Ispunjeno

U Tuzli ukinuto fizičko dostavljanje CIPS-a za pojedine javne pozive

Od kraja januara 2024. godine, prilikom prijava na pojedine javne pozive za dodjelu sredstava koje raspisuje Grad Tuzla nije potrebno fizičko prilaganje CIPS-a.

Izvor: Grad Tuzla

Kako je u izjavi za portal Klix.ba 28. novembra 2023. godine potvrdio gradonačelnik ovog grada Zijad Lugavić, Gradska uprava Tuzle pokrenula je inicijativu za ukidanje dostavljanja CIPS-a na javne pozive koje raspisuje Grad Tuzla. Lugavić je obavijestio javnost da je već održan sastanak s Agencijom za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA), nakon kojeg je odlučeno da se krene ka ukidanju dostavljanja CIPS-a, te je najavio da će početkom 2024. godine Gradskom vijeću uputiti inicijativu za izmjenu pravilnika i odluka u tom pravcu.

Mislim da ćemo s početkom iduće godine, odnosno u januaru ili februaru, ići prema Gradskom vijeću sa izmjenom tih pravilnika, odnosno odluka.

Zijad Lugavić, 28.11.2023.

Citizens Identity Protection System (CIPS) uvjerenje je o prebivalištu koje su građanke i građani u BiH dužni priložiti u okviru ostvarivanja najvećeg broja svojih administrativnih aktivnosti, kao što su izdavanje lične karte, pasoša, vozačke dozvole, otvaranja računa u banci i sl. Prilikom njegovog dostavljanja, ovo uvjerenje najčešće mora biti ne starije od šest mjeseci, a dobija se u sektoru za administraciju entitetskih i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, u poslovnicama Pošte, kao i u Javnom registru u Brčko distriktu BiH. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto početkom oktobra 2023. godine najavio je ukidanje CIPS-ove potvrde za korištenje bankovnih usluga za građane/ke Federacije BiH.

Na sjednici Gradskog vijeća Tuzla održanoj 31. januara 2024. godine usvojene su tri odluke koje se odnose na procedure u okviru javnih poziva koje objavljuje Grad Tuzla.

Radi se o usvajanju Odluke o izmjeni Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzla, zatim Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na socijalne jednokratne novčane pomoći iz budžeta Grada Tuzla te Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi-stajalištima i kriterijima za dodjelu taksi-stajališta.

Kako je nakon sjednice pojasnio vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla Omer Berbić, u okviru navedenih odluka i izmjena pravilnika, za podnosioce molbi za dodjelu sredstava za navedene javne pozive ukinuto je fizičko donošenje CIPS-a.

Ovim Istinomjer obećanje gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića da će do kraja februara 2024. godine biti izmijenjene odluke i pravilnici u dijelu koji se odnosi na prilaganje CIPS-a ocjenjuje ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!