Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS bez rezervnog sastava policije

Nakon što je Narodna skupština Republike Srpske na Četvrtoj redovnoj sjednici održanoj  18.04.2019. godine usvojila  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima kojim se pored ostalog predviđalo uspostavljanje rezervnog sastava policije Republike Srpske, predsjednik Vlade RS, Radovan Višković najavio je da će se pomenuti nacrt pojaviti u Narodnoj skuptšini RS u formi prijedloga.

“To je potreba Republike Srpske i ne želim uopće da dovodim u pitanje da li se to nekome sviđa ili ne”, rekao je tako Višković početkom maja ove godine ustvrdivši:

U narednom periodu ovaj zakon će se pojaviti u parlamentu RS u formi prijedloga. Ako ga usvoji Narodna skupština i stupi na snagu, mi ćemo onda pripremati kroz budžete sredstva da bismo mogli uspostaviti rezervni sastav policije Republike Srpske.

Radovan Višković, 07.05.2019.

Međutim, dan prije održavanja drugog dijela Pete redovne sjednice Narodne skupštine RS, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, koje je bilo i predlagač pomenutog Nacrta, na svojoj zvaničnoj stranici pored ostalog je objavilo:

S obzirom da je za uspostavljanje rezervnog sastava policije potreban duži vremenski period i sredstva u smislu provođenja konkursnih procedura i selekcije, opremanja uniformama i drugom pripadajućom opremom, kao i vrijeme za adekvatnu obuku da bi se rezervni sastav policije stavio u funkciju, iz Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske koji se nalazi u proceduri na Narodnoj skupštini Republike Srpske, povlačimo članove koji se odnose na rezervni sastav policije. U budućem periodu, Ministarstvo unutrašnjih poslova će ponovo razmotriti potrebe i mogućnosti za uvođenje rezervnog sastava policije u strukture Ministarstva.

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, 24.06.2019.

Obzirom da su iz Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske koji se nalazio u proceduri u Narodnoj skupštini Republike Srpske povučeni članovi koji se odnose na rezervni sastav policije, te da se isti neće naći u formi prijedloga pred poslanicima na sutrašnjoj sjednici kako je to Radovan Višković najavio, Istinomjer njegovo obećanje s tim u vezi ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Još nema dogovora o povećanju najniže plate u Republici Srpskoj

Vlada Republike Srpske na sjednici održanoj 7. novembra ove godine utvrdila je set zakona koji se odnose na povećanje...

Objekti za smještaj migranata biće “sa humanitarnog i svakog drugog aspekta pripremljeni”?

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić nedavno je izjavio da je pripremljen program “sa mjerama za koje smatra da bi bile vrlo efikasne u odnosu prema ilegalnim...U Zavidovićima se prodaje zgrada prvobitno namijenjena za socijalno neprofitno stanovanje

U okviru projekta “Socijalno neprofitno stanovanje u Zavidovićima”, krajem jula 2016. godine započelo se sa radovima na izgradnji stambeno-poslovne zgrade u Zavidovićima čiji je stambeni dio bio...