, broj djece u razredu, stopa napuštanja i pohađanja škole, kvalifikacije nastavnika, kvalitet nastave u smislu učinkovitosti nastavnih metoda, stopa inkluzije, sigurnost djece, kao i njihovo mentalno zdravlje, te mentalno zdravlje nastavnika.

Kako zaključuje, velika većina udžbenika nije prilagođena učenicima niti primjerena za kvalitetan obrazovni proces, pri čemu su, prema njenom mišljenju, izuzetak udžbenici u školama u kojima se nastava odvija po međunarodnim planovima i programima.

Naši sagovornici slažu se da bi udžbenici morali biti napisani tako da su prilagođeni uzrastu, da potiču na promišljanje i da se lako i jednostavno mogu osavremeniti i dopuniti, ali i ispraviti ako se uoče greške. Karakteristike koje treba da imaju jesu kvalitetan i istinit sadržaj prilagođen uzrastu, uz teme koje su obrađene kroz sve tipove učenja – vizuelno, auditivno, tekstualno i kinestetičko – te da razvijaju kritičko mišljenje i promišljanje.

Problemi s udžbenicima u BiH odavno su detektovani kako od nadležnih institucija i stručnjaka iz te oblasti, tako i u relevantnim dokumentima Evropske unije. No, u međuvremenu, ništa konkretno se ne čini da se stvari pokrenu u pravom smjeru. Naprotiv, i ove školske godine učenici će koristiti udžbenike koji su zastarjeli, neće moći učestvovati u PISA testiranju, a evropski standardi, koje u okviru Mišljenja EK BiH treba da dostigne, nisu na listi prioritetnih tema ključnih političkih aktera u našoj zemlji.

NAPOMENA: Istinomjer je 28.10.2023. godine korigovao tekst. U prvobitnoj verziji analize kao izvor je naveden Školegijum. S obzirom na to da je Školegijum u članku koji smo koristili koristio citat iz izvještaja “Bosna i Hercegovina u programu PISA 2018” te članak koji je napisala autorica izvještaja Žaneta Džumhur, izvršena je korekcija izvora u našoj analizi.

NAPOMENA: Analizu “Udžbenička politika u BiH: Problemi stari koliko i sami udžbenici” Istinomjer je objavio 13.10.2023. godine. Nakon što su iz Ministarstva odgoja i obrazovanja KS dostavljeni odgovori na naša ranije upućena pitanja, navedeni tekst 20.10.2023. dopunjen je pristiglim odgovorima.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!