Ispunjeno

U budžetu Doboja izdvojena sredstva za subvencioniranje mjesečnih karata za osnovce

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić je 8.10.2021. godine održao sastanak s direktorima osnovnih škola s područja tog grada, a tema je bila subvencioniranje mjesečnih karata za jedan broj dobojskih osnovaca.

Foto: Srpskainfo
Foto: Srpska info

“Gradska uprava Doboj će sa 25 KM subvencionisati mjesečnu kartu za 812 učenika deset dobojskih osnovnih škola koji putuju duže od četiri kilometra, da bi nesmetano išli u školu”, izjavio je tom prilikom Jerinić te, kako je još navedeno na zvaničnoj stranici Grada Doboj, i najavio da će Grad za kartu učenika koji putuju dalje od četiri kilometra do škole mjesečno izdvajati 20.300 KM, odnosno 203.000 KM godišnje:

Cijena koju plaća ministarstvo je 25 KM koja je uspostavljena prije devet godina. Zaključak današnjeg sastanka jeste da ćemo uputiti inicijativu prema Ministarstvu prosvjete da se koriguju te cijene znajući da je na tržištu došlo do poskupljenja, i sada je pravi momenat budući da je budžet u pripremi, kako republički tako i gradski.

Boris Jerinić, 8.10.2021.

Dodajući da to nije zakonska obaveza lokalne zajednice na čijem je čelu, gradonačelnik Doboja potvrdio je još jednom da će Grad Doboj “finansirati razliku u cijeni prevoza osnovcima, što će uvrstiti u Nacrt budžeta Doboja za 2022. godinu, i takvog ga proslijediti Ministarstvu finansija Srpske”.

Budžet Grada Doboja za 2022. godinu usvojen je 28.12.2021. godine na osmoj redovnoj sjednici Skupštine Grada.

Međutim, kako ranije u Nacrtu, tako ni u usvojenom budžetu, nije se našla stavka koja se odnosi na subvencioniranje mjesečnih karata učenika deset dobojskih osnovnih škola koji putuju duže od četiri kilometra, pa tako ni ona na osnovu koje bi se moglo zaključiti da će Grad Doboj iznosom od 25 KM subvencionirati mjesečne karte za 812 učenika koji pripadaju navedenoj grupi.

Ono što se u kontekstu usluga za prevoz učenika našlo u budžetu za 2022. godinu je stavka pod nazivom “Rashodi za usluge prevoza učenika”, za šta je izdvojeno 4.500 KM, ali se ona odnosi na potrošačku jedinicu JU Medicinska škola.

S obzirom na to da u budžetu Grada Doboja za 2022. godinu nisu navedena spomenuta izdvajanja, Istinomjer je 10.1.2021. godine Gradu Doboju uputio upit vezano za to da li je Grad Doboj u budžetu za 2022. godinu predvidio navedeni iznos sredstava za subvencionisanje mjesečne karte za 812 učenika deset dobojskih osnovnih škola koji putuju duže od četiri kilometra i, ako jeste, na koji način.

Iz Odjela za finansije Grada Doboja odgovor na naš upit stigao je 19.1.2022. godine, a u njemu je navedeno sljedeće:

Obavještavamo vas da su u budžetu Grada Doboj za 2022. godinu, u okviru potrošačke jedinice 00280150-Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, na ekonomskom kodu 416 100-Pomoći učenicima, studentima i pojedincima planirana budžetska sredstva u iznosu od 370 hiljada KM. Planiranu poziciju u 2022. godini teretiće svi troškovi prevoza učenika 10 dobojskih osnovnih škola koji putuju duže od 4 kilometra, odnosno troškovi subvencionisanja mjesečnih karata tih učenika. Visina planiranih sredstava na ovoj budžetskoj poziciji daje mogućnosti da se u 2022. godini, osim već pomenutih izdvajanja za prevoz učenika osnovnih škola (početna procjena je da će za ove namjene trebati 203 hiljade KM), sredstva izdvoje i za druge dvije kategorije, odnosno za studente i pojedince.

Odjel za finansije Grada Doboja, 19.1.2022.

S obzirom na to da su, u skladu sa odgovorom, u okviru navedene potrošačke jedinice u budžetu Grada Doboj za 2022. godinu predviđena sredstva za subvencioniranje mjesečnih karata učenika deset dobojskih osnovnih škola koji putuju duže od četiri kilometra, Istinomjer obećanje gradonačelnika Borisa Jerinića s tim u vezi ocjenjuje ispunjenim.

Istinomjer je 10.1.2021. godine Gradu Doboju uputio upit vezano za to da li je Grad u budžetu za 2022. godinu predvidio navedeni iznos sredstava za subvencioniranje mjesečne karte za 812 učenika deset dobojskih osnovnih škola koji putuju duže od četiri kilometra i, ako jeste, na koji način.

S obzirom na to da u naredna četiri dana nismo dobili odgovor, navedeno obećanje gradonačelnika Jerinića Istinomjer je ocijenjeno neispunjenim u tekstu objavljenom 14.1.2022. godine. Nakon što nam je iz GU Doboja stiglo pojašnjenje, navedeni tekst smo ispravili, te spomenuto obećanje ocijenili ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!