Još uvijek ništa od dualnog obrazovanja u ZDK

U maju 2019. godine ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), Spahija Kozlić najavio je početak implementacije dualnog sistema obrazovanja u ovom kantonu već od početka školske 2019/2020. godine.

Govoreći o planovima vezanim za sistem dualnog obrazovanja u ZDK, ministar Kozlić najavio je početak implementacije dualnog sistema obrazovanja već od školske 2019/2020. godine, te je istakao da je za pilot-projekat izabrana jedna škola sa područja ZDK. Tom prilikom najavio je i skoro potpisivanje Memoranduma o dualnom sistemu obrazovanja sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

Na području Kantona uzet ćemo jednu srednju školu. Dualnih sistema ima više, poput njemačkog i francuskog, a mi ćemo usaglašavati način kako ga primijeniti ovdje. Hoće li i koliko uspjeti, pokazat će vrijeme. Očekujem da će efekti biti pozitivni, jer će na taj način biti uključen i privatni sektor koji će biti zainteresiran da u okviru svog posla educira buduće tehničare, mehaničare.

Spahija Kozlić, 07.05.2019.

S tim u vezi, već 09. maja, u okviru EBRD investicijske konferencije koja je održana u Sarajevu, ministar Kozlić potpisao je Memorandum o saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i saradnju, kojim se tretiraju “aktivnosti uvođenja dualnog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona”. 

Radi se o modelu putem kojeg se predviđa sinergija obrazovanja i privrede, to jest fokusiranja obrazovanja na vještine i kompetencije koje su potrebne tržištu rada. EBRD je za ovu aktivnost izabrao Zeničko-dobojski kanton jer ga je prepoznao kao regiju koja napreduje i koja je najaktivnija u ovoj oblasti.

Press služba ZDK, 10.05.2019.

S obzirom da se do početka školske 2019/2020. godine u javnosti nisu pojavile nove informacije o početku implementacije pomenutog projekta, Istinomjer je kontaktirao Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

U odgovoru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK navodi se da su “u svrhu implementacije sistema dualnog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona objavljeni Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse u tehničkim i srodnim školama i stručnim školama i Pravilnik o utvrđivanju uslova za izvođenje praktične nastave izvan škole”, a pomenuti pravilnici primjenjuju se od školske 2019/2020. godine. 

Ipak, iz nastavka odgovora jasno je da implementacija ovog projekta još uvijek nije započela:

Da bi se u potpunosti pripremila konačna implementacija sistema dualnog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona potrebno je u potpunosti uskladiti pravni okvir za konačnu realizaciju i dogovorenu saradnju sa svim partnerskim kompanijama uz definisanje profila i kvalifikacija za određena stručna zvanja i zanimanja.

S obzirom da je iz odgovora Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK jasno da implementacija dualnog sistema obrazovanja u ZDK još uvijek nije započela, ministar Spahija Kozlić od Istinomjera dobija ocjenu neispunjeno za obećanje da će implementacija dualnog sistema u ovom kantonu krenuti početkom školske 2019/2020. godine.

(Istinomjer.ba)

Donesena odluka o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo

U jednom od svojih nedavnih istupa u javnosti, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo (KS), Mirza Čelik (SDA) najavio...

Prošli saziv Vijeća ministara BiH u prvih mjesec dana rada bio je aktivniji od trenutog saziva

Ustvrdivši da je Vijeća ministara BiH “u blokadi”, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Dragan Mektić usporedio je rad trenutnog sa radom prošlog saziva Vijeća ministara BiH u...


Ne postoji “izborni zakon Federacije BiH”

U svjetlu najnovijih rasprava i pokušaja dogovora u vezi izmjena izborne legislative u BiH, član Predsjedništva SDS-a i delegat Kluba srpskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske, Vukota...