Radi se na tome

U toku prva faza projekta energetske efikasnosti u školama na području ZDK

Početkom februara 2021. godine, u Vladi Zeničko-dobojskog kantona održan je sastanak u vezi s projektom Energetska efikasnost u BiH. Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK-a Spahija Kozlić tada je dao konkretne rokove kada će se započeti s aktivnostima na realizaciji ovog projekta u obrazovnim institucijama na području ovog kantona.

Foto: Osnovna škola “Mak Dizdar”, Zenica/Facebook

Izrada investiciono-tehničke dokumentacije trebala bi biti završena do sredine aprila, a uvođenje izvođača u posao do polovine juna. Ove godine će se raditi rekonstrukcija 18 objekata te zamjena krova na još dva školska objekta, a iduće godine preostalih 10 škola.

Spahija Kozlić, 2. 2. 2021.

Krajem juna, Ministarstvo prostornog uređenja FBiH raspisalo je nekoliko tendera za projekat energetske efikasnosti na 20 obrazovnih institucija na području ZDK-a.

U prvom od njih, radovi se odnose na osnovne škole: “Kulin Ban” Tešanjka; Novi Šeher, Maglaj; 01. Mart, Jelah-Tešanj; “Mustafa Mulić Šije”, Matuzići, te na radove na Gimnaziji “Rizah Odžekčić” u Zavidovićima. Kako je predviđeno tenderom, rok za završetak radova je četiri mjeseca. Više informacija o radovima možete pročitati na sljedećem linku.

Drugi tender odnosi se na radove u okviru osnovnih škola “Mak Dizdar” i “Skender Kulenović” u Zenici, te na fakultete u okviru Univerziteta Zenica: Mašinski fakultet, Metalurško-tehnološki fakultet, te Filozofski fakultet. Šta sve ti radovi obuhvataju, pogledajte na sljedećem linku. Treći tender odnosi se na radove u okviru obrazovnih institucija na području Kaknja, i to na: Gimnaziju “Muhsin Rizvić”, Kakanj; Mješovitu srednju stručnu školu Kakanj; Osnovnu školu “Rešad Kadić”, Kakanj, te na dvije srednje škole u Zenici: Medicinsku školu, te Mješovitu srednju školu. Detaljniji opis radova koji bi se trebao izvoditi pročitajte na narednom linku.

Četvrti tender odnosi se na radove na osnovnim školama u Visokom, Varešu i Brezi: “Safvet-beg Bašagić”, Breza; “Mula Mustafe Bašeskije”, Visoko; “Kulin ban”, Visoko; “Safvet-beg Bašagić”, Visoko, te Osnovnu školu “Vareš” u Varešu. Detaljnije o planiranim radovima na navedenim objektima pročitajte na sljedećem linku.

Za sve tendere rok za dostavljanje ponuda bio je 21. 7. 2021. godine, a planirani završetak radova je četiri mjeseca.

Kako su naveli na službenoj web stranici Vlade ZDK-a, planirano je da radovi na ovih 20 objekata budu završeni do jeseni, a na preostalih deset rekonstrukcija će započeti na ljeto naredne godine.

Iz Ministarstva prostornog uređenja FBiH je saopćeno da su, od četiri tendera, dva ugovora najboljim ponuđačima dodijeljena 27. septembra, a druga dva 6. oktobra ove godine. U dodijeljenim ugovorima navedeno je da je rok za izvođenje radova četiri mjeseca.

Istinomjer je kontaktirao Vladu ZDK i tamošnje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Nebojša Vasiljević iz Odsjeka za ekonomsko-finansijske poslove navedenog ministarstva objasnio nam je da su radovi trebali biti okončani do početka nove školske 2021-2022. godine, ali da je navedeni rok prolongiran zbog žalbi na tendersku proceduru, kao i zbog povećanja troškova usljed poskupljenja građevinskog materijala.

Prema zadnjim informacijama koje smo dobili od Implementacione jedinice projekta zbog problema prilikom raspisivanja tendera, žalbi ponuđača po tenderima, te povećanja planiranih vrijednosti radova zbog povećanja cijena građevinskih radova, a za koje je trebalo iznaći dodatna sredstva, potpisivanje ugovora sa izabranim izvođačima je kasnilo, tako da će se radovi na utopljavanju školskih objekata završavati u periodu januar-februar 2022. godine, zavisno od obima radova po pojedinim objektima.

Nebojša Vasiljević, 19.11.2021.

S obzirom na to da radovi na projektu energetske efikasnosti na 20 obrazovnih objekata u ZDK još traju, Istinomjer će obećanje koje je objavljeno na službenim stranicama Vlade ZDK ocijeniti sa radi se na tome, te ćemo pratiti hoće li ovaj projekat biti okončan u periodu januar-februar 2022. godine, kako je to najavio Nebojša Vasiljević iz Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

 

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!