Neistina

Stanovništvo u RS ne plaća najjeftiniju struju u regiji

Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske (EPRS), Luka Petrović izjavio je nedavno kako građani u RS plaćaju najmanju cijenu električne energije u regiji, te je najavio i moguća poskupljenja u budućnosti.

Kada je riječ o cijenama električne energije za domaćinstva, one su i dalje najniže u regionu. ERS je uvijek pokazivala izuzetnu socijalnu osjetljivost kada je riječ o cijenama električne energije za naše građane, međutim, morat ćemo se ubuduće voditi tržišnim principima jer se okolnosti mijenjaju, a nama je u interesu jaka i stabilna Elektroprivreda koja će biti konkurentna na evropskom tržištu.”

Luka Petrović, 06. februar 2020.

Prema informacijama sa zvanične stranice ZP Elektrodistribucija a.d. Pale cijena električne energije za domaćinstva sa dvotarifnim mjerilima u RS obračunava se kroz višu i nižu tarifu u zimskom i ljetnom periodu. Tako cijena 1 kWh električne energije bez PDV-a u zimskoj sezoni košta 0.1486 KM (0.075 Eur) po višoj tarifi, a 0.0743 KM (0.037 Eur) po nižoj tarifi, dok u ljetnoj sezoni 1 kWh košta 0.114 KM (0.058 Eur) po višoj tarifi te 0.057 KM (0.029 Eur) po nižoj obračunskoj tarifi.

Dakle, ukoliko u RS domaćinstvo u zimskom obračunskom periodu potroši 100 kWh električne energije u “jeftinoj” i 100 kWh energije u “skupoj” tarifi, morat će platiti 11.02 Eura bez PDV-a , dok, ako istu količinu energije potroši u ljetnom obračunskom periodu, bez PDV-a će platiti 8,7 Eura. Budući da obračunski periodi traju jednako (po 6 mjeseci), može se uzeti da prosječna cijena obračunatih 200 kWh električne energije bez PDV-a i dodatnih troškova iznosi 9,86 Eura u RS.

Kako bismo ustanovili istinitost Petrovićeve tvrdnje da građani RS plaćaju najjeftiniju struju u regiji provjerili smo cijene električne energije u Srbiji.

U Srbiji od 1. decembra 2019. godine vrijede nove cijene električne energije pa smo u obzir uzeli posljednji objavljeni cjenovnik na web stranici Elektroprivrede Srbije. Inače električna energija u Srbiji obračunava se u tri zone. U prvu. “zelenu” zonu spadaju domaćinstva koja mjesečno troše do 350 kWh električne energije; u drugu, “plavu” zonu spadaju domaćinstva koja troše od 351 do 1600 kWh mjesečno, dok sva domaćinstva koja troše više od toga spadaju u “crvenu” zonu.

Izvor: EPS, Odluka o regulisanoj ceni EE na garantovanom snabdevanju, 01.12.2019

Tako će domaćinstva u “zelenoj zoni” za 100 kWh električne energije po višoj tarifi platiti 5,2 Eura bez PDV-a, dok će 100 kWh po nižoj tarifi platiti 1,3 eura, što znači da će u ovoj zoni 200 kWh električne energije bez PDV-a i dodatnih troškova u prosjeku koštati 6,5 eura. Domaćinstva u plavoj zoni (351 kWh – 1600 kWh) će platiti 9,8 eura, dok će najvišu cijenu platiti domaćnstva u “crvenoj zoni” – 19,7 eura za 200 kWh bez PDV-a.

Prema aktuelnim podacima Eurostata iz prve polovine 2019. godine, nižu cijenu za 1kWh električne energije u odnosu na Srbiju plaćaju i domaćinstva na Kosovu.

Kako je krajem septembra 2019. godine iz Elekrokrajine potvrđeno za portal Banjaluka.com, ”prosječno domaćinstvo u RS potroši između 300 i 400 kWh mjesečno”.

Kada se uporede cijene u RS i Srbiji na osnovu prosječne potrošnje električne energije u domaćinstvima u RS može se zaključiti da domaćinstva koja troše do 350 kWh u Srbiji plaćaju znatno nižu cijenu po utrošenom 1kWh električne energije nego domaćinstva iz RS sa istovjetnom potrošnjom, dok građani koji troše između 350 i 1600 kWh plaćaju približno istu cijenu. To vjerovatno više neće biti slučaj ukoliko se obistini Petrovićeva najava da će se EPRS “ubuduće voditi tržišnim principima” kada je u pitanju cijena električne energije. Podsjećamo Istinomjer je i u oktobru 2019. godine ocjenjivao slične tvrdnje Luke Petrovića u vezi sa cijenom električne energije u RS.

S obzirom na navedeno, ali i na činjenicu da je cijena električne energije i na Kosovu jeftinija nego u Srbiji, Istinomjer će tvrdnju Luke Petrovića ocijeniti kao neistinitu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!