Neispunjeno

Vijeće ministara BiH nije obezbijedilo fiansijska sredstva za provođenje Programa reformi BiH

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Zoran Tegeltija 07. 02. 2020. godine pored ostalog najavio je da će Vijeće ministara BiH “sa punom odgovornošću ispunjavati svoj dio obaveza u vezi za Programom reformi BiH”.

“Što se tiče Vijeća ministara, mi imamo Program reformi, tamo su definisane naše obaveze” izjavio je Tegeltija, te dodao da će ovaj organ izvšne vlasti “zajedno sa onim drugima koji imaju svoje obaveze raditi na njihovoj realizaciji”:

U Programu reformi definisane su obaveze koje stoje pred Savjetom ministara i vladama entiteta. Siguran sam da će svi oni koji su zaduženi ispunjavati svoj dio obaveza.

Zoran Tegeltija, 07. februar 2020.

Međutim, kako su 9. 6. 2020. godine za portal Klix.ba potvrdili iz Ministarstva odbrane BiH, provođenje Programa reformi BiH, pored pandemije novog korona virusa, zastalo je i zbog neusvajanja Budžeta za 2020. godinu na državnom nivou.

S tim u vezi, iz Ministarstva odborne BiH podsjećaju da su, nakon što je Predsjedništvo BiH 19. novembra 2019. godine usvojilo “Program reformi Bosne i Hercegovine”, od strane ovog ministarstva utvrđeni zadaci, ovlaštenja, rokovi i odgovornosti u okviru aktivnosti na provođenju predmetnog dokumenta, te da je formiran Tim za implementaciju “Programa reformi BiH” iz nadležnosti Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH:

 

Izvršena je priprema Plana provođenja ‘Programa reformi Bosne i Hercegovine’ iz
nadležnosti ove institucije te je usaglašen Okvirni plan implementacije dokumenta ‘Program reformi BiH’ koji je odobrio ministar odbrane.

Minstarstvo odbrane BiH, 9. juni 2020.

Kako se dalje navodi, okvirnim planom provođenja “Programa reformi BiH” iz nadležnosti Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH utvrđene su 72 aktivnosti, dok u 16 aktivnosti Ministarstvo odbrane BiH sarađuje s drugim institucijama Bosne i Hercegovine.

Nažalost, u periodu privremenog finansiranja, kada su raspoloživa sredstva na nivou tekućih rashoda iz prethodne godine, nije moguće vršiti nabavke na kapitalnim izdacima, izuzev ranije odobrenih višegodišnjih projekata za koje također nedostaju potrebna sredstva.

Ministarstvo odbrane BiH, 9. juni 2020.

Obzirom na to da, kada je u pitanju provođenje Programa reformi BiH, u kontekstu obezbjeđivanja finansijskih sredstava Vijeće ministara BiH nije isunilo svoje obaveze, Istinomjer će obećanju Zorana Tegeltije dati ocjenu neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!