Radi se na tome

Potpisan ugovor o sufinansiranju izgradnje sportsko-rekreacionog centra na Dobrinji

Načelnik Opštine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić još je na novogodišnjoj konfernciji za medije održanoj 30. 12. 2015. godine, govoreći o planovima za naredni period, pored ostalog najavio i početak gradnje sportsko-rekreacionog centra Dobrinja sa otvorenim bazenom u blizini Dobrinjske gimnazije.

“Očekuje se da će njegova izgradnja biti završena u toku dvije-tri budžetske godine i to iz vlastitih sredstava, bez zaduživanja”, navedeno je tom prilikom, te je polovinom 2016. godine Opština Novi Grad Sarajevo raspisala tender za izvođača radova za izgradnju prve faze objekata sportsko-rekreativnog centra “Dobrinja” gdje je vrijednost ugovora iznosila 657.263 KM.

Tokom predizborne kampanje za lokalne izbore 2016. godine, Efendić je još jednom istakao “da će se u narednom periodu u skladu sa planiranom dinamikom iz sredstava planiranih budžetom Općine Novi Grad i ostalih institucija sa kojima su projekti započeti” između ostalih realizovati i projekat izgradnje sportsko-rekreativnog centra sa otvorenim bazenima na Dobrinji.

Nastavak radova omogućen je tek nakon što je Kantonalni Sud u Sarajevu 15. 9. 2019. godine, “odbio žalbu bivših vlasnika dijela zemljišta na kojem će se graditi otvoreni bazen sa pratećim sadržajima na Dobrinji.”

Prilikom potpisivanja Okvirnog sporazuma o izvođenju radova na izgradnji sportsko-rekreacionog centra sa bazenima na Dobrinji sa direktorom firme Unigradnja, Mustafom Durakovićem, pomoćnik opštinskog načelnika za finansije, Emir Dedović izjavio je:

Završili smo sve pripreme na projektu, od izdavanja građevinske dozvole, riješili imovinsko – pravne odnose, a u prošloj godini uradili smo i prvu fazu, koja se odnosila na stabilizaciju terena, izmještanje vodovodne i kanalizacione mreže i pripremili se za nastavak radova.

Emir Dedović, 12. septembar 2018.

Skupština Kantona Sarajevo (KS) krajem januara 2019. godine donijela je odluku o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o zajedničkoj izgradnji kompleksa objekata, sportsko-rekreativni centar sa otvorenim bazenom i pratećim sadržajem i platformom iznad rijeke Dobrinje, između KS-a i Općine Novi Grad Sarajevo”.

Tokom obilaska radova na pomenutom objektu u maju 2019. godine, načelnik Efendić je izrazio zadovoljstvo trenutnim napretkom nakon, kako je napomenuo, “nekoliko godina administrativne pripreme i problema koji smo imali krenuli sa izgradnjom ovog velikog kompleksa”.

Ovo je naš prvi obilazak gradilišta bazena i mogu reći da sam zadovoljan što smo nakon nekoliko godina administrativne pripreme i problema koji smo imali krenuli sa izgradnjom ovog velikog kompleksa. Naime, imali smo imovinsko-pravni problem vezano za eksproprijaciju zemljišta koja je provedena 1982. Iako je tada zemljište isplaćeno, imali smo žalbu jednog vlasnika i proces na sudu koji je trajao oko tri godine. To nas je u velikoj mjeri usporilo. Tek kada smo to riješili mogli smo da nastavimo dalje sa aktivnostima na ovom projektu.

Semir Efendić, 24. maj 2019.

Kako je tom prilikom rečeno, u ljetnom periodu bi trebali biti završeni svi betonski radovi i konstrukcija objekta, što je uslov za početak finalnih radova.

Pomenuti betonski radovi i radovi na konstrukciji objekta su još polovinom jula 2019. godine bili u toku, te se u avgustu počelo sa betoniranjem temeljne ploče otvorenih bazena u koju je ugrađeno oko 850 kubika betona, a šef gradilišta, Hamed Osmanković najavio je i narednu fazu izgradnje:

Nakon ovih radova pristupit će se izradi zidova, preliva i cjevnih razvoda za bazen, a to bi trebalo biti gotovo za mjesec.

Hamed Osmanković, 8. avgust 2019.

Kao što se na videu objavljenom 9. 12. 2019. godine vidi, radovi na izradi zidova, preliva, cjevnih razvoda i temeljne ploče su okončani.

Na svojoj novogodišnjoj konferenciji za štampu održanoj 31. 12. 2019. godine načelnik Efendić između ostalog obavijestio je javnost da je u 2019. godini “izgrađena cijela konstrukcija bazena, a da u 2020. godini slijede radovi na opremanju i postavljanju bazenske tehnike.”

Uz snimke trenutnog stanja na gradilištu, prvo majsko izdanje Info Novi Grad donijelo je najnovije informacije u vezi izgradanje sportsko-rekreacionog centra Dobrinja sa otvorenim bazenom uz naglasak da radovi teku planiranom dinamikom:

Napreduju radovi na jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Opštine Novi Grad a u posljednjih mjesec dana radi se na betonskoj konstrukciji neplivačkog bazena kao i izradi hidroizolacije te drugih zemljanih i betonskih radova oko bazena. Ranije je potpuno završena fasadna bravarija na objektu. Radovi teku planiranom dinamikom a mještani Dobrinje kažu nam ovim radovima najviše se raduju.

Info Novi Grad Sarajevo, 3. maj 2020.

Naredni korak u implementaciji ovog projekta učinjen je 12. 8. 2020. godine kada je, između načelnika Opšine Novi Grad Sarajevo, Semira Efendić i ministra za kulturu i sport Kantona Sarajevo, Kenana Alikadića, potpisan Ugovor o sufinansiranju izgradnje bazena i sportsko-rekreacionog centra Dobrinja za budžetsku 2020. godinu u iznosu od pola miliona konvertibilnih maraka.

Govoreći tom prilikom o značaju potpisanog ugovora te aktivnostima koje slijede, načelnik Efendić je izrazio nadu da će bazen biti otvoren “naredne godine u ljetnoj sezoni”.

To će biti značajno, jer je uglavnom sva konstrukcija objekta završena, sada se izvode radovi vezani za instalacije bazena tehnika, pumpe i nabavka svih tih uređaja koji na kraju omogućavaju da bazen fukncioniše po svim propisanim standardima i normativima. Nadam se da ćemo uz ova sredstva od Kantona uspjeti da u narednoj godini, zajedno sa Ministarstvom, obezbijedimo dovoljno sredstava da bazen bude otvoren naredne godine u ljetnoj sezoni.

Semir Efendić, 12. avgust 2020.

Istinomjer ovim načelniku Opštine Novi Grad Sarajevo, Semiru Efendiću u vezi obećanja izgradnje sportsko-rekreacionog centra sa bazenima na Dobrinji daje ocjenu radi se na tome, te ćemo nastaviti pratiti realizaciju ovoga projekta.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!