Djelimično ispunjeno

Do početka ove školske godine završena rekonstrukcija na 20 školskih objekata u ZDK

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) Spahija Kozlić u novembru 2020. ustvrdio je da bi radovi na 28 školskih objekata u sklopu projekta “Energetska efikasnost u BiH” trebali biti gotovi do početka školske 2022/2023. godine. Prema informacijama koje je Istinomjer dobio od Federalnog ministarstva prostornog uređenja, do početka školske 2022/23. godine projekat je realiziran na 20 školskih objekata.

FOTO: Freepik.com

U novembru 2020. godine ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Spahija Kozlić i direktori 28 osnovnih i srednjih škola i Univerziteta u Zenici potpisali su sporazum o razumijevanju za projekat “Energetska efikasnost u BiH”. Kako je tada saopćeno iz Vlade ZDK, projekat je vrijedan 11 miliona KM i finansira se iz kredita Svjetske banke, a realizira se u saradnji s Federalnim ministarstvom prostornog udruženja.

Ovime počinje konkretizacija velikog projekta energetske efikasnosti, koji se radi kako bi se utoplile i energetski popravile škole na području ZDK-a. Prvobitno je bilo predviđeno da realizacija traje četiri godine, ali smo preliminarno uspjeli dogovoriti da se svih 28 objekata završi do početka školske 2022/2023. godine.

Spahija Kozlić, 24.11.2020.

Ministar Kozlić dodao je da nakon potpisivanja sporazuma Federalnog ministarstvo za prostorno uređenje treba izabrati konsultanta, a potom slijede pripremni radovi. Istakao je da bi prvi radovi “najvjerovatnije trebali početi u februaru iduće godine (op. a. 2021)”.

Početkom februara 2021. godine ministar Kozlić održao je sastanak s predstavnicima Jedinice za implementaciju projekta “Energetska efikasnost u BiH” Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Tom prilikom saopćeno je da je završen konkurs za izbor konsultanta za izradu projektne dokumentacije i usluga stručno-tehničkog nadzora nad građevinskim radovima, kao i izbor konsultanta za reviziju projektne dokumentacije. U saopćenju se navodi i da će se projektna dokumentacija raditi za svih 28 školskih objekata u ZDK koji su obuhvaćeni ovim projektom.

Izrada investiciono-tehničke dokumentacije trebala bi biti završena do sredine aprila, a uvođenje izvođača u posao do polovine juna. Ove godine će se raditi rekonstrukcija 18 objekata te zamjena krova na još dva školska objekta, a iduće godine preostalih 10 škola.

Spahija Kozlić, 2.2.2021.

U maju 2021. godine, posjetom ministra Kozlića OŠ “Kulin Ban”, ozvaničen je početak realizacije projekta energetske efikasnosti u školama u ZDK.

Prvi radovi se očekuju početkom jula, a planirano je da do 1. oktobra bude završeno 20 školskih objekata. Ostalih deset će krenuti u realizaciju tokom ljeta naredne godine. Cilj projekta je ušteda energije, unapređenje uslova za izvođenje nastave te smanjenje zagađenja.

Spahija Kozlić, 21.5.2021.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je u junu 2021. godine objavilo javne pozive za izbor izvođača radova na rekonstrukciji 20 školskih objekata u Zeničko-dobojskom kantonu u okviru projekta “Energetska efikasnost u BiH”. U saopćenju se navodi da je ovim projektom predviđena rekonstrukcija ukupno 30 školskih objekata u ZDK-u, što podrazumijeva “obnovu fasada, zamjenu stolarije, krovova, rasvjete, kotlovnica te konverziju grijanja sa uglja na plin ili pelet”.

Kako su rekli za Istinomjer iz Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK u novembru 2021. godine, radovi su trebali biti okončani do početka školske 2021/2022. godine, ali je navedeni rok prolongiran zbog žalbi na tendersku proceduru, kao i zbog povećanja troškova usljed poskupljenja građevinskog materijala.

Prema zadnjim informacijama koje smo dobili od Implementacione jedinice projekta, zbog problema prilikom raspisivanja tendera, žalbi ponuđača po tenderima, te povećanja planiranih vrijednosti radova zbog povećanja cijena građevinskih radova, a za koje je trebalo iznaći dodatna sredstva, potpisivanje ugovora sa izabranim izvođačima je kasnilo, tako da će se radovi na utopljavanju školskih objekata završavati u periodu januar – februar 2022. godine, zavisno od obima radova po pojedinim objektima.

Odgovor na medijski upit, 19.11.2021.

Prema saopćenju pres-službe ZDK od 13.5.2022. godine, u okviru projekta “Energetska efikasnost u BiH” do tog trenutka završena je rekonstrukcija “20 zgrada škola i fakulteta, a planirano je da do početka naredne školske godine bude završena rekonstrukcija i preostalih škola”. U istom saopćenju navedeno je i da je u Medicinskoj školi Zenica obilježen i završetak rekonstrukcije školske zgrade u sklopu projekta “Energetska efikasnost u BiH”, koja je iznosila 670.000 KM.

Nekoliko dana kasnije, 16.5.2022. godine, ozvaničen je i završetak projekta utopljavanja zgrade OŠ “Mak Dizdar” u Zenici. Tom prilikom, ministar Kozlić najavio je da je “do iduće školske godine planiran završetak radova na svim školama i fakultetima Univerziteta u Zenici koji su obuhvaćeni projektom “Energetska efikasnost u BiH” koji finansira Vlada Zeničko-dobojskog kantona iz kredita Svjetske banke vrijednog 11 miliona KM, kao i drugih investicija koje se realiziraju sa međunarodnim partnerima”.

Na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama, Istinomjer je 22.11.2022. godine od Federalnog ministarstva prostornog uređenja dobio listu objekata na kojima su implementirane mjere energetske efikasnost u okviru dodatnog finansiranja projekta “Energetska efikasnost u BiH”.

Iz resornog ministarstva su dodali da je u toku implementacija mjera energijske efikasnosti na tri objekta. Ugovor za izvođenje spomenutih radova potpisan je 7.10.2022. godine, a izvođač radova je uveden u posao 20.10.2022. godine.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK je blagovremeno ispunilo sve obaveze, a koje se odnose na usvajanje Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona te Odluke Skupštine Kantona o prihatanju zajma Svjetske banke za realizaciju projekta Dodatnog finansiranja. Nakon usvajanja navedenih odluka, sve naredne aktivnosti provodi isključivo Jedinica za implementaciju projekta u okviru Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Ministarstvo je 30.5.2022. godine objavilo oglas za izbor Izvođača radova za implementaciju mjera energijske efikasnosti na tri objekta na području Zeničko-dobojskog kantona. Nakon što su stvoreni uslovi za potpisivanje Ugovora za izvođenje radova, pismo o prihvatanju ponude je Izvođaču radova dostavljeno 7.10.2022. godine. Dinamiku provođenja aktivnosti nakon usvajanja Odluka od strane Kantona određuje Implementaciona jedinica projekta a na što Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK nije moglo ni na koji način utjecati.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja, odgovor na upit, 22.11.2022.

Međutim, iako je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK “blagovremeno ispunilo sve obaveze”, kako se navodi u dopisu Federalnog ministarstva prostornog uređenje, Istinomjer će, u skladu sa svojom metodologijom, obećanje ministra Spahije Kozlića iz novembra 2020. godine “da će radovi na svih 28 objekata biti završeni do početka školske 2022/23 godine” ocijeniti kao djelimično ispunjeno, budući da su do početka ove školske godine završeni radovi na 20 školskih objekata u ZDK.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!