Dosljedno

Šukalo dosljedan po pitanju “bijelog hljeba”

Krajem 2016. godine Narodna skupština Republike Srpske odbila je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o radnim odnosima u državnim organima kojim se između ostalog predviđalo ukidanje “bijelog hljeba” za izabrana lica u državnim organima, ali Šukalo do isteka svoga mandata nije promijenio stav po ovom pitanju.

Tema tzv. “bijelog hljeba” i dalje ne prestaje da zaokuplja pažnju javnosti u BiH obzirom da jedan broj zastupnika i poslanika na entitetskom i kantonalnim nivoima, u skladu sa zakonom, ima pravo koristiti ovu privilegiju.

Ovom prilikom podsjećamo na jedan od pokušaj ukidanja “bijelog hljeba” koji datira iz 2016. godine, kada je poslanička grupa Napredne Srpske u Narodnu skupštinu Republike Srpske uputila Nacrt zakona o izmjeni Zakona o radnim odnosima u državnim organima kojim se između ostalog predviđalo ukidanje “bijelog hljeba” za izabrana lica u državnim organima.

Tadašnji poslanik Napredne Srpske i predlagač ovog Nacrta, Adam Šukalo obrazlažući ovaj prijedlog rekao je “da se predloženim zakonskim rješenjem briše odredba člana 35. Zakona o radnim odnosima u državnim organima, kojom je predviđeno da izabrano lice po prestanku funkcije ima pravo na platu u trajanju od šest mjeseci, u visini koju je imao u vrijeme prestanka funkcije”, te pojasnio:

S obzirom na to da ovo posebno pravo ne postoji za druge građane, smatramo da ga je potrebno ukinuti. Pretpostavka je da je većina izabranih osoba na funkcije došla iz radnog odnosa, gdje im je zakonski regulisano mirovanje radnog odnosa. Na osnovu toga, ovo posebno pravo nije ni potrebno.

Adam Šukalo, 12.04.2016.

Krajem iste godine Narodna skupštin Republike Srpske odbila je ovaj prijedlog, ali Šukalo do isteka svoga mandata nije promijenio stav po ovom pitanju. To je potvrdio na konferenciji za štampu održanoj uoči konstiuirajuće sjednice novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske za mandatni period 2018.-2022. godine, za koji Adam Šukalo na minulim Opštim izborima 2018. godine nije dobio dovoljnu podršku birača.

Tako se Šukalo “obavezao da će novac namijenjen za bijeli hljeb donirati u poseban humanitarni fond” dodajući:

Ja ovaj bijeli hljeb neću uzeti sebi već ćemo bijeli hljeb vratiti narodu, koji je omogućio političarima da ovu neopravdanu privilegiju koriste po isteku mandata. Draško je najavio da će se odreći poslaničke naknade, a skroz dok imamo prava, ja na bijeli hljeb a on na naknadu, i to nećemo raditi na način da to opet damo političarima pa da oni to iskoriste na nove privilegije, već ćemo mi taj bijeli hljeb dati narodu u vidu kompletnih naknada.

Adam Šukalo, 19.11.2018.

Ovim Istinomjer stav Adama Šukala po pitanju tzv. “bijelog hljeba” ocjenjuje dosljednim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!