Neistina

Stevandić neistinito o proceduri zakazivanja hitnih sjednica Predstavničkog doma

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Denis Zvizdić sazvao je 13. hitnu sjednicu ovog zakonodavnog tijela za 31. mart 2022. godine. Zbog nedostatka kvoruma, sjednica nije održana, a jedan od poslanika u Predstavničkom domu, Nenad Stevandić, izrazio je protivljenje organizovanju ovog zasjedanja.

FOTO: Mondo/Vedran Ševčuk

Kako je Stevandić ustvrdio, navedena sjednica nije bila zakazana u skladu sa propisima:

I danas smo bili na pragu sjednice na kojoj bi se još jednom demonstriralo kršenje Ustava i glasanje, a da ni sjednica ni Kolegijum ni dnevni red nemaju potpis trećeg člana Kolegijuma iz Republike Srpske Nebojše Radmanovića.

Nenad Stevandić, 31.3.2022.

Zakazivanje hitne sjednice Predstavničkog doma PSBiH zatražilo je pet poslanika/ca, Damir Arnaut, Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija i Nermin Nikšić, zahtijevajući da se obavi drugi krug glasanja za pojedine prijedloge zakona, inicijative i zaključke, kao i da se razmotri pitanje finansiranja javnog RTV servisa BiH.

Predsjedavajući Denis Zvizdić izjavio je da su poslanici/e poziv za održavanje sjednice dobili/e na vrijeme, da imaju obavezu i pravo da prisustvuju sjednici, a da su razlozi nedolaska “političke prirode”.

Sazivanje i održavanje sjednica Predstavničkog doma PSBiH regulisano je njegovim Poslovnikom o radu. Tako član 67, “Sazivanje sjednice Doma”, jasno ostavlja mogućnost da sjednicu na ličnu inicijativu može sazvati predsjedavajući te, isto tako, predložiti i dnevni red:

(1) Predsjedavajući Doma, u dogovoru sa zamjenicima predsjedavajućeg Doma ili na ličnu inicijativu, saziva sjednicu Doma i predlaže dnevni red poslanicima prema radnom planu. (2) Poziv za sjednicu Doma dostavlja se poslaniku najmanje deset dana prije dana održavanja planirane sjednice, osim ako ovim poslovnikom nije drugačije propisano. Dnevni red, materijal pripremljen za sjednicu i, ako je to slučaj, zapisnik prethodne sjednice dostavljaju se poslaniku s pozivom za sjednicu. (3) U izuzetnim slučajevima, dnevni red, izmjena ili dopuna dnevnog reda mogu biti predloženi za vrijeme održavanja sjednice Doma, a materijal podijeljen na samoj sjednici.

Poslovnik o radu Predstavničkom doma PSBiH, član 67

Također, budući da se radilo o hitnom zasjedanju, član 68. Poslovnika definiše i proceduru organizovanja ovog tipa sjednica, nalažući tako da će predsjedavajući Doma sazvati sjednicu ukoliko takav zahtjev potpiše najmanje pet poslanika/ca:

Izuzetno od odredbi člana 67. ovog poslovnika, iz opravdanih razloga i na zahtjev najmanje pet poslanika ili na zahtjev većine članova Kolegija Doma, predsjedavajući Doma sazvat će sjednicu Doma u roku od tri dana od dana prijema pomenutog zahtjeva. U tom slučaju, dnevni red sjednice može biti predložen na početku njenog održavanja, a materijali podijeljeni na samoj sjednici.

Poslovnik o radu Predstavničkom doma PSBiH, član 68

Budući da Poslovnik o radu Predstavničkog doma PSBiH propisuje da predsjedavajući ovog doma hitnu sjednicu saziva nakon prijema zahtjeva najmanje pet poslanika/ca, što je i bio slučaj na sjednici zakazanoj 31. marta 2022. godine, tvrdnju Nenada Stevandića da se ovom sjednicom “demonstriralo kršenje Ustava” Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!