Radi se na tome

U ZDK-u započete aktivnosti na projektu energetske efikasnosti u školama

Početkom februara 2021. godine, u Vladi Zeničko-dobojskog kantona održan je sastanak u vezi s projektom Energetska efikasnost u BiH. Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK-a Spahija Kozlić tada je dao konkretne rokove kada će se započeti s aktivnostima na realizaciji ovog projekta u obrazovnim institucijama na području ovog kantona.

Foto: Osnovna škola “Mak Dizdar”, Zenica/Facebook

Izrada investiciono-tehničke dokumentacije trebala bi biti završena do sredine aprila, a uvođenje izvođača u posao do polovine juna. Ove godine će se raditi rekonstrukcija 18 objekata te zamjena krova na još dva školska objekta, a iduće godine preostalih 10 škola.

Spahija Kozlić, 2. 2. 2021.

Krajem juna, Ministarstvo prostornog uređenja FBiH raspisalo je nekoliko tendera za projekat energetske efikasnosti na 20 obrazovnih institucija na području ZDK-a.

U prvom od njih, radovi se odnose na osnovne škole: “Kulin Ban” Tešanjka; Novi Šeher, Maglaj; 01. Mart, Jelah-Tešanj; “Mustafa Mulić Šije”, Matuzići, te na radove na Gimnaziji “Rizah Odžekčić” u Zavidovićima. Kako je predviđeno tenderom, rok za završetak radova je četiri mjeseca. Više informacija o radovima možete pročitati na sljedećem linku.

Drugi tender odnosi se na radove u okviru osnovnih škola “Mak Dizdar” i “Skender Kulenović” u Zenici, te na fakultete u okviru Univerziteta Zenica: Mašinski fakultet, Metalurško-tehnološki fakultet, te Filozofski fakultet. Šta sve ti radovi obuhvataju, pogledajte na sljedećem linku. Treći tender odnosi se na radove u okviru obrazovnih institucija na području Kaknja, i to na: Gimnaziju “Muhsin Rizvić”, Kakanj; Mješovitu srednju stručnu školu Kakanj; Osnovnu školu “Rešad Kadić”, Kakanj, te na dvije srednje škole u Zenici: Medicinsku školu, te Mješovitu srednju školu. Detaljniji opis radova koji bi se trebao izvoditi pročitajte na narednom linku.

Četvrti tender odnosi se na radove na osnovnim školama u Visokom, Varešu i Brezi: “Safvet-beg Bašagić”, Breza; “Mula Mustafe Bašeskije”, Visoko; “Kulin ban”, Visoko; “Safvet-beg Bašagić”, Visoko, te Osnovnu školu “Vareš” u Varešu. Detaljnije o planiranim radovima na navedenim objektima pročitajte na sljedećem linku.

Za sve tendere rok za dostavljanje ponuda je 21. 7. 2021. godine, a planirani završetak radova je četiri mjeseca.

Kako su naveli na službenoj web stranici Vlade ZDK-a, planirano je da radovi na ovih 20 objekata budu završeni do jeseni, a na preostalih deset rekonstrukcija će započeti na ljeto naredne godine.

S obzirom na to da je Ministarstvo prostornog uređenja FBiH raspisalo tendere za izvođenje radova u okviru projekta energetske efikasnosti na 20 obrazovnih institucija na području ZDK-a, Istinomjer će obećanju ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK-a Spahije Kozlića o rekonstrukciji 18 objekata, te zamjeni krova na još dva školska objekta, dati ocjenu radi se na tome, te ćemo pratiti hoće li radovi u okviru ovog prvog dijela projekta biti okončani do jeseni, kako je najavljeno na službenim stranicama Vlade ZDK-a.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!