Neispunjeno

U budžetu RS nema mjesta za zdravstvo

Zeljka-Cvijanovic1Prije godinu dana, premijerka RS predstavila je svoj ekspoze u kom je, između ostalog, govorila i o reformama zdravstvenog sistema u Republici Srpskoj. Tom prilikom, Cvijanović je najavila i sljedeće:

U 2015. godini cilj je uvođenje trezorskog sistema poslovanja u zdravstveni sektor, da bi se omogućila bolja kontrola trošenja sredstava. Bolnički sektor će biti uveden u trezorski sistem preko resornog ministarstva, a domovi zdravlja biće uvezani preko trezora jedinica lokalne samouprave, da bi svaki nivo vlasti preuzeo punu odgovornost za fiskalnu održivost sistema kojim upravlja.

Do kraja 2015. godine ostale su još tri sedmice, a trenutno nema nagovještaja o skorom ispunjenju ovog obećanja, niti su zabilježene bilo kakve aktivnosti Vlade RS na ovom polju.

Još sredinom maja 2015. godine, premijerka Cvijanović je potpisala Memorandum o razumijevanju o provođenju USAID-ovog programa reforme fiskalnog sektora, zajedno sa ambasadorkom SAD u BiH, Morin Kormak. Izražavajući veliko zadovoljstvo zbog potpisanog Memoranduma, premijerka je tada izjavila:

Svakako da će podrška koju dobijamo i od Vlade SAD i preko USAID-a biti značajna za postizanje svih tih ciljeva – stvarati bolje poslovno okruženje, jačati kontrolu nad upotrebom javnih sredstava, obezbijediti veću transparentnost, rasterećivati privredu, uvoditi nove metode rada i elektronsko poslovanje.

Kako je tada naglašeno, jedan od ciljeva potpisanog Memoranduma je i integrisanje sistema zdravstvene zaštite u trezorsko poslovanje, kako bi se moglo tačno pratiti kako se koriste javna sredstva u sistemu zdravstvene zaštite.

Od tada, pa do danas, Vlada RS se nije bavila tim pitanjem.

Zakon o trezoru Republike Srpske, donesen 2013. godine, prije samo par dana je izmijenjen. Izmjene Zakona odnosile su se ne prelazak Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS na Jedinstveni račun trezora Republike Srpske. Tom prilikom Narodna skupština RS je, uz izmjene Zakona o trezoru, usvojila i cijeli set zakona zahvaljujući kojima će se od 1. januara 2016. godine penzije u Republici Srpskoj isplaćivati putem Trezora RS.

Zanimljivo je da premijerka u svom ekspozeu nije govorila o prebacivanju isplate penzija iz Fonda PIO u budžet, no Vlada RS je, za razliku od najavljenog prelaska zdravstvenog sektora na trezorsko poslovanje, ovaj potez povukla – i to po hitnom postupku.

Osim ovih, nije bilo drugih izmjena Zakona o trezoru.

Sistem zdravstvene zaštite još uvijek nije dio trezorskog poslovanja, a 2015. godina je na izmaku, te premijerka Cvijanović za ovo obećanje dobija ocjenu neispunjeno.

(istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!