U skladu sa odlukom Ustavnog suda RS, Rezolucija o vojnoj neutralnosti RS “nema obavezujući karakter”

Pored osvrta na Rezoluciju o vojnoj neutralnosti RS, Majkić je i dodala da “ako materijal Komisije za NATO integracije bude usvojen u Savjetu ministara BiH treba pokrenuti pitanje odgovornosti srpskih ministara u tehničkom mandatu Savjeta ministara BiH”.

Nakon što je Sjevernoatlantski savez (NATO) na sastanku u Briselu 05.12.2018. godine donio odluku da se Bosni i Hercegovini odobri da podnese prvi Godišnji nacionalni program (ANP) iz Akcionog plana za članstvo u NATO-u (MAP), predsjedavajući Komisije za NATO integracije BiH Josip Brkić uputio je Vijeću ministara BiH na razmatranje tekst nacrta pomenutog Godišnjeg nacionalnog programa 2018-2019. godine.

U vezi sa navedenim reagovala je potpredsjednica SNSD-a, Dušanka Majkić izjavivši da kada je riječ o NATO integracijama, “Republika Srpska je veoma jasno iznijela stav da nije spremna da ide dalje u tom pravcu, imajući u vidu Rezoluciju o vojnoj neutralnosti koju je usvojila Narodna skuština Republike Srpske, a koja je obavezujuća za sve srpske predstavnike”.

Majkić je još i dodala da “ako materijal Komisije za NATO integracije bude usvojen u Savjetu ministara, treba pokrenuti pitanje odgovornosti srpskih ministara u tehničkom mandatu Savjeta ministara”.

I ovom prilikom Istinomjer podsjeća da Rezolucija o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske na koju se Majkić poziva, u skladu sa odlukom Ustavnog suda Republike Srpske od 04.12.2017. godine,  “nema obavezujući karakter”:

Ovakvu odluku Vijeće je donijelo, jer je ocijenjeno da osporena Rezolucija Narodne skupštine RS ne sadrži opšte pravne norme i da, shodno tome, nema obavezujući karakter, tako da po svojoj pravnoj prirodi ne predstavlja pravni već politički akt kojim se izražavaju politički stavovi Narodne skupštine RS.

Ustavni sud Republike Srpske, 04.12.2017.

Uz napomenu da ćemo nastaviti pratiti dešavanja u vezi Godišnjeg nacionalnog programa (ANP) iz Akcionog plana za članstvo u NATO-u, Istinomjer ovom prilikom tvrdnju Dušanke Majkić da je Rezolucija o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske “obavezujuća za sve srpske predstavnike” ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

U Republici Srpskoj broj opština nije 62

Da broj opština u Republici Srpskoj nije 62 kako kaže Dodik, uvjerili smo se na zvaničnoj stranici Ministarstva uprave...

RS: Registracija firmi biće moguća elektronskim putem

Sredinom prošle godine iz Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske najavljeno je da će tokom 2019. godine biti poduzet niz aktivnosti kako bi se pojednostavila...


Sjednica Predsjedništva BiH ipak održana prije imenovanja mandatara za Vijeća ministara BiH

I pored toga što još uvijek nije imenovan mandatar za novi sastav Vijeća ministara BiH, Predsjedništvo BiH je 18.03. 2019. godine održalo svoju 15. vanrednu sjednicu. Komentarišući mogućnost...