Najave

Svi prioriteti iz Mišljenja Evropske komisije bit će ispunjeni do kraja ove godine?

Govoreći o ispunjavanju prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, predsjednik HDZ-a BiH izjavio je 10.6.2023. godine da se svi prioriteti moraju ispuniti u ovoj godini.

Izvor: Fena

Mi sve prioritete koje imamo kad je u pitanju Evropska unija u ovoj godini moramo završiti. Sve, bez izuzetka. I to smo definirali kad nam je bio povjerenik za proširenje, gospodin Varhelyi, kroz neku 31 aktivnost po mjesecima. Ja sam uvjeren da će naše Vijeće ministara, a potom i Parlament BiH, završiti sve što su preuzeli, bez bilo kakvog prolongiranja. Od onih najsloženijih, do najjednostavnijih zahtjeva koje imamo, gdje je, naravno, izborno zakonodavstvo i sve što treba napraviti da u izbornoj godini završimo taj proces.

Dragan Čović, 10.6.2023.

Trenutni saziv Vijeća ministara napravio je određene korake u ispunjavanju pojedinih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.

Tako je Vijeće ministara na sjednici održanoj 11.5.2023. godine utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH u “novom tekstu i uz korekcije na sjednici koje će biti ugrađene prije dostavljanja Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenoj zakonodavnoj proceduri”.

Iz Vijeća ministara također je saopćeno da je usvajanje ovog zakona važan iskorak u pravcu ispunjavanja jednog od 14 prioriteta Evropske komisije.

Vijeće ministara je na istoj sjednici utvrdilo i Prijedlog osnova i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora i zaključivanje ugovora između EU i BiH o pravnoj saradnji u krivičnim stvarima između Agencije EU za saradnju u krivičnom pravosuđu (EUROJUST) i nadležnih tijela BiH.

Ovaj ugovor fokusiran je na poboljšanje pravosudne saradnje između EUROJUST-a i nadležnih tijela BiH u borbi protiv teškog kriminala, a iz Vijeća ministara saopćeno je da zaključivanje ugovora predstavlja snažan iskorak BiH u jačanju prevencije i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, nakon dobivanja kandidatskog statusa za članstvo u EU.

Pored toga, u martu ove godine potpisan je Pravilnik o radu i operativnoj saradnji nacionalne kontakt-tačke za BiH za saradnju s EUROPOL-om.

Podsjećamo, prioritet iz Mišljenja EK pod rednim brojem 7 odnosi se na jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i protiv pranja novca i terorizma.

Vijeće ministara je ranije ove godine usvojilo Strategiju za borbu protiv organizovanog kriminala u BiH 2023-2026. kao “novi dokument kojim se definira strateški okvir u ovoj oblasti i osigurava efikasan sigurnosni sektor u procesu pridruživanja EU”.

Podsjećamo, prethodno je u potpunosti ispunjen jedan prioritet iz Mišljenja Evropske komisije, a riječ je o prioritetu pod rednim brojem 3 – “Osiguravanje pravilnog funkcionisanja Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje”.

Prioritet broj 1 – “Osigurati da se izbori provode u skladu s evropskim standardima tako što će provesti relevantne preporuke OSCE-a/ODIHR-a i Venecijanske komisije, osigurati transparentnost finansiranja političkih stranaka i održati lokalne izbore u Mostaru” – ispunjen je u dijelu koji se odnosi na održavanje lokalnih izbora u Mostaru.

Kada je u pitanju prioritet broj 5 – “Poduzeti konkretne korake na unapređenju okruženja pogodnog za pomirenje kako bi se prevazišlo naslijeđe rata” – u izvještaju Evropske komisije o BiH za 2022. godinu navedeno je da je napredak napravljen usvajanjem revidirane Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina u septembru 2020. godine.

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u augustu 2022. godine dijelom je ispunjen prioritet broj 7 iz oblasti “Vladavina prava”, a ukidanjem smrtne kazne u Ustavu Republike Srpske u oktobru 2019. godine polovično je ispunjen prioritet pod rednim brojem 10, u dijelu “Osnovna prava”.

Krajem 2020. godine Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o usvajanju Akcionog plana za reformu javne uprave, čime je napravljen korak ka realizaciji posljednjeg prioriteta, koji se odnosi na reformu javne uprave.

Podsjećamo, Istinomjer već prati najavu Denisa Zvizdića da će osam izdvojenih prioriteta biti ispunjeno do augusta 2023. godine, kao i najavu ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića da će novoformirana vlast uskoro krenuti u ispunjavanje 14 prioriteta.

Istinomjer će pratiti da li će svi prioriteti iz Mišljenja EK biti ispunjeni do kraja ove godine, kako je najavio Dragan Čović.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!