Nedosljedno

Šta Vlada Kantona Sarajevo može uraditi sa ViK-om

Nakon snježnih padavina i izrazito niskih temperatura, Kanton Sarajevo suočio se sa dodatnim problemima u ionako lošem vodosnabdijevanju. Popucalastakla i cijevi na vodomjerima, problemi na glavnom cjevovodu, te loše stanje na gravitacionim vrelima razlog su nestanka vode u brojnim sarajevskim naseljima. Premijer Kantona Sarajevo, Elmedin Konaković, tim povodom uputio je kritike upravi Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo.

Stari menadžment iz 2014. godine i novi menadžment iz 2016. godine imaju približan rezultat, iako aktuelni ima mnogo veću podršku i vlade i kompletnog sistema. Došlo je 5 do 12 za ljude koji upravljaju ViK-om da drastično promijene stvari. Ne fakturišem to njima jer je riječ o naslijeđenim navikama, ali su se oni morali mnogo odgovornije ponašati u tom procesu.

(Elmedin Konaković, Klix.ba, 17.01.2017.)

Kritike na račun uprave ViK-a premijer Konaković uputio je i mjesec dana ranije, kada su građani Sarajeva, usljed provjera na vodovodnoj mreži, ostali bez vode duže nego što je bilo najavljeno.

Oni moraju biti profesionalni i ozbiljni i kada ljude obavijeste moraju se držati rokova i termina koje su građanima javili. To je zaista negativno, trebali su odmah reći koliko vode neće biti. To je ono što u menadžerisanju Vodovoda nije dobro.

(Elmedin Konaković, Faktor.ba, 11.12.2016.)

Svoje nezadovoljstvo radom uprave ViK-a premijer Konaković javno je iskazao i ljetos, kada je Tužilaštvo KS, na inicijativu Vlade KS i njenog Tima za borbu protiv korupcije, poduzelo istražne aktivnosti kako bi se provjerile prijave o navodnim nezakonitim radnjama u tom preduzeću.

Svi smo odgovorni za ovakvo stanje, niko ne smije bježati od odgovornosti. Zaista me čudi da se godinama tolerisao ovakav odnos, iako je javna tajna da se usluge u ViK-u mogu dobijati legalno, a vrlo često i nelegalno.

(Elmedin Konaković, Klix.ba, 07.07.2016.)

I sam premijer Konaković ističe da nezadovoljstvo radom ovog preduzeća traje već duže vrijeme, spomenuvši neke od “intervencija” koje je do sada poduzimao.

Međutim, mi pola godine problematiziramo određene stvari. Ja volim iznenada banuti u ViK i svaki put kad dođem u to preduzeće i provjerim neke od njihovih djelatnosti moram reći da se razočaram.

Na moju intervenciju i pritisak Vlade KS ustanovili smo da šef te službe u toku svog radnog vremena obavlja privatne stvari, prodaje med na pijaci i jednostavno, ne bavi se svojim poslom.

(Elmedin Konaković, Klix.ba, 07.07.2016.)

Premijer je dodatno pojasnio da Vlada KS ne može smijeniti direktora kantonalnog preduzeća, već samo Skupština Kantona, ukoliko ne usvoji izvještaj o radu za prethodnu godinu, te najavio smjenu direktora kojima nisu zadovoljni u aprilu.

Tačno je da Vlada, premijer i nadležno ministarstvo ne mogu smijeniti upravu preduzeća, ali svakako je moguće napraviti više od utvrđivanja da izvršni direktor ViK-a “prodaje med za vrijeme radnog vremena”. Prema Ustavu Kantona Sarajevo, svaki ministar je, između ostalog, odgovoran za “predlaganje i davanje preporuka u vezi sa propisima iz okvira ovlaštenja svoga ministarstva ili prema zadatku koji mu odredi Premijer, te izdavanje uputstava, instrukcija, naredbi i drugih provedbenih akata u cilju izvršavanja zakona iz ovlaštenja svoga ministarstva i onih koje mu povjeri Premijer”, što svakako ostavlja dovoljno prostora za premijera da djeluje u trenucima kada stvari izmiču kontroli.

Još bitnije je to da u JKP ViK, prava i obaveze u ime Osnivača (Kanton Sarajevo) vrši Skupština preduzeća, koja se sastoji od predsjednika i dva člana. Prema Odluci o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo, imenovanje i razrješenje predsjednika i članova Skupštine preduzeća vrši se na način da iste, na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, potvrđuje Skupština Kantona Sarajevo. Razrješenje predsjednika i članova Skupština kantonalnih javnih preduzeća mogu pokrenuti resorni ministar, Vlada Kantona Sarajevo i Skupština Kantona Sarajevo.

Skupština preduzeća koja, kao što je gore navedeno, vrši prava i obaveze u ime Kantona Sarajevo, s druge je strane nadležna da, između ostalog, odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora, koji onda odlučuje o imenovanju uprave preduzeća.

S obzirom da ni Zakon o javnim preduećima u FBiH, kao ni Odluka o osnivanju skupština javnih preduzeća ne preciziraju uslove pod kojima se može razrješiti skupština, nadzorni odbor ili uprava nekog preduzeća, tada se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima FBiH. Zakon o privrednim društvima donekle precizira uslove za razrješenje članove nadzornog odbora, ali društvu daje i mogućnost da to pitanje dodatno uredi statutom:

Skupština može razriješiti predsjednika i članove nadzornog odbora i prije isteka perioda na koji su imenovani kad: a) nadzorni odbor ili pojedini njegov član izgubi povjerenje dioničara; b) skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju; c) skupština utvrdi odgovornost predsjednika i članova nadzornog odbora za štetu koju je pretrpilo dioničko društvo zbog razloga iz čl. 258. i 261. ovog zakona; d) i u drugim slučajevima utvrđenim statutom dioničkog društva.

Statutom društva uređuju se i uslovi za imenovanje i razrješenje uprave (direkotra) društva, odnosno u našem slučaju direktora javnog preduzeća.

Statut i drugi interni akti ViK-a nisu nam dostupni, pa ne možemo sa sigurnošću govoriti o uslovima za razrješenje gore navedenih, te konkretnom prostoru za djelovanje Vlade KS u tom pravcu. Ali, čak i da je njeno djelovanje u skladu sa dosadašnjom legislativom zaista ograničeno, blagovremenim inicijativama za izmjene zakonskih i podzakonskih akata Vlada KS mogla je pokušati osigurati veću kontrolu nad javnim preduzećima u određenim situacijama.

Međutim, umjesto korištenja gore navedenih mogućnosti kako bi pokušao riješiti nagomilane probleme menadžmenta u ViK-u, premijer Konaković za pomoć se obratio Stranki demokratske akcije, tako što je krajem 2016. godine tražio sastanak Izvršnog odbora na kojem je prezentirao informacije koje je Vlada KS dobila u procesu vršenja nadzora nad radom ViK-a.

Mi tamo ne možemo smjenjivati niti postavljamo direktore. Unutar SDA sam iznio stavove u kojima sam imao ozbiljne primjedbe na rad nekoliko direktora u JKP i na neke procese unutar istih, a primarno mislim na ViK. Najavio sam da ćemo uraditi sve da se takve stvari ne tolerišu.

(Elmedin Konaković, Klix.ba, 17.01.2017.)

Napominjemo, Skupština Kantona Sarajevo je, bez obzira na iskazani gubitak ViK-a u iznosu od 14.854.020 KM, usvojila Izvještaj o radu istog, te ostavila tadašnju i sadašnju upravu na daljnje postupanje.

Problematično je i to da je Konaković sa informacijama kojima “raspolaže Vlada KS u procesu vršenja nadzora nad radom ViK-a” prvo otišao u SDA, umjesto da je o njima diskutovano u institucijama koje su za njih zadužene.

Ipak, Vlada KS na jučerašnjoj sjednici razmatrala je Informaciju o aktuelnim problemima u vodosnabdijevanju Kantona Sarajevo. Da li se radi o istim informacijama sa kojima je Konaković išao u SDA ili ne, ne možemo tvrditi. Na osnovu informacija dostupnih javnosti, problemi sa menadžmentom ViK-a nisu bili predmet rasprave.

U skladu sa predočenim informacijama, Vlada KS je od ViK-a zatražila da do ponedjeljka 23. januara dostavi sveobuhvatnu informaciju o utrošenim sredstvima i efektima, a na osnovu prioriteta koje je VIK sam odredio. Kako se u saopštenju Vlade navodi, riječ je o 3,6 miliona KM koje je ista usmjerila na već okončane radove sanacije vodovodne infrastrukture na lokalitetima Obale Kulina bana, te urgentnim lokalitetima na Ilidži, u Vogošći, Novom Gradu i u Novom Sarajevu. Ostaje da se kakvo će biti daljnje postupanje Vlade KS nakon što ViK dostavi tražene informacije.

Kako se iz gore navedenog može zaključiti, premijer Konaković do sada je često pozivao na odgovornost čelnike JKP “Vodovod i kanalizacija”, iskazujući nezadovoljstvo njihovim radom, ali ipak ograđujući se od mogućnosti konkretnijeg djelovanja u rješavanju problema. Iako i premijer i Vlada KS imaju na raspolaganju dosta konkretnije mjere od do sada sprovedenih, na njih se, čini se, teško odlučuju, pa zbog toga, premijer Konaković od Istinomjera dobija ocjenu nedosljedno.
(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!