U Ustavu RS ne piše da je “RS dominantno država srpskog naroda”

Uvidom u Ustav Republike Srpske utvrdili smo da, kako u preambuli, tako ni u samom Ustavu ne postoje odrednice koje kažu da je Republika Srpska država, a time ni odrednica da je ovaj entitet “dominantno država srpskog naroda”.

U kontekstu pokretanja pravne procedure pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine “radi preispitivanja trenutnog naziva entiteta RS” koje je nedavno najavljeno od strane Stranke demokratske akcije (SDA), zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Alma Čolo u jednoj od političkih emisija na tu temu između ostalog je izjavila:

Republika Srpska je dominantno država srpskog naroda kako piše u Ustavu njihovom. A ona nije država, ona je entitet…

Alma Čolo, 04.02.2019.

Uvidom u Ustav Republike Srpske utvrdili smo da, kako u preambuli, tako ni u samom Ustavu ne postoje odrednice koje kažu da je Republika Srpska država, a time ni odrednica da je ovaj entitet “dominantno država srpskog naroda”.

Tako se u preambuli Ustava RS između ostalog navodi da Narodna skupština RS donosi Ustav RS “izražavajući opredjeljenost Republike Srpske za potpuno poštovanje i dosljedno primjenjivanje Opšteg okvirnog sporazuma o miru za Bosnu i Hercegovinu, kojim se nedvosmisleno prihvata, potvrđuje i garantuje ustavno-pravni položaj Republike Srpske, kao jednog od dva entiteta u sastavu Bosne i Hercegovine”.

U ovom kontekstu, a u tekstu samog Ustava RS u njegovom članu 1. stoji:

Republika Srpska je jedinstven i nedjeljiv ustavno-pravni entitet. Republika Srpska samostalno obavlja svoje ustavotvorne, zakonodavne, izvršne i sudske funkcije. Republika Srpska je jedan od dva ravnopravna entiteta u Bosni i Hercegovini. Srbi, Bošnjaci i Hrvati, kao konstitutivni narodi, Ostali i građani, ravnopravno i bez diskriminacije učestvuju u vršenju vlasti u Republici Srpskoj.

Ustav Republike Srpske

Ovim Istinomjer izjavu Alme Čolo da u Ustavu RS piše da je Republika Srpska “dominantno država srpskog naroda” ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Stvaraju se uslovi za obnovu Bistričke stanice

Na sjednici održanoj 26. juna 2019. godine Gradsko vijeće Grada Sarajeva (GV) jednoglasno je usvojilo odluku kojom se...

Najavljena izrada nacrta plana za zaštitu kanjona rijeke Misoče

Na sastanku koji je ministrica okoliša i turizma u Vladi FBiH, Edita Đapo održala sa  ministrom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i ministrom komunalne privrede i infrastrukture Vlade...Hoće li konačno Federacija BiH usvojiti Strategiju za mlade?

Zastupnici/ce u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH (PD PFBiH) podržali su inicijativu Senaida Begića iz Socijaldemokratske partije BiH (SDP) da u Federaciji bude donesena Strategija za...