Analize

Šta nakon odustajanja MUP-a RS od formiranja rezervnog sastava?

Inicijativa za uspostavu rezervnog sastava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koja je posljednjih nekoliko mjeseci proizvela dodatnu krizu na domaćoj političkoj sceni i izazvala brojne reakcije međunarodnih zvaničnika i institucija, kao i inicirala recipročne mjere iz FBiH, ipak je povučena iz skupštinske procedure. Naime iz Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS, koji je razmatran na sjednici NSRS 25. juna 2019. godine, izbačene su odrednice koje predviđaju formiranje rezervnog sastava policije ovog entiteta.

Iako se ovaj zakon od čelnika RS-a nakon usvajanja njegovog Nacrta najavljivao kao “potreba Republike Srpske”, dan prije održavanja drugog dijela Pete redovne sjednice Narodne skupštine RS, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, koje je bilo i predlagač pomenutog Nacrta, na svojoj zvaničnoj stranici pored ostalog je objavilo:

S obzirom da je za uspostavljanje rezervnog sastava policije potreban duži vremenski period i sredstva u smislu provođenja konkursnih procedura i selekcije, opremanja uniformama i drugom pripadajućom opremom, kao i vrijeme za adekvatnu obuku da bi se rezervni sastav policije stavio u funkciju, iz Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske koji se nalazi u proceduri na Narodnoj skupštini Republike Srpske, povlačimo članove koji se odnose na rezervni sastav policije. U budućem periodu, Ministarstvo unutrašnjih poslova će ponovo razmotriti potrebe i mogućnosti za uvođenje rezervnog sastava policije u strukture Ministarstva.

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, 24.06.2019.

Sa druge strane, još nakon same najave inicijative za uvođenje rezervnog sastava MUP-a RS iz FBiH su odmah najavljene slične mjere ukoliko Izmjene Zakona o policiji budu usvojene u konačnici.

Tako su uoči raprave o Nacrtu izmjena i dopuna Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS, iz Stranke demokratske akcije (SDA), najavili su kako će ukoliko se to dogodi odgovoriti recipročnom mjerom.

Moraju biti svjesni da će, ukoliko vlasti entiteta RS budu insistirale na uvođenju rezervnog sastava policije, to izazvati odlučan i konkretan odgovor u Federaciji BiH i njenim kantonima, u vidu uvođenja rezervnog sastava i opremanja policije u FBiH. Pri tome moraju uzeti u obzir da Federacija raspolaže sa puno većim finansijskim i drugim kapacitetima kada je u pitanju moguća nabavka dodatne opreme i angažovanja ljudstva za policijske snage.”

Stranka demokratske akcije, 08.04.2019.

I federalni ministar unutrašnjih poslova, Aljoša Čampara ponovio je stav da i Fedralni MUP treba poduzeti iste korake, najavljujući pri tom i nabavku policijske opreme.

Od Vlade Federacije BiH zahtijevat ćemo da se izdvoji milion KM za nedostajuću opremu.”

Aljoša Čampara, 13.05.2019.

Nacrt izmjena i dopuna Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS, usvojen je u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) 18. aprila, a dan nakon toga usljedila je reakcija iz centrale SDA. Kako je saopšteno iz ove stranke u petak 19. aprila, “SDA je zatražila od svojih kadrova u svim nadležnim institucijama i tijelima da pokrenu inicijativu za popunu i opremanje aktivnog sastava policije u Federaciji BiH i kantonima u skladu sa trenutno važećim standardima.”

Istovremeno je zatraženo da se zvanično pokrenu procedure za izmjene zakona u FBiH i kantonima kojima će se omogućiti uvođenje rezvernog sastava policije. S obzirom da su se MUP entiteta RS i Narodna skupština RS oglušile na upozorenja i apele domaćih i dijela međunarodnih zvaničnika, te utvrdile nacrt zakona kojima će rezverni sastav policije biti uveden u entitetu RS, ovakav odgovor smatramo nužnim i jedino ispravnim, kako se ne bi narušio balans policijskih snaga u entitetima. Očekujemo od ostalih političkih stranaka u FBiH da se pridruže i podrže ovu inicijativu.”

Stranka demokratske akcije, 19.04.2019.

Nakon toga iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova 9. juna ove godine saopćeno je da su poduzete ranije najavljene aktivnosti.

Kao direktan odgovor na uvođenje rezervnog sastava u RS, sačinjen je prednacrt Zakona o dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine. Izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima podrazumijevaju uspostavu rezervnog sastava policije u visini do 50% od ukupnog broja policijskih službenika u sastavu Federalne uprave policije. Navedeni prednacrt Zakona upućen je u zakonsku proceduru donošenja. Sljedeći veoma bitan korak je predstavljala i nabavka materijalno-tehničkih sredstava za neometan i efikasniji rad Federalne uprave policije te je Vladi Federacije BiH dostavljena Informacija sa prijedlogom zaključaka za izdvajanje milion KM za nabavku MTS-a za potrebe Specijalne policijske jedinice i Sektora uniformisane policije.

Saopćenje FMUP-a, 09.05.2019.

Također, pokrenuta je i procedura izmjene i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji FMUP-a čime “bi se otvorila mogućnosti prijema novih policijskih službenika pri aktivnom sastavu policije”, a zatraženo je da se FUP-u stavi na raspolaganje i helikopter za potrebe “operativnog rada”.

Nakon najave iz MUP-a RS da će sporni članovi Zakona o policiji RS biti povučeni, Vlada RS je objavila da je na telefonskoj sjednici održanoj 24. juna, utvrdila pet amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojima se brišu članovi koji se odnose na uspostavljanje rezervnog sastava policije RS-a.

Ministarstvo će u narednom periodu izvršiti reorganizaciju postojećih interventnih snaga te će na ovaj način biti u mogućnosti brže i efikasnije odgovoriti na sve bezbjednosne izazove s kojima se suočavamo i koje možemo očekivati u narednom periodu”

Vlada RS, 25.06.2019.

Kako je saopšteno amandmani su podijeljeni poslanicima u Narodnoj skupštini RS-a na dan zasijedanja.

Sam premijer Radovan Višković se nakon objave saopštenja MUP-a RS oglasio te rekao kako će “Srpska, ako ne može imati rezervni sastav policije, formirati žandarmeriju po ugledu na sve zemlje u okruženju i u svijetu”.

U ovom momentu sklonićemo taj zakon iz procedure, ali već imamo smjernicu kako dalje i mi ćemo naše bezbjednosne snage osposobiti da štite građane Republike Srpske, a te snage zvaće se onako kako se zovu u svakoj državi”

Radovan Višković, 24.06.2019.

Na ovu izjavu reagovali su iz ambasada Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, koje su pozdravile povlačenje spornih članova o uvođenju rezervnog sastava MUP-a RS, ali su i zatražile pojašnjenja Viškovićeve izjave o uvođenju žandarmerije.

Na samoj sjednici NSRS, tokom rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o policiji RS, poslanik SNSD-a Srđan Mazalica najavilo je drugačiji koncept koji bi mogao biti bolji od formiranja rezervnog sastava policije.

Cilj nije rezervni sastav policije, nego da imamo poboljšane bezbjednosne strukture policije, koje mogu odgovoriti na sve izazove.”

Srđan Mazalica, 25.06.2019.

Samo dan kasnije i federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara, medijima je sopštio kako je Vladi FBiH dostavio obavijest o povlačenju incijative za dopune zakona, kojim je predviđeno uvođenje rezervnog sastava policije u FBiH.

Aktom broj 01-03-02-2-39/19 od 14. juna 2019. godine dostavili smo vam Prednacrt zakona o dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine radi uvrštavanja na dnevni red sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, obavještavamo vas da ovim putem povlačimo dostavljeni Prednacrt zakona iz daljnje procedure”

Aljoša Čampara, 26.06.2019.

Sve u svemu, na kraju će biti zanimljivo pratiti sudbinu Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS, s obzirom na najave premijera Viškovića o formiranju žandarmerije, ali na kraju je sasvim jasno da je cijela ova priča samo dodatno i bespotrebno uzburkala političku arenu u BiH kao i skrenula pažnju sa brojnih mnogo važnijih problema građana i građanki BiH koji između ostalog već osam mjeseci čekaju na formiranje državne vlasti.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!