Analize

Tuzla: Priključenje stambenih i poslovnih objekata na toplovodnu mrežu

Ideja o daljinskom, centralnom grijanju u Tuzli definisana je još 1967. godine “Studijom o toplifikaciji Grada Tuzla i TE Tuzla”, koja za cilj ima umanjenja posljedice zagađenja zraka. Na realizaciji ove ideje intenzivnije se radi posljednjih godina, a prema riječima gradonačelnika Jasmina Imamovića cilj je da 70% poslovnih i stambenih objekata pređe na sistem centralnog grijanja.

Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle postavio je visoke ciljeve kada je u pitanju priključenje stambenih i poslovnih objekata na vrelovodnu, odnosno toplovodnu mrežu.

Naš je cilj 70%. To nema niko u BiH, nema niko ni 40%, a mi smo blizu 60%. Dakle, 60% građana ili domaćinstava je na centralnom grijanju. Mi kad dovršimo ovo što je naš program u ovoj i naredne dvije tri godine mi ćemo biti vrlo blizu našega cilja – 70%.

Jasmin Imamović, 20.09.2018.

Ovaj cilj uvršten je u Razvojni plan i Strategiju grada Tuzle. S tim u vezi, Vlada Tuzlanskog kantona, a potom i Skupština TK, na insistiranje Gradske uprave usvojile su izmjene zakona o komunalnoj djelatnosti TK u januaru 2018. godine.

Inicijativu za izmjene ovog zakona smo dobili od Grada Tuzla, koji su opet pod uticajem situacije za zagađenje zraka, a u svakom slučaju tu su bile uključene i nevladine organizacije.

Ministarstvo prostornog uređenja i okolice TK, 18.01.2018.

Usvojenim izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima u TK, svi vlasnici stambenih i poslovnih objekata kvadrature veće od 200 m2, do oktobra 2018. godine morali su se priključiti na mrežu centralnog grijanja. Nakon isteka ovog roka uslijedile su inspekcijske kontrole i kažnjavanje građana koji to nisu učinili.

I u 2019. godini u Tuzli je nastavljeno priključenje individualnih stambenih objekata na sistem daljinskog grijanja. Osim toga, iz Gradske uprave je saopšteno i da će biti subvencionirani troškovi korištenja toplotnih pumpi “čijom bi se ugradnjom smanjio broj dimnjaka i očistio zrak iznad Tuzle, a sve to u kraćem vremenskom roku nego što ga zahtjeva proširenje vrelovodne mreže na području grada”. Gradska uprava Tuzle usvojila je 16.04.2019. godine Odluku o subvencijama, a prijedlog “uslova, kriterija i postupka dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle” upućen je Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Pokrivamo 50% troškova za utopljavanje zgrade, a ne više od 5.000 KM po jednom objektu, odnosno pokrivamo 50 % troškova uvođenja grijanja na dizač toplote, na toplotnu pumpu. A u ovaj trošak ulazi i obavezan energetski pregled, vama će kada konkurišete uslov biti završen energetski pregled, a taj energetski pregled će vam da kaže kakvu pumpu i koje snage treba da imate, ili kakve zahvate na fasadi treba da napravite(…) Naš cilj kod planiranja sredstava za donošenje mjera za smanjenje aerozagađenja i kod pripreme ove Odluke je, prije svega čišći zrak u Tuzli, zatim obezbjeđenje jeftinijeg i udobnijeg grijanja za građane.

Jasmin Imamović, 16.04.2019.

GV Tuzle podržalo je odluku o sufinasiranju korištenja toplotnih pumpi, a sredinom septembra ove godine raspisan je i javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenjana području ovog grada.

Predmet prijave na ova javni poziv mogu biti individualni stambeni i individualni stambeno-poslovni objekti na području grada Tuzle koji za zagrijavanje koriste uređaj sa pogonom na fosilno gorivo, pod uslovom da se za objekat koji je predmet prijave na javni poziv ne može osigurati načelna saglasnost JKP „Centralno grijanje“d.d. Tuzla za priključenje na sistem daljinskog grijanja.

Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini

Također, Centar za ekologiju i energiju Tuzla u saradnji sa Gradskom upravom Tuzle, krajem septembra ove godine, organizovao je info skup za građane s ciljem “da se omogući što većem broju građana da se upoznaju sa dobrobitima ugradnje toplotnih pumpi”, a povodom objave Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini.

Želimo da eliminišemo dimnjake, to je naš cilj, naš cilj je čisti zrak i zato dajemo poticaj, a niko u BiH ne daje toliki poticaj (…) Dajemo poticaj od 50% od iznosa ukupne investicije za one koji ugrade toplotnu pumpu, ali maksimalno do 5.000 KM. dajemo i poticaj za utopljavanje zgrada, jer kada je zgrada utopljena adekvatno onda su duplo manja loženja i zagađenja. Ovoga puta su tema toplotne pumpe…

Jasmin Imamović, 19.09.2019.

Inače, prema podacima JP Centralno grijanje d.d. Tuzla trenutno se “toplinskom energijom snabdijeva 21.283 korisnika (19.075 domaćinstva, 142 ustanove i 2.066 poslovnih objekata) i zagrijava ukupno 1.564.140 m2 površine”. Također, navedeno je i to da je realizacija “programa toplifikacije rezultirala pokretanjem projekata energetske efikasnosti i zaštite čovjekove okoline” te da “Tuzla više nije samo najveći sistem daljinskog grijanja na bazi kogeneracije u Bosni i Hercegovini, već i grad energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije”.

Strategija općine Tuzla u oblasti daljinskog grijanja kao najefikasnijeg, najstabilnijeg, najpouzdanijeg i najkvalitetnijeg načina zagrijavanja, te uslova koji su prisutni na području općine Tuzla je spaljivanje uglja jedino u Termoelektrani ‘‘Tuzla‘‘. Program toplifikacije iz juna 2001. godine je završen i realiziran. Svi kolektivni stambeni objekti, javne i druge ustanove, te privredni subjekti su priključeni na sistem daljinskog grijanja. U aprilu 2011. godine je pokrenut novi program toplifikacije čiji je cilj priključenje svih individualnih stambenih objekata na sistem daljinskog grijanja.

Izvor: Centralno grijanje d.d. Tuzla

Iz svega navedenog jasno je da se tokom mandata gradonačelnika Tuzle, Jasmina Imamovića donose odluke s ciljem priključenja što više stambenih i poslovnih objekata na toplovodnu mrežu, a što je navedeno kao jedan od ciljeva Strategije razvoja Grada Tuzle.

Trenutno je na naš sistem priključeno 24.608 korisnika i to 22.225 stanova i kuća, 160 ustanova i 2.223 privredna subjekta. U toku 2019. godine priključen je 1.281 novi korisnik.

Odgovor na upit Istinomjera, Slaven Šaran, 29.11.2019.

Svakako će biti interesantno pratiti da li će gradonačelnik Imamović do kraja svog mandata uspjeti ostvariti postavljeni cilj od 70% priključenih stambenih i poslovnih objekata na vrelovodnu mrežu.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!